FRONTPRO

Frontpro Tyggetablet (afoxolaner)

INDIKATIONER: Behandling af flåtinfestation hos hund (Dermacentor reticulatus, Ixodes ricinus, Rhipicephalus sanguineus). En behandling dræber flåter i op til en måned. Lopper og flåter skal bide sig fast på værtsdyret og starte indtag af føde for at blive eksponeret for det aktive stof. For behandling af loppe- og flåtinfestation: For optimal kontrol af loppe- og flåtinfestationer, bør præparatet administreres én gang om måneden, gennem loppe- og/eller flåtsæsonen, baseret på den lokale epidemiologiske status. Kontraindikationer: Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Bivirkninger: I meget sjældne tilfælde er der rapporteret neurologiske symptomer (kramper, ataxi og muskelrysten), pruritus, letargi, anoreksi og lette gastrointestinale forstyrrelser (opkastning, diarré). De fleste rapporterede bivirkninger var forbigående og kortvarige. Forsigtighed: Da der ikke foreligger data, skal en dyrlæge konsulteres før behandling af hvalpe yngre end 8 uger og/eller hunde, som vejer under 2 kg. For at forhindre at børn får adgang til veterinærlægemidlet, skal der kun tages én tablet ud af blisteret ad gangen. Læg blisteret med resten af tabletterne tilbage i æsken. Vask hænder efter brug. Dosering: FRONTPRO 11 mg tyggetabletter til hund 24 kg, FRONTPRO 28 mg tyggetabletter til hund >410 kg, FRONTPRO 68 mg tyggetabletter til hund >1025 kg, FRONTPRO 136 mg tyggetabletter til hund >2550 kg. Til hunde som vejer over 50 kg anvendes en passende kombination af tyggetabletter af forskellig/samme styrke. Tabletterne bør ikke deles. Se endvidere brugsanvisning på pakningen. Pakninger: 1 æske indeholdende ét blister à 3 tyggetabletter. Udl. HA. Baseret på produktresumé 2021-09. Indehaver af markedsføringstilladelsen: Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S. Ovenstående tekst er baseret på, og en omskrivning af, produktresumeet. Det fulde produktresumé kan findes på www.produktresume.dk