Mucolysin

Produktinformation: Mucolysin®/acetylcystein brusetabletter 200 mg og 600 mg, Mucolysin Skovbær®/acetylcystein brusetabletter 200 mg
Anvendelse: Slimløsnende hostemiddel til hoste med sejt slim.
Dosering: Mucolysin® og Mucolysin Skovbær® brusetabletter 200 mg: Voksne: 1 brusetablet opløst i et ½ glas vand 3 gange dagligt. Børn over 5 år: 1 brusetablet opløst i et ½ glas vand 2 gange dagligt. Må ikke anvendes til børn under 5 år. Mucolysin® brusetabletter 600 mg: Voksne: ½ brusetablet (300 mg) 2 gange dagligt eller 1 brusetablet (600 mg) 1 gang dagligt, opløst i et ½ glas vand. Børn over 14 år: ½ brusetablet (300 mg) 1 gang dagligt, opløst i et ½ glas vand. Må ikke anvendes til børn under 14 år. Tabletten kan deles i 2 lige store doser. Kontraindikation: Må ikke anvendes ved nylig ophostning af blod, ved overfølsomhed over for acetylcystein eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Mucolysin® og Mucolysin Skovbær® brusetabletter 200 mg: På grund af det høje indhold af det aktive stof må Mucolysin® og Mucolysin Skovbær® 200 mg ikke anvendes til børn under 5 år. Mucolysin® brusetabletter 600 mg: På grund af det høje indhold af det aktive stof må Mucolysin® 600 mg ikke anvendes til børn under 14 år. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: Hvis du oplever forandringer i hud eller slimhinder, bør du kontakte lægen omgående og indstille behandlingen med Mucolysin®, eller Mucolysin Skovbær®. Spørg lægen eller på apoteket før du bruger Mucolysin®, eller Mucolysin Skovbær® hvis du har astma eller tidligere har haft bronkospasmer, hvis du har eller har haft mavesår, hvis du ikke kan hoste slim op, eller hvis du er særligt følsom over for histamin. Kontakt lægen før du tager Mucolysin® eller Mucolysin Skovbær®, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 200 mg og 600 mg brusetabletter indeholder natrium. Graviditet og amning: Hvis du er gravid eller ammer, må du kun bruge Mucolysin® eller Mucolysin Skovbær® hvis lægen vurderer, at det er strengt nødvendigt. Spørg lægen eller apotekspersonalet til råds. Udlevering: Fås i håndkøb på apoteket. Pakninger: Mucolysin® brusetabl. 200 mg 25 stk, 50 stk. og 100 stk, Mucolysin Skovbær® 200 mg 25 stk., Mucolysin® brusetabl. 600 mg 10 stk., 20 stk. og 50 stk. Priser: Ikke fast pris. Spørg efter de dagsaktuelle priser på apoteket. Læs vejledningen i pakningen grundigt før brug. Produktinformationen er afkortet i forhold til Lægemiddelstyrelsens produktresuméer dateret 6. januar 2020 (Mucolysin® 200 mg brusetabletter), 6. januar 2020 (Mucolysin Skovbær® 200 mg brusetabletter), 8. december 2020 (Mucolysin® 600 mg brusetabletter). Produktresuméerne kan frit rekvireres hos markedsføringstilladelsesindehaver: Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Tlf. 63 95 10 00

Mucolysin

Mucolysin er et slimløsende hostemiddel til hoste med sej slim. Brusetabletterne virker ved at gøre den seje slim i luftvejene mere tyndtflydende, så det er lettere at hoste op.

Mucolysin findes i to forskellige smagsvarianter og styrker: Citron eller skovbær med enten 200 mg eller 600 mg af det aktive stof acetylcystein. Af varianten med 200 mg skal du tage én brusetablet tre gange dagligt. Af varianten med 600 mg skal du blot tage én brusetablet dagligt.

Har du hoste med slim? Læs om lindring og gode råd her.