Frontect

Frontect (fipronil/permetrin) spot-on opløsning til hunde. Lægemiddel mod ektoparasitter til udvortes brug. Indikation: Behandling og forebyggelse af lopper og/eller flåter, hvor repellerende effekt mod sandmyg, stikfluer og/eller myg er nødvendig. Virkning: Præparartet dræber eksisterende lopper indenfor 24 timer og forebygger nye loppeangreb i 4 uger. Repellerer flåter i mindste 7 dage og op til 4 uger efter behandling. Enkelte flåter kan dog tilhæftes og give slip indenfor de første 24 timer efter infestation. Har umiddelbar dræbende virkning mod flåter. Er flåterne til stede, når præparartet gives, er det ikke sikkert, de alle dræbes indefor 48 timer. Vedvarende dræbende virkning mod flåter i 4 uger. Repellerende og vedvarende insekticid virkning mod sandfluer i 3 uger og vedvarende insekticid virkning og myg i 4 uger. Repellerer og dræber stikfluer i 5 uger. Bivirkninger: Efter anvendelse er der i meget sjældne tilfælde set forbigående lette hudreaktioner på påføringsstedet samt generel kløe og hårtab. Udtalt savlen, forbigående symptomer på øget følsomhed over for berøring, hyperaktivitet, muskelrysten, depression og andre nervøse symptomer. Opkastning er observeret efter anvendelse. Hvis hunden slikker på påføringsstedet, kan der ses kraftig savlen og opkastning. Forsigtighed: Dette lægemiddel er udelukkende til brug på hunde. Må IKKE anvendes til katte eller kaniner, da bivirkninger inklusiv dødsfald kan indtræffe. Anbefales ikke til hunde under 8 uger eller til hunde der vejer mindre end 2 kg. Virkningen mod lopper påvirkes ikke selv om dyret af og til bliver vådt (svømning, bad). Hunde skal dog ikke svømme eller vaskes med shampoo inden for 48 timer efter behandling. Pakningsstørrelser/Dosering: 1 pipette på 0,5ml fra 2-5kg. 1 pipette på 1 ml fra 5-10kg. 1 pipette på 2ml fra 20-40kg. 1 pipette på 6 ml fra 40-60kg. Det anbefales at læse oplysningerne i indlægssedlen før brug. Dato for seneste SPC: 10/2021. For fuldstændig info om FRONTECT se www.produktresume.dk

Frontect

Frontect er et parasitpræparat til hunde. To dage efter påføring af midlet, vil det dræbe nyligt ankomne lopper og flåter på din hund inden for seks timer. Frontect fortsætter med at virke under hele behandlingens varighed.

Det anbefales, at du anvender midlet hver fjerde uge for at give langvarig beskyttelse mod flyvende insekter (myg, sandfluer og stikfluer), lopper og flåter. Der findes tre dosispakninger i hver pakke, så du får til tre måneders brug.

Frontect virker, selvom din hund kommer i bad og bliver vasket med shampoo. Du skal blot sørge for, at det maks. er ét bad om ugen, og at badet ikke finder sted inden for to dage efter påføring af Frontect.

  • Afviser flåter i fire uger.

  • Hjælper med at reducere risikoen for flåtbårne sygdomme.

  • Afviser flyvende insekter i op til fem uger for at forhindre dem i at bide.

  • Forebygger loppeangreb i fire uger.


Frontect for hunde er velegnet til hunde på otte uger eller ældre, der vejer over to kg. Her på siden finder du forskellige varianter, som passer til hunde af forskellig størrelse. Vejer din hund mere end 60 kg, kan du kombinere to pipettestørrelser, som tilsammen passer bedst til din hunds vægt.

OBS: Hvis din hund er syg, skal du rådføre dig med din dyrlæge, inden du anvender et parasitpræparat. Vær desuden opmærksaom på, at Frontect til hunde ikke er egnet til brug på andre dyr som eksempelvis katte.