FRONTECT

Frontect (fipronil/permetrin) spot-on opløsning til hunde. Lægemiddel mod ektoparasitter til udvortes brug. Indikation: Behandling og forebyggelse af lopper og/eller flåter, hvor repellerende effekt mod sandmyg, stikfluer og/eller myg er nødvendig. Virkning: Præparartet dræber eksisterende lopper indenfor 24 timer og forebygger nye loppeangreb i 4 uger. Repellerer flåter i mindste 7 dage og op til 4 uger efter behandling. Enkelte flåter kan dog tilhæftes og give slip indenfor de første 24 timer efter infestation. Har umiddelbar dræbende virkning mod flåter. Er flåterne til stede, når præparartet gives, er det ikke sikkert, de alle dræbes indefor 48 timer. Vedvarende dræbende virkning mod flåter i 4 uger. Repellerende og vedvarende insekticid virkning mod sandfluer i 3 uger og vedvarende insekticid virkning og myg i 4 uger. Repellerer og dræber stikfluer i 5 uger. Bivirkninger: Efter anvendelse er der i meget sjældne tilfælde set forbigående lette hudreaktioner på påføringsstedet samt generel kløe og hårtab. Udtalt savlen, forbigående symptomer på øget følsomhed over for berøring, hyperaktivitet, muskelrysten, depression og andre nervøse symptomer. Opkastning er observeret efter anvendelse. Hvis hunden slikker på påføringsstedet, kan der ses kraftig savlen og opkastning. Forsigtighed: Dette lægemiddel er udelukkende til brug på hunde. Må IKKE anvendes til katte eller kaniner, da bivirkninger inklusiv dødsfald kan indtræffe. Anbefales ikke til hunde under 8 uger eller til hunde der vejer mindre end 2 kg. Virkningen mod lopper påvirkes ikke selv om dyret af og til bliver vådt (svømning, bad). Hunde skal dog ikke svømme eller vaskes med shampoo inden for 48 timer efter behandling. Pakningsstørrelser/Dosering: 1 pipette på 0,5ml fra 2-5kg. 1 pipette på 1 ml fra 5-10kg. 1 pipette på 2ml fra 20-40kg. 1 pipette på 6 ml fra 40-60kg. Det anbefales at læse oplysningerne i indlægssedlen før brug. Dato for seneste SPC: 10/2021. For fuldstændig info om FRONTECT se www.produktresume.dk

FRONTECT

FRONTECT® er et effektivt parasitbekæmpende middel til hunde i forskellige størrelser. Hver pakke indeholder 3 pipetter med en dosering tilpasset din hunds vægt. Vær derfor opmærksom på at vælge den rette pipettestørrelse baseret på din hunds vægt.

FRONTECT® dræber og beskytter din hund mod lopper, flåter og flyvende insekter i 4 uger. Derfor anbefales det at anvende midlet hver måned for langvarig beskyttelse.

OBS: FRONTECT® må kun anvendes på hunde, og derfor skal du finde et andet præparat, hvis du ønsker beskytte din kat eller andre dyr mod parasitter.Sådan anvendes FRONTECT

Trin 1: Forberedelse af pipetten

Tag en pipette ud af blisterpakningen. Hold pipetten lodret og væk fra ansigtet og bank let på pipettens hals, så væsken samles i den nederste del. Klip langs den stiplede linje.Trin 2: Påføring af produktet på hunden

FRONTECT® skal påføres to steder, hvor din hund ikke kan slikke sig. Dette er lige foran skulderbladene og i nakken mellem hovedet og skulderbladene.

Skil pelsen i nakken og foran skulderbladene til huden er synlig. Påfør cirka halvdelen af pipettens indhold på huden i nakken, og påfør den anden halvdel foran skulderbladene.

For at opnå det bedste resultat er det vigtigt at påføre præparatet direkte på huden, og ikke på pelsen. Vask hænder efter påføring.Trin 3: Efterbehandling og hygiejne

Behandlede hunde bør undgå overfladevand i 48 timer efter behandlingen. Herefter kan hunden bades og vaskes ugentligt, uden at det påvirker produktets effekt.

For at mindske risikoen for nye loppeangreb anbefales det at behandle alle hunde i husstanden. Er der andre dyr, skal du sørge for at behandle disse med et passende præparat.Sikkerhed og forholdsregler


  • FRONTECT® må kun anvendes til hunde. Ønsker du at behandle andre dyr, skal du finde et andet præparat tilpasset dit dyr.

  • Anvend den rette pipettestørrelse baseret på din hunds vægt. Overdosering kan føre til bivirkninger.

  • Behandlede hunde skal undgå kontakt med vand i 48 timer efter behandling. Herefter kan hunden svømme og vaskes som normalt, uden at det påvirker præparatets effektivitet.

  • For bedst resultat skal præparatet anvendes på huden og ikke i pelsen.

  • Vask hænder grundigt efter påføring af FRONTECT®.

  • Du kan med fordel behandle med FRONTECT® om aftenen, så påføringsstederne uforstyrret kan tørre natten over.