Vialerg TabletterVialerg er håndkøbsmedicin mod allergi. Tabletterne dæmper symptomerne ved nældefeber og de allergiske symptomer i øjne og næse.Tabletterne hæmmer virkningen af histamin, som opstår ved udviklingen af den allergiske reaktion.Vialerg 10 mg findes i forskellige pakninger med 10, 30, 60 og 90 stk.

Produkter i kategorien

Vialerg® (cetirizindihydrochlorid) 10 mg filmovertrukne tabletter

Produktinformation Vialerg® (cetirizindihydrochlorid) 10 mg tabletter.
Læs omhyggeligt oplysninger i indlægssedlen eller på emballagen inden brug.
Anvendelsesområde: Voksne og børn fra 6 år: Lindring af symptomer i øjne og næse ved sæsonbetinget og helårs allergisk snue. Lindring af symptomer ved kronisk nældefeber. Dosering: Voksne og børn over 12 år: 1 tablet dagligt. Børn 6-12 år: ½ tablet 2 gange dagligt. Nedsat nyrefunktion: Dosisjustering anbefales til patienter med moderat til alvorligt nedsat nyrefunktion. Må ikke anvendes: Ved overfølsomhed over for indholdsstofferne eller overfor hydroxyzin eller piperazin derivater (nært beslægtede aktive stoffer i andre lægemidler). Ved alvorligt nedsat nyrefunktion. Forsigtighedsregler: Indeholder lactose. Forsigtighed ved samtidig indtagelse af alkohol. Epilepsi. Blæreproblemer som medfører at blæren ikke kan tømmes. Graviditet og amning: Bør ikke anvendes, spørg lægen. Bivirkninger: Ikke almindelige: Træthed, utilpashed, kløe, udslæt, diarré, stikkende og snurrende fornemmelse i huden, ophidselse. Sjældne: Overfølsomhedsreaktioner, aggression, forvirring, depression, hallucinationer, søvnløshed, kramper, for hurtig hjerterytme, unormal leverfunktion, nældefeber, ødem, vægtøgning. Meget sjældne: Alvorlige overfølsomhedsreaktioner (anafylaktisk shock, hævelse af svælg og tunge (angioneurotisk ødem), udslæt), tics, lavt antal blodplader, bevidsthedstab, rystelser, muskelspændinger, ufrivillige bevægelser, smagsforstyrrelser, synsforstyrrelser, svien eller smerte ved vandladning, ufrivillig natlig vandladning.Ukendt frekvens: Øget appetit, selvmordsforestillinger, hukommelsestab, hukommelsesbesvær, svimmelhed, problemer med at tømme blæren. Pakningsstørrelser: 10, 20, 30, 50, 60, 90 og 100 stk. Registreringsindehaver: Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S, Tlf.: 63952700.