Forstoppelse

Der findes forskellige typer og grader af forstoppelse. Er der tale om en mildere grad, kan forstoppelse i mange tilfælde forebygges og afhjælpes ved brug af disse råd:

  • Spis regelmæssigt og gerne fiberrigt
  • Drik rigeligt med væske i løbet af dagen
  • Dyrk motion mindst en ½ time hver dag
  • Gå på toilettet, så snart trangen er der

Hvis disse råd ikke er tilstrækkelige, kan det være nødvendigt med brug af lægemidler. Hvilket lægemiddel, du skal tage, afhænger af, hvilken type og grad af forstoppelse du har.

Vær dog opmærksom på, at hvis du i en længere periode har haft problemer med maven, anbefaler vi altid, at du kontakter din læge.

Herunder kan du læse mere om de forskellige typer af forstoppelse, symptomer og vores råd til behandling

 

Akut forstoppelse


Kendetegn:

  • Akut forstoppelse ses ved personer, der normalt ikke har fordøjelsesproblemer
  • Akut forstoppelse opstår som regel i forbindelse med en rejse, inaktivitet, psykisk pres eller i forbindelse med væsketab

Vores anbefaling til behandling:
Til behandling af akut forstoppelse anbefaler vi peristaltikfremmende midler, dvs. midler som øger tarmens naturlige bevægelser. Dette kan f.eks. være Dulcolax eller Toilax, som begge indeholder det aktive stof bisacodyl. Fælles for disse afføringsmidler gælder, at vi kun anbefaler dem til kortvarig behandling af forstoppelse. Dulcolax og Toilax fås begge som tabletter, og virkningen indtræder efter 6-12 timer. Doseringen er almindeligvis 1-2 tabletter om aftenen.
Ved akut og svær grad af forstoppelse kan det være nødvendigt at indlede behandlingen med et lokalvirkende middel i endetarmen, et såkaldt lavement, såsom Microlax Rektalvæske. Microlax virker allerede inden for 5-15 minutter. Vores anbefaling er ikke at bruge dette som fast behandling.

Kronisk forstoppelse


Kendetegn:

  • Kronisk forstoppelse er den mest hyppige form for forstoppelse, og du vil typisk have afføring to eller færre gange om ugen
  • Ved kronisk forstoppelse oplever man knoldet afføring og hård mave, og du vil oftest ikke føle, at tarmen er fuldstændig tømt efter et toiletbesøg
  • Kronisk forstoppelse kan blandt andet skyldes sygdom, væske mangel, uregelmæssige afføringsvaner, graviditet eller fiberfattig kost

Vores anbefaling til behandling:
Til behandling af kronisk forstoppelse anbefaler vi afføringsmidlet Magnesia. Når du anvender Magnesia, er det vigtigt, at du husker at drikke rigeligt vand, da det har betydning for den afførende virkning af tabletterne.
Hvis du oplever en utilstrækkelig effekt af Magnesia og samtidig ikke har et stort væske indtag, anbefaler vi i stedet en anden type osmotisk virkende afføringsmiddel f.eks. være Gangiden, som vil give nogle en oplevelse af en mere stabil afføring. Gangiden er et pulver, der opløses i vand og drikkes herefter. Det virker ved at blødgøre afføringen, og dermed lette tømningen af tarmen.
Det er vigtigt at huske på, at doseringen af Gangiden til kronisk forstoppelse bør justeres løbende ud fra udseendet og hårdheden af afføringen. Til dette kan nedenstående tabel være en hjælp. 

- Din afføring skal helst se ud som type 3 og 4
- Hvis din afføring ser ud som type 1 og 2, skal du øge din dosis af Gangiden
- Hvis din afføring ser ud som type 5, 6 og 7, skal du nedsætte din dosis af Gangiden

Bristolskala for afføringstyper

Effektive produkter til forstoppelse:

Gangiden →

Magnesia →

Microlax Rektalvæske →

Dulcolax →

Toilax →

 

Produktinformation:

Gangiden®, Gangiden Neutral® pulver til oral opløsning. Anvendelse: Til behandling af kronisk forstoppelse og ophobning af hård afføring i tarmen, hvilket kan opstå efter langvarig forstoppelse (dette kaldes for fækalom), hos voksne, unge og ældre. Gangiden®, Gangiden Neutral® indeholder flg. aktive stoffer: Macrogol 3350, natriumchlorid, natriumhydrogencarbonat og kaliumchlorid. Dosering og indgivelsesmåde: Kronisk forstoppelse: Behandling med Gangiden®, Gangiden Neutral® må normalt ikke overstige 2 uger, men kan om nødvendigt gentages. Voksne, unge og ældre: 1-3 breve daglig fordelt på flere doser afhængigt af individuel respons. Børn under 12 år: Gangiden®, Gangiden Neutral® bør ikke anvendes til børn under 12 år. Fækalom: Behandling overstiger normalt ikke 3 dage. Voksne, unge og ældre: Daglig dosis er 8 breve, der alle bør indtages i løbet af 6 timer. Børn under 12 år: Brug er frarådet. Nedsat hjertefunktion: Ved behandling af fækalom bør der ikke tages mere end 2 breve i timen. Nedsat nyrefunktion: Det er ikke nødvendigt at justere dosis ved behandling af forstoppelse eller fækalom. Indgivelse: Brevets indhold opløses i 125 ml vand og drikkes. I forbindelse med brug mod fækalom kan der opløses 8 breve i 1 liter vand. Kontraindikationer: Må ikke anvendes ved overfølsomhed over for de aktive indholdsstoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne, ved hul i tarmvæggen, hvis tarmen er blokeret, ved tarmslyng samt ved svære inflammatoriske tarmsygdomme, såsom Chrohns sygdom og colitis ulcerosa og toksisk megacolon. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: Gangiden®, Gangiden Neutral® pulver opløst i væske erstatter ikke sædvanligt væskeindtag, og et passende væskeindtag bør opretholdes. Diagnosen fækalom skal bekræftes af en læge inden behandling. Det er muligt, at optagelsen af andre lægemidler kan blive midlertidigt reduceret i forbindelse med brug af Gangiden®, Gangiden Neutral®. Personer med synkebesvær, skal konsultere en læge inden behandlingen. Kontakt straks lægen ved pludselige mavesmerter, rektal blødning eller andre symptomer på iskæmisk colitis. Der skal tages hensyn til at Gangiden®, Gangiden Neutral® indeholder kalium og natrium. Tal med din læge eller apotek, hvis du skal tage 3 eller flere breve dagligt i længere tid, især hvis du er blevet rådet til at følge en diæt med lavt salt (natrium) indhold. Citron- og limearomastofferne i Gangiden® indeholder 0,8 mg sorbitol (E420) pr. brev. Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion: Der bør ikke tages andre lægemidler gennem munden, i en time før og en time efter indtagelse af Gangiden®, Gangiden Neutral® da samtidig brug af Gangiden®, Gangiden Neutral® kan nedsætte virkningen af visse former for medicin som f.eks. midler mod epilepsi. Personer med synkebesvær skal konsultere en læge inden start behandlingen. Graviditet og amning: Gangiden®, Gangiden Neutral® kan anvendes under graviditeten og hos kvinder, der ammer. Bivirkninger: Kontakt straks lægen og stop med at anvende Gangiden®, Gangiden Neutral® hvis du får tegn på allergi, ved symptomer, der tyder på forstyrrelser i elektrolyt- eller væskebalancen (fx væskeophobning, åndenød, svækkelse, tiltagende træthed, dehydrering, hjertesvigt). Gener i mave-tarmkanalen er de hyppigste bivirkninger: mavesmerter, diarré, opkastning, kvalme, fordøjelsesbesvær, udspiling af maven, maverumlen, luft i tarmene og ømhed i endetarmsåbningen. Mild diarré går sædvanligvis over efter nedsættelse af dosis. Andre bivirkninger er: Allergiske reaktioner inklusiv anafylaktisk reaktion, vejrtrækningsbesvær og hudreaktioner såsom hævelser, nældefeber, kløe, udslæt og rødmen, hovedpine. Overdosering: Kontakt lægen eller apoteket hvis der forekommer voldsom udspilen og svære smerter i maven eller udtalt væsketab som følge af opkastning eller diarré. Udlevering: Kan købes i håndkøb på apoteket. Tilskud: Ikke tilskudsberettiget. Pakninger: Gangiden®, Gangiden Neutral®, pulver til oral opløsning 10 breve, 20 breve, 50 breve og 100 breve. Pris: ikke fast pris. Spørg efter de dagsaktuelle priser på apoteket. Læs indlægssedlen i pakningen grundigt før brug. Produktinformationen er afkortet i forhold til Lægemiddelstyrelsens produktresuméer for Gangiden® dateret 14. juli 2022 og Gangiden Neutral® dateret 14. juli 2022. Produktresuméerne kan vederlagsfrit rekvireres hos: Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Tlf. 63 95 10 00

Microlax® (Natriumcitrat og natriumlaurylsulfoacetat)

Rektalvæske, opløsning, enkeltdosisbeholder. 90 mg/ml Natriumcitrat og 9 mg/ml natriumlaurylsulfoacetat. Anvendelse: Mod forstoppelse. Dosering: Indholdet af 1 tube tømmes i endetarmen ca. 15 minutter før effekt ønskes. Forsigtighedsregler: Bør ikke anvendes til patienter med kendt allergi overfor indholdsstofferne, som lider af blødende eller smertende hæmorroider, betændelse i tarmen eller ved akutte mave-tarm problemer. Årsagen til forstoppelsen bør undersøges, hvis der dagligt er behov for afføringsmiddel. Behandlingen bør ophøre ved blødning fra endetarmen eller længerevarende manglende tarmbevægelse. Bør kun anvendes dagligt i korte perioder. Bør kun anvendes til børn under 3 år, ammende og gravide efter samråd med læge. Tal med din læge hvis du tager medicin som indeholder natriumpolystyrensulfonat. Indeholder sorbinsyre, som kan give lokalt udslæt (f.eks. kontakteksem). Bivirkninger: Følgende bivirkninger er rapporteret med frekvensen “ukendt”: mavesmerter, tynd afføring, ubehag og svien ved endetarmen samt overfølsomhedsreaktioner. Pakninger: 4 stk., 12 stk., 50 stk. Læs indlægssedlen for yderligere oplysninger på www.indlaegsseddel.dk  McNeil Denmark ApS, tlf. 70 20 52 12. Medicinske produktspørgsmål kan rettes til vores medicinske informationsafdeling: med-info-dk@its.jnj.com.

 

Webapoteket 2023