"Skal det være det samme præparat, eller vil du ha' et billigere?"

Det spørgsmål lyder velkendt for mange af apotekets kunder. Men kan du nu være tryg ved at skifte? Er den såkaldte 'kopimedicin' lige så god som den originale? Eller er det et dumt sted at spare? Det får du svar på her.

 

Som udgangspunkt kan du være helt tryg ved, at danske apoteker kun forhandler lægemidler, der er godkendt af Lægemiddelstyrelsen – og styrelsen godkender kun midler, der har solid dokumentation for effekten.

Som i enhver anden forretning er nogle af 'varerne' på apoteket imidlertid billigere end andre. Det gælder typisk de såkaldte kopipræparater, som korrekt hedder generiske lægemidler – eller generika. Og hvordan er det nu lige, det forholder sig med dem? Er der en sammenhæng mellem pris og kvalitet?

 

Hvad er generika, kort fortalt?

Producenten af et originalt lægemiddel har patent på det i ca. 10 år. Derefter kan andre producenter ansøge Lægemiddelstyrelsen om at fremstille et produkt med samme aktive indholdsstof og form som originalen.

Det kaldes et generisk lægemiddel. Generika er med andre ord lægemidler, der...

  • indeholder de samme aktive indholdsstoffer som de originale
  • alt andet lige virker på samme måde
  • som regel er billigere, fordi producenten i sagens natur ikke har skullet investere i forskning og udvikling

Netop den lavere pris er grunden til, at apoteket spørger dig, hvad du vil have. Hvis der findes både et originalt og ét eller flere generika-præparater af receptpligtig medicin, skal vi nemlig spørge, om du ønsker det billigste. Derudover er det sådan, at et eventuelt tilskud beregnes ud fra prisen på det billigste præparat i gruppen.

 

Kan du stole på dokumentationen?

Ja. Generiske lægemidler er underlagt de samme procedurer for godkendelse og kontrol som originale lægemidler. Kravene til bioækvivalens (hvordan midlet optages i kroppen i forhold til det originale) er ens, og det skal også kunne dokumenteres, at det kan anvendes på samme måde som originalen. Fx kan stikpiller ikke erstattes af sugetabletter, men der må godt være variationer i form, farve, smag eller delekærv.

Den eneste væsensforskel er kravene til de såkaldte hjælpestoffer, som bruges til at overfladebehandle eller binde lægemidlet sammen – og som nogle fx kan være allergiske overfor.

 

Hvorfor fornemmer nogle alligevel en forskel fra pakning til pakning?

Alt i alt skal det generiske lægemiddel ligne originalpræparatet så meget, at Lægemiddelstyrelsen vurderer det uden sundhedsmæssig betydning, hvilket af midlerne du behandles med. Alligevel vil nogle kunne spore en forskel, når de skifter fra den ene pakning til den anden.

Det er der en forklaring på:

I hvert enkelt parti, der produceres af et bestemt lægemiddel, må serumkoncentrationen bevæge sig inden for 80–125%. Derfor kan du i teorien den ene måned købe et lægemiddel fra et parti med 125% serumkoncentration – mens du den næste får et middel fra et parti med en koncentration på blot 80%. Selvom det ikke er tit, vil det teoretisk set kunne mærkes som en anderledes virkning hos nogle patienter. Det gælder både for originale og generiske lægemidler, og effekten ligger inden for de lovgivningsmæssige rammer.

 

Hvad gør du, hvis du oplever problemer?

Lægemiddelstyrelsen mener, at de færreste mærker forskel, når de skifter imellem forskellige lægemidler med samme aktive indholdsstof. Hvis du alligevel oplever, at det nye middel ikke virker efter hensigten, er det en bivirkning, som bør indberettes til styrelsen. Du skal med andre ord fortælle din læge eller apoteket om det. Hvis det kan godtgøres, at forskelle i bivirkninger eller effekt skyldes forskelle mellem de to lægemidler, som du ikke kan tåle eller har udfordringer med, kan din læge søge om forhøjet tilskud, så du uden ekstra udgifter kan vende tilbage til det (dyrere) lægemiddel, du brugte før. Forhøjet tilskud giver dig nemlig tilskud til differencen mellem de to produkter.

 

Kilde: Rationel Farmakoterapi Månedsblad 2006 - godkendelse af generika.

 

Webapoteket, juli 2019