Insektstik og -bid

Insektstik og insektbid

Insektstik og insektbid er normalt i Danmark, særligt i sommermånederne, men det kan være meget generende. Heldigvis findes der forskellige produkter, der virker lindrende, og som du kan bruge, når uheldet er ude.

Her på siden finder du blandt andet myggespray, myggestift, kløestillende creme og insektspray, som kan lindre insektstik og insektbid. Du finder også giftsuger og flåtfjerner til situationer, hvor du er blevet stukket af for eksempel en hveps, eller en flåt har bidt sig fast.

Alle vores midler mod insektstik og -bid er fagligt vurderet og udvalgt nøje, så du kan forvente en effektiv lindring.


Insekter der kan forårsage insektstik og insektbid

Mange forskellige insekter kan give insektstik og -bid. I de fleste tilfælde er det ikke farligt at blive stukket eller bidt af et insekt, medmindre man er overfølsom over for insektstikket. Det kan dog både gøre ondt og være meget ubehageligt at blive stukket eller bidt.

De mest almindelige insekter i Danmark, der kan give insektstik og -bid, er:

 • Tæger
 • Lopper
 • Flåter
 • Bier
 • Hvepse
 • Myg
 • Klæger
 • Bremser

Særligt i sommermånederne er man i øget risiko for at blive stukket eller bidt af et insekt. Det skyldes, at der ofte er flere insekter om sommeren, samtidig med at man i højere grad opholder sig udenfor på denne årstid.

Især hvepsestik, bistik og myggestik er almindeligt i sommermånederne. Skovflåter lever særligt i skovområder eller områder med højt græs, og det er derfor vigtigt at være opmærksom, hvis man opholder sig disse steder.


Symptomer på insektstik og -bid

De fleste har oplevet at blive stukket af en myg eller bidt af en flåt, hvilket kan give irritation i huden og symptomer som kløe, rødme, svie og hævelse. I de fleste tilfælde er symptomerne milde, og hævelsen forsvinder ofte efter nogle dage.

Nogle oplever, at der opstår en kraftig hævelse efter et bistik, hvepsestik eller myggestik. Er du allergisk overfor insektstik, kan der forekomme symptomer som hovedpine, kvalme og trykken for brystet. Derudover kan hævelsen og rødmen fra insektstikket eller insektbiddet tage til.

I nogle tilfælde kan der efter et insektstik eller -bid forekomme en forsinket reaktion, som kan vise sig ved feber, smerter i led, hævede kirtler og vabler. Kun i sjældne tilfælde kan der opstå mere alvorlige reaktioner, der kan give symptomer som åndedrætsbesvær, besvimelse, hævelse i hals og på læber, opkastning, forvirring og forhøjet puls. Ved alvorlige allergiske reaktioner er det vigtigt at ringe 112, så du kan få lægehjælp hurtigst muligt.

Hvis du er blevet stukket i halsen eller munden, er det også vigtigt at kontakte lægen eller ringe 112, da der i dette tilfælde kan forekomme hævelse, som kan give problemer med vejrtrækningen.

Er du blevet bidt af en skovflåt, er det også vigtigt at være opmærksom, da skovflåter kan bære sygdommen Borreliose. Her er det således vigtigt, at flåten fjernes hurtigst muligt med en flåtfjerner. Læs her, hvordan du bedst fjerner en flåt.


Hvad skal du gøre ved hvepsestik og bistik

Er du blevet stukket af en hveps eller bi, er der en række ting, du bør gøre for at mindske smerten og hævelsen:

 • Fjern brodden hurtigst muligt. Her kan du forsigtigt skrabe brodden ud af huden, eller du kan bruge en giftsuger. Undgå at klemme på den, da du risikerer, at der bliver klemt mere gift ud. Hvepse efterlader ikke deres brod, og dette gælder derfor kun for bier.
 • Køl huden ned med en våd klud eller is i en pose for at dæmpe hævelsen. Tag eventuelt antihistamin mod insektstik for at mindske hævelsen og kløen yderligere.
 • Hold den kropsdel, der er blevet stukket, i ro så vidt muligt.
 • Brug en kløestillende creme eller stift til at mindske kløe og smerter efter stikket.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at særligt bier stikker, når de føler sig truet. Derfor er det en god idé at forholde sig roligt. Husk desuden at mad og sødlige drikkevarer kan være med til at tiltrække bier og hvepse.


Midler til forebyggelse og behandling af insektstik og insektbid

For at behandle og forebygge insektstik og insektbid kan du benytte forskellige midler, der kan give lindring af og beskyttelse mod stik og bid.


Kløestillende creme

Til at dæmpe svie og kløe efter insektstik og insektbid kan du benytte en kløestillende creme. Det kan blandt andet være Mepyramin creme eller Faaborg Relief+ creme, som begge indeholder Mepyramin, der dulmer kløe, irritation og svie. Faaborg Relief+ cremen indeholder desuden klorhexidin, der virker desinficerende. Alternativt kan du også anvende Mepyramin stift, som er en kløestillende stift.


Insektspray til lindring

Til lindring af insektstik og insektbid kan du også bruge Autan insektspray, der er en kølende og blødgørende spray, som giver lindring ved insektstik og -bid.


Insektspray til beskyttelse

Særligt i sommerhalvåret kan det være en god idé at beskytte sig mod myggestik og andre insekter ved at anvende en insektspray. Apotekets insektspray med DEET virker afskrækkende på både myg og flåter. Centaura insektspray er velegnet til beskyttelse mod myg, klæger, fluer samt flåter. Til forebyggelse af myg og flåter kan du også bruge henholdsvis en myggespray eller en flåtspray.


Myggestift

Til beskyttelse mod myg kan du også bruge en myggestift, der beskytter mod almindelige myg ved blot en enkelt påføring.


Insektstikhealer

Er du blevet stukket af en hveps, bi eller myg, kan du benytte Beurer insektstikhealer, der udleder varme på op til 50 grader. Varmen har en lindrende virkning på kløe, hævelse og svie efter et myggestik, bistik eller hvepsestik.


Brug for rådgivning?

Du kan se hele vores sortiment af midler til behandling af insektstik og insektbid her på siden. Har du behov for vejledning til at finde det rette produkt, er du altid velkommen til at kontakte vores farmakonomer og farmaceuter.