Persondatapolitik

Nedenstående politik beskriver hvordan Webapoteket / Gazelle Online Apotek indsamler og behandler oplysninger om dig.

Politikken er gældende for både de personoplysninger, som du afgiver til os direkte eller som vi indsamler via vores hjemmeside www.webapoteket.dk.

Gazelle Online Apotek (herefter også benævnt vi, os og vores) er dataansvarlig for dine oplysninger og al henvendelse til Webapoteket.

 

Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilke formål og retsgrundlaget for behandlingen

Når du besøger webapoteket.dk, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden, f.eks. om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden og din IP-adresse, herunder din netværkslokation samt informationer om din computer.

Som dansk apotek overholder vi apotekerloven og sundhedsdata som f.eks. receptinformation er fortrolige og ligger i et lukket apotekssystem, som ikke deles med andre parter.

Formålet med indsamling af data på siden er at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion, samt foretage målrettet markedsføring, herunder ”retargeting” via Facebook og Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud.

Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra f.

Når du køber et produkt eller kommunikerer med os på hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, f.eks. navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget.

Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere. Oplysninger om dine køb skal vi også gemme for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab. Ved køb indsamles IP-adressen med det formål at varetage vores interesse i, at kunne forhindre svig.

Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

Når du opretter en brugerprofil: 

Når ud opretter dig som Klubkunde, bliver du bedt om at oplyse navn, adresse, fødselsdato, e-mailadresse, telefonnr. og køn.

Derudover indsamler vi oplysninger under dit medlemskab, herunder oplysninger om din brug af kundeklubbens fordele, købshistorik, eventuelle returneringer samt hvilke konkurrencer du deltager i og øvrige oplysninger, som du giver os.

Formålet er at kunne administrere dit medlemskab, herunder for at levere ydelser til dig og tilbyde de fordele, der er forbundet med din profil. Retsgrundlaget for behandlingen er Databeskyttelsesforordningens art 6, stk. 1, litra b og f.

Markedsføring og profilering:

Vi anvender også oplysninger tilknyttet din medlemskonto (navn, kontaktdetaljer, køn, alder, købshistorik og søgeadfærd) til at sende målrettet markedsføring til dig. Dette vil alene ske i overensstemmelse med dit samtykke og retsgrundlaget for behandlingen er derfor Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a samt art. 9, stk. 2, litra a for så vidt angår eventuelle helbredsoplysninger, der kan udledes af din købshistorik.

Når du handler receptmedicin, skal du oplyse dit cpr-nummer:

Det er nødvendigt at kende dit cpr-nummer, for at dine recepter kan vises på siden, og for at vi kan ekspedere en receptbestilling.

På webapoteket.dk kan du få overblik over de recepter, du har, som er aktive. Når du logger ind med NemID og cpr-nummer, får du adgang til receptserveren som alle læger og apoteker i Danmark kan tilgå. Vi logger ikke dit cpr-nummer på hjemmesiden, men går du ind på f.eks. sundhed.dk for at se dine recepter, vil du kunne se, at vi har været inde at se på din recept. Det er et udtryk for, at du har fået adgang til oversigten via vores hjemmeside. Du kan også se, hvis vi har ekspederet en recept til dig.

For at ekspedere en recept skal Gazelle Online Apoteks ordreekspeditionssystem bruge dit cpr-nummer. Cpr-numre opbevares udelukkende i apotekets lukkede it-system.

Kunder der har handlet med recept på Webapoteket gemmes med cpr-nummer i Gazelle Online Apotek´s system i 3 år jf. apotekerloven. Du kan til enhver tid slette disse oplysninger jf. punkt 3.4.

 

Modtagere af personoplysninger

Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til PostNord, GLS eller en anden transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig.

Oplysninger af ikke apoteksmæssig karakter kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder ”retargeting”, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Blandt andet videregives oplysninger om dit navn og din e-mail til TrustPilot således, at der på vores vegne kan sendes en invitation til at vurdere os på TrustPilots hjemmeside. Vælger du at foretage en anmeldelse bliver TrustPilot dataansvarlig for de afgivne oplysninger. Disse virksomheder er databehandlere, som under vores instruks behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

Som dansk apotek overholder vi apotekerloven og sundhedsfølsomme data behandles fortroligt.

To af disse databehandlere, Google Analytics v/Google LLC. og Facebook Inc. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem EU-Kommissionens standardbestemmelser for overførsel af personoplysninger til tredjelande., jfr. Databeskyttelsesforordningens art. 46. Du har mulighed for at få nærmere information herom ved at kontakte os.

 

Dine rettigheder

Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi som dataansvarlig oplyse dig om dine rettigheder.

Indsigtsretten:

Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til info@webapoteket.dk.  Vi vil bede dig om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

Hvis du anmoder om yderligere kopier, vil vi opkræve et rimeligt gebyr for dette baseret på de administrative omkostninger.

Retten til berigtigelse:

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din oprettelse af en profil som Profil- eller Klubkunde har du selv mulighed for at korrigere via log-in til din brugerprofil.

Retten til sletning:

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring:

Du har til enhver tid ret til at begrænse opbevaringen af dine data. Det gøres i praksis, ved at du sletter din profil på webapoteket.dk når du ønsker begrænsningen aktiveret.

Retten til dataportabilitet:

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Retten til indsigelse:

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, der sker med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

Du har desuden til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jfr. pkt. 1.1 og 1.3.

Retten til at tilbagekalde samtykke:

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til den profilering, der foretages af dig som medlem i kundeklubben. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke via din profilside eller links i mails med markedsføring.  Du kan også kontakte os på kundeservice@webapoteket.dk

Retten til at klage:

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, over vores behandling af dine personoplysninger. En klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

 

Sletning af persondata

Oplysninger indsamlet om din brug af Hjemmesiden jfr. pkt. 1.1. slettes senest, når du ikke har gjort brug af Hjemmesiden i 3 år. 

Oplysninger indsamlet i henhold til dit markedsføringssamtykke til at modtage målrettet markedsføring fra os slettes, hvis du tilbagekalder dit samtykke, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne. Fjerner man som Klubmedlem samtykket, er det samtidig en opsigelse af klubmedlemsskabet.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på hjemmesiden jfr. pkt. 1.2 vil som udgangspunkt blive slettet 3 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget dit køb.

Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, f.eks. hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav, det kan f.eks. være ved receptkøb.

Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din oprettelse og din benyttelse af en brugerprofil som Profilkunde eller Klubkunde jfr. pkt. 1.4, vil vi automatisk slette: a) såfremt du ikke har logget på din brugerprofil i 3 år, eller b) såfremt du sletter din brugerprofil.

 

Sikkerhed 

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

 

Kontaktoplysninger

Gazelle Online Apotek er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via webapoteket.dk, som er onlineapotekets salgsplatform.

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne persondatapolitik eller ønsker at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet under afsnittet om persondatapolitik, kan du kontakte:

Webapoteket.dk / Gazelle Online Apotek
Møgelgårdsvej 6, 8520 Lystrup

Tlf. +45 8785 1133    E-mail: kundeservice@webapoteket.dk

 

Ændringer i persondatapolitikken

Hvis vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, giver vi dig besked via vores handelsbetingelser om dette ved dit næste besøg på hjemmesiden.

 

Opdateret den 08-01-2023.