Magnesia Medic

Produktinformation:
Magnesia medic indeholder 500 mg magnesiumoxid.
Indikationer: Magnesia medic har en afførende virkning og virker neutraliserende på mavesyren. Dosering: Voksne: Syreneutraliserende: 1 - 2 tabletter efter behov. Ved aktivt mavesår: 2 - 3 tabletter 1 og 3 timer efter hovedmåltiderne samt ved sengetid. Mod forstoppelse: 2 - 3 tabletter efter behov. Børn: Må kun bruges til børn under 15 år efter aftale med en læge. Drik rigelig med væske, for at opnå den afførende virkning. Den afførende virkning indtræder efter 6-8 timer. Kontraindikationer: Du har kraftig nedsat nyrefunktion. Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Må kun anvendes mod mavesår efter aftale med lægen. Langvarig brug kan ændre kroppens indhold af kalk og fosfor. Kontakt lægen ved langvarig brug af Magnesia medic. Hvis dine nyrer ikke virker normalt, skal du altid tale med din læge, før du tager Magnesia medic. Der bør udvises forsigtighed ved anvendelse af smertestillende medicin eller gigtmedicin sammen med Magnesia medic. Interaktioner: Bør ikke anvendes sammen med calcitrol, quinoloner, tetracykliner, chloroquin, mycophenolatmofetil, estramustin, disulfiram og antacida. Der bør udvises forsigtighed ved samtidig anvendelse af digoxin, flecainid, sotalol, imidazolderivater, penicillamin, allopurinol, acetylsalicylsyre, bisphosphonater, litium, pseudoephedrin og diflunisal. Graviditet: Kan anvendes til gravide kvinder. Amning: Kan anvendes i ammeperioden. Bivirkninger: Almindelig (>1/100, <1/10): Hovedpine, diarré, luftafgang fra tarmen, utilpashed, kvalme og opkastning. Ikke almindelig (>1/1000 og <1/100) og meget sjælden (<1/1000): Hypermagnesiæmi hos patienter med nyreinsufficiens, der kan give magnesiumforgiftning. Læs grundigt oplysningerne i indlægssedlen inden brug af dette lægemiddel.
Pakningsstørrelser: Magnesia medic 40, 100 og 200 stk. Dagsaktuelle priser: Ingen fast pris. Udlevering: HF. Indehaver af markedsføringstilladelsen: Mylan Denmark ApS
*Forkortet i forhold til det godkendte produktresumé, dateret 11. november 2019, som kan rekvireres vederlagsfrit fra den danske markedsføringsindehaver: Mylan Denmark ApS, Borupvang 1, 2750 Ballerup, Danmark.

Magnesia Medic mod forstoppelse

Magnesia er et håndkøbslægemiddel mod forstoppelse. Magnesia Medic indeholder det virksomme stof magnesiumoxid, som virker afførende mod forstoppelse samt syreneutraliserende mod sure opstød.


De syrenautraliserende tabletter kan anvendes til behandling af forstoppelse, mavekatar og spiserørskatar. Læs mere om dosering og anvendelse under det enkelte produkt.

Har du spørgsmål til forstoppelse, sure opstød, halsbrand eller indtagelse af Magnesia, er du velkommen til at kontakte vores farmakonomer og farmaceuter i kundeservice.