Movicol

MOVICOL®
Osmotisk virkende afføringsregulerende middel indeholdende macrogol 3350, natriumbikarbonat, natriumklorid og kaliumklorid.
Indikation: Behandling af kronisk forstoppelse. Opløsning af hård, indeklemt afføring defineret som svær forstoppelse med ophobning af afføring i endetarmen og/eller tyktarmen, konstateret ved lægeundersøgelse af mave-tarm.

MOVICOL® virker ved hjælp af vand
MOVICOL® tilfører vand direkte til afføringen uden at påvirke tarmen eller kroppens øvrige organer. Dermed blødgør MOVICOL® afføringen, så den bliver smidig og lettere bevæger sig gennem systemet. MOVICOL® er ikke vanedannende.

MOVICOL® og MOVICOL® Chokolade, pulver til oral opløsning.Virksomme stoffer: Macrogol 3350, natriumchlorid , natriumhydrogencarbonat, kaliumchlorid Indikation: Behandling af kronisk obstipation og behandling af refraktær obstipation: Opløsning af retineret fæces i colon og/eller rectum verificeret ved lægeundersøgelse af abdomen og rectum. Kontraindikationer: Gastrointestinal obstruktion eller perforation som følge af strukturelle eller funktionelle forstyrrelser i tarmvæggen. Ileus. Akutte kirurgiske abdominale tilstande såsom akut appendicitis. Alvorlige betændelsestilstande i tarmene såsom Morbus Crohn og colitis ulcerosa med betydende sygdomsaktivitet. Toksisk megacolon. Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for ét eller flere af hjælpestofferne. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Væskeindholdet af Movicol, når det er rekonstitueret med vand, erstatter ikke sædvanligt væskeindtag, og et passende væskeindtag bør opretholdes. Årsagen til obstipationen bør undersøges, hvis der dagligt er behov for laksantia. Bivirkninger: Meget almindelige: Mavesmerter, mavekramper, diarré, opkastning, kvalme, borborygmi, flatulens. Almindelige: Pruritus, hovedpine, perifert ødem. Ikke almindelige: Udslæt, dyspepsi, abdominal udspiling. Meget sjælden: Allergiske reaktioner, anorektal irritation. Interaktioner: Det er muligt at optagelsen af andre lægemidler kan være reduceret ved anvendelse af MOVICOL®. Der har været enkeltstående tilfælde med nedsat effekt af nogle lægemidler, f.eks. epilepsimidler, der blev givet samtidig. Graviditet og amning: Graviditet: Kan anvendes af gravide kvinder. Amning: Kan bruges i forbindelse med amning. Dosering og indgivelsesmåde: Kronisk forstoppelse: Voksne: 1-3 breve dagligt afhængigt af individuelt respons. En behandling varer normalt ikke længere end 2 uger, men kan gentages om nødvendigt. Svær forstoppelse: Voksne: 8 breve indtaget over 6 timer, opløst i 1 liter vand. Behandling varer normalt ikke længere end 3 dage. Patienter med nedsat hjertepumpefunktion: Ved behandling af svær forstoppelse bør dosis fordeles således, at der ikke gives mere end 2 breve inden for en time. Administration: Før anvendelse skal hver poses indhold opløses i 125 ml vand. Børn: Bør ikke anvendes til børn under 12 år. For yderligere oplysninger se www.produktresume.dk Udlevering: HF. Tilskud: Ikke tilskudsberettiget. Pakninger: MOVICOL® 8 stk., 20 stk., 50 stk. og 100 stk. MOVICOL® Chokolade: 20 stk. og 50 stk. Priser: Se www.medicinpriser.dk . Indehaver af markedsføringstilladelsen: Norgine BV, Hogehilweg 7, 1101 CA Amsterdam ZO, Holland. Repræsentant: Norgine Danmark A/S, Lyskær 1, 3., DK-2730 Herlev. Produktinformationen er forkortet. Et fuldstændigt produktresumé fra 8. februar 2016 for MOVICOL® og 21. maj 2015 for MOVICOL® Chokolade kan rekvireres hos repræsentanten af markedsføringstilladelsen. NOR/MOV/0216/0067

Movicol mod forstoppelse

Forstoppelse hos børn og voksne er ganske almindeligt. Ikke desto mindre kan det være meget generende med mavesmerter, utilpashed, udspilet mave samt besvær og smerte ved afføring.

Movicol er et håndkøbslægemiddel, som virker afførende for at modvirke forstoppelse. Movicol findes både til voksne og som Movicol Junior til børn.

Movicol fås både som pulver og som drikkeklar opløsning i breve, som er lette at håndtere. Derudover kan Movicol fås med en neutral smag samt smag af chokolade, hvis man foretrækker dette.

Læs mere om dosis og anvendelse under det enkelte produkt. Du er velkommen til at kontakte vores apotekspersonale i kundeservice, hvis du har spørgsmål.