Hvad er CTR-saldo?

Din CTR-saldo er et udtryk for, hvor mange penge du har fået tilskudsberettiget medicin for i den nuværende CTR-periode.  
Din CTR-saldo er afgørende for, hvor stort et tilskud du kan få. Jo mere medicin du køber – jo højere CTR-saldo – jo større tilskud på efterfølgende køb. Denne tilskudsform er lavet for at sikre, at dem med de største medicinudgifter, får mest hjælp.

Beløbsgrænser og tilskudsprocenter 2019: 

Voksne

  • 0 - 980 kr.: 0%
  • 980 kr. - 1625 kr.: 50 %
  • 1625 kr. - 3520 kr.: 75 %
  • Over 3520 kr.: 85 %

Børn under 18 år

  • 0 - 980 kr.: 60 %
  • 980 kr. - 1625 kr.: 60 %
  • 1625 kr. - 3520 kr.: 75 %
  • Over 3520 kr.: 85 %

Har du kronikerbevilling får du 100 % tilskud til de billigste substituerbare lægemidler med tilskud - for voksne ved CTR-saldo over 19.078 kr. og for børn <18 år over 23.428 kr. Der er en egenbetaling på 4110 kr

Hver gang du køber tilskudsberettiget medicin på et apotek, indberetter apoteket automatisk det fulde beløb før et evt. tilskud til Det Centrale Tilskudsregister (CTR).  

Tilskud fra sygesikringen bliver automatisk trukket fra medicinens pris, så du kun skal betale restbeløbet (din egenbetaling). Alle landets apoteker, herunder Webapoteket, har adgang til CTR-registret, og det er derfor underordnet, hvor du køber din medicin. Se også mere om generelt og særlige tilskud til receptpligtig medicin

Bemærk, at CTR-registreringen udelukkende opregner den aktuelle saldo for dit medicinkøb. Den indeholder ikke oplysninger om hvilken medicin du har købt. Du kan altid tjekke din aktuelle CTR-saldo, ved at logge ind på Det fælles medicinkort  med dit NemID.

Tilskudsperiode

Hver CTR-periode er på 12 måneder, som ikke nødvendigvis følger kalenderåret. Det er individuelt hvornår CTR-saldoen nulstilles, og der startes forfra med at beregne tilskud. Din tilskudsperiode starter første gang du køber tilskudsberettiget medicin og løber et år fra den dato. Du kan altid se datoen for, hvornår din CTR-periode udløber på din seneste bon fra apoteket eller på fakturaen fra Webapoteket.

 Webapoteket 28. dec. 2018