Mucolysin

Produkter i kategorien

Produktinformation
Mucolysin®/acetylcystein brusetabletter 200 mg og 600 mg. Mucolysin Skovbær®/acetylcystein brusetabletter 200 mg. Anvendelse: Slimløsnende hostemiddel til hoste med sejt slim. Dosering: Mucolysin® og Mucolysin Skovbær® brusetabletter 200 mg: Voksne: 1 brusetablet opløst i et ½ glas vand 3 gange daglig. Børn over 5 år: 1 brusetablet opløst i et ½ glas vand 2 gange daglig. Må ikke anvendes til børn under 5 år. Mucolysin® brusetabletter 600 mg: Voksne: ½ brusetablet (300mg) 2 gange daglig eller 1 brusetablet (600 mg) 1 gang daglig, opløst i et ½ glas vand. Børn over 14 år: ½ brusetablet (300 mg) 1 gang daglig, opløst i et ½ glas vand. Må ikke anvendes til børn under 14år. Kontraindikation: Må ikke anvendes ved nylig ophostning af blod, ved overfølsomhed over for
acetylcystein eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Mucolysin® og Mucolysin Skovbær® brusetabletter 200 mg: På grund af det høje indhold af det aktive stof må Mucolysin® og Mucolysin Skovbær® 200 mg ikke anvendes til børn under 5 år. Mucolysin® brusetabletter 600 mg: På grund af det høje indhold af det aktive stof må Mucolysin® 600 mg ikke anvendes til børn under 14 år.
Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: Hvis du oplever forandringer i hud eller slimhinder, bør du kontakte lægen omgående og indstille behandlingen med Mucolysin® , eller Mucolysin Skovbær®. Spørg lægen eller på apoteket før du bruger Mucolysin®, eller Mucolysin Skovbær® hvis du har astma eller tidligere har haft bronkospasmer, hvis du har eller har haft mavesår eller hvis du er særlig følsom overfor histamin. Kontakt lægen før du tager Mucolysin® eller Mucolysin
Skovbær® , hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. 200 mg og 600 mg brusetabletter indeholder natrium.
Graviditet og amning: Du bør ikke tage Mucolysin® eller Mucolysin Skovbær® hvis du er gravid eller ammer. Spørg lægen eller apotekspersonalet til råds. Bivirkninger: Op til 30 % af dem, der anvender Mucolysin® eller Mucolysin Skovbær®
kan forvente mave/tarm gener. Udlevering: Fås i håndkøb på apoteket. Pakninger: Mucolysin® brusetabl. 200 mg 25 stk, 50 stk. og 100 stk, Mucolysin Skovbær® 200 mg 25 stk., Mucolysin® brusetabl. 600 mg 15 stk., 20 stk. og 50 stk. Priser: Ikke fast pris. Spørg efter de dagsaktuelle priser på apoteket. Læs vejledningen i pakningen grundigt før brug. Produktinformationen er afkortet i forhold til Lægemiddelstyrelsens produktresuméer dateret 6. januar 2020 (Mucolysin® 200 mg brusetabletter), 6. januar 2020 (Mucolysin Skovbær® 200 mg brusetabletter), 28. juni 2016 (Mucolysin® 600 mg brusetableter). Produktresuméerne kan frit rekvireres hos markedsføringstilladelsesindehaver: Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, Tlf. 63 95 10 00