Tilskud til receptpligtig medicin

Her kan du læse om reglerne for tilskud til receptpligtig medicin i Danmark. Der skelnes mellem generelt medicintilskud og såkaldt klausuleret tilskud


Generelt medicintilskud

Lægemiddelstyrelsen har fastsat regler for, hvilken medicin du automatisk får tilskud til. Det kaldes ”generelt tilskud”, og kræver ikke, at du foretager dig noget. Generelt tilskud fra sygesikringen bliver automatisk trukket fra medicinens pris på apoteket, så du kun skal betale restbeløbet (din egenbetaling). På Webapoteket beregnes det automatisk, når du lægger varen i kurven.


Klausuleret og individuelt medicintilskud

Nogle lægemidler på recept har det som kaldes ”klausuleret tilskud”. Det vil sige, at det kun er i nogle tilfælde der ydes tilskud. Det kan f.eks. være hvis medicinen udskrives til behandling af bestemte sygdomme eller persongrupper. Et klausuleret tilskud kræver, at din læge har skrevet ”tilskud” på recepten. Hvis du er i tvivl om hvorvidt, du kan få tilskud til den medicin, du skal have, er det således altid en god idé at spørge din læge, før han udskriver recepten.

Nogle lægemidler kan der desuden søges individuelt tilskud til, ligesom du kan få særligt tilskud til terminalbehandling eller hvis du er kronisk syg. Ansøgning om individuelt tilskud foregår også gennem din egen læge. Apoteket kan ikke tildele tilskud på et lægemiddel. 

I særlige tilfælde kan du også få tilskud til håndkøbsmedicin, forudsat at de er udskrevet på recept.Det skal ligeledes håndteres af lægen.

Sådan beregnes tilskuddet

Hver gang du køber tilskudsberettiget medicin tæller det med i din CTR-saldo, så du får større og større tilskud, alt efter hvor meget medicin du køber i løbet af tilskudsperioden.

Din tilskudsperiode starter på datoen for den første gang, du køber tilskudsberettiget medicin og løber et år fra denne dato. Derefter starter en ny tilskudsperiode først næste gang du køber tilskudsberettiget medicin. Alt efter din alder og samlede medicinudgift kan du opnå mellem 0-85 % rabat.

 

Tilskud til danskere bosat i udlandet 

Danskere der bor i udlandet, og som har et gyldigt blåt EU-sygsikringskort fra Danmark, kan ifølge sundhedsloven få medicintilskud til receptmedicin. Dette er således også gældende for udenlandsdanskere, der handler receptmedicin online på Webapoteket.

Sundhedsstyrelsen gør opmærksom på, at danskere bosat i udlandet, der har et blå EU-sygesikringskort fra Danmark, dog ikke har ret til at få et sundhedskort eller et særligt sundhedskort.

 

Gå retur til oversigt over ofte stillede spørgsmål om recept her