Lus – sådan behandler du hovedlus

Hvad er lus? Der findes tre lusearter, som lever på mennesker: Hovedlusen, kropslusen og fladlusen.
Denne vejledning omhandler kun hovedlus.

 

Hvordan ser hovedlus og deres æg ud?

Voksne hovedlus er 2-3 mm lange. Helt nyklækkede lus kan være mindre end 1 mm. Lus har ikke vinger, og de kan hverken flyve eller hoppe. Farven kan variere fra nærmest gennemsigtig gråhvid til meget mørk. Variationen skyldes, dels at lusene kan tage farve efter håret, og dels at lusene kan forekomme mere mørke lige efter, at de har suget blod.

Luseæg er ca. 0,8 mm lange og sidder på en ”stilk”, der er kittet fast til hårene helt nede ved hovedbunden. Nylagte levende æg sidder helt nede ved hårbunden og er hvidgule. Tomme klækkede æg sidder længere ude på hårstrået og er mere hvide og ofte flade, mens mørkfarvede æg indeholder døde lusefostre. Æggene bliver siddende på hårstråene og vokser ud med håret.

Både lus og æg kan ses med det blotte øje. Brug af forstørrelsesglas gør det dog nemmere at få øje på dem. Det kan være svært at se forskel på levende og døde æg, men sidder de mere end 1 cm fra hovedbunden, er der sandsynligvis tale om døde eller klækkede æg.

 

Hvordan lever lus og hvor længe?

Hovedlus lever helt nede ved hovedbunden, hvor de finder de forhold, de trives bedst ved, nemlig en temperatur på ca. 30°C, en høj luftfugtighed og nem adgang til at suge blod. Det har ingen betydning for lusene, om håret er rent eller snavset.

Det tager 6-9 dage, fra ægget er lagt, til det klækkes. Fra hunlusen er kommet ud af ægget, og til den selv er i stand til at parre sig og lægge æg, går der 9-12 dage.

 

Hvordan generer hovedlus?

Man har ikke kendskab til, at hovedlus kan overføre sygdomme. Det er sjældent, at der er mere end nogle få voksne lus i håret, og den eneste gene vil være kløe. Kløe og irritation af hovedbunden skyldes et stof, som lusene spytter ned i såret, så blodet ikke størkner. Mange lus eller hyppig smitte kan medføre sår og infektioner i hovedbunden, som eventuelt skal behandles hos lægen.

  • Kløe
  • Irritation af hovedbunden

 

Hvordan smitter lus?

Tæt kontakt mellem hoveder er den eneste smittevej af betydning. Lus forlader ikke frivilligt et hoved, medmindre de har mulighed for at kravle over på et andet. Da smittespredningen sker ved tæt kontakt, vil det ofte være i den nærmeste omgangskreds, legekammerater og/eller familie, at du skal finde smittekilden.

Hovedlus kan leve i op til 48 timer, hvis de kommer væk fra hovedbunden. Smitte fra kamme, børster, huer og lignende, der bruges af flere personer inden for et kort tidsrum, kan måske udgøre en vis risiko og bør derfor inddrages i lusebehandlingen.

Du kan ikke blive smittet med luseæg. Æggene sidder fast på hårene og kan ikke falde af. Lus, der lever på mennesker, kan ikke leve på dyr. Derfor er familiens kæledyr ikke udgøre nogen smitterisiko. Legetøjsbamser, plysdyr o.lign. udgør heller ikke nogen speciel risiko, da de også er uegnede levesteder for lusene.

 

Kan hovedlus forebygges?

Den sikreste forebyggelse mod smittespredning er, en gang om ugen at rede håret igennem med tættekam. Begynd straks en behandling og giv besked til omgangskredsen, hvis du finder lus. Du kan med fordel anvende forebyggende midler som f.eks. Linicin Prevent Spray Hedrin Protect & Go Spray eller  Australian Bodycare Hair Rinse shampoo.

  • Red håret igennem med en tættekam en gang om ugen.
  • Påbegynd straks behandling, hvis du finder lus.
  • Giv besked i omgangskredsen, hvis du finder lus.

 

Hvordan konstaterer du hovedlus?

Lus konstateres ved, at hele håret redes igennem med en tættekam fra hovedbund til hårspids. Tættekammen bankes af på et hvidt underlag, og det afredte undersøges – eventuelt ved hjælp af en lup. Hvis håret er gjort vådt med hårbalsam og redt igennem med en børste inden kæmningen, vil lusene sidde mere stille, og det vil være nemmere at få tættekammen igennem håret. Anvend f.eks.  Australian Bodycare Lice Combing kæmmebalsam.

Finder du luseæg i håret, skal du undersøge resten af håret grundigt. Finder du lus hos én i familien, skal resten af familiens medlemmer også undersøges. Giv altid besked til skole, institution og andre, der har tæt kontakt til familien, og glem ikke, at teenagere og voksne også kan have lus. Er man i tvivl, om en person har lus, må man kæmme vedkommende grundigt de næste par dage.

 

Sådan behandler du lus med tættekam

Kæmning er en effektiv, billig og uskadelig metode til at fjerne lus. For at metoden skal være effektiv nok, kræver det dog, at du er meget omhyggelig, og at kæmningen gentages hver anden dag i en periode på 14 dage. Anvender du en traditionel tættekam, er det en god ide at gøre håret vådt, putte balsam i og rede det igennem, inden du begynder selve kæmningen. Håret vil være lettere at rede med tættekammen, og lusene sidder mere stille.

Find Apotekets tættekam her.

Det er vigtigt, at den tættekam, du anvender, har en lille afstand mellem tænderne. Samtidig må kammens tænder ikke bøjes, når håret redes igennem. Alle typer hårbalsam kan anvendes.

  • Skal en kæmning være effektiv, er det vigtigt, at du er meget omhyggelig.
  • Gentag kæmningen hver anden dag i 14 dage.

 

Sådan behandler du hovedlus med lusemidler

Det er kun personer med levende lus, der skal behandles med lusemidler. Lægemidlet Nix anbefales af Statens Skadedyrslaboratorium til behandling af hovedlus. De indeholder insektgifte. I Danmark er det observeret, at lusene i nogle tilfælde er blevet modstandsdygtige overfor lusemidler. Vælger du at behandle med Nix, er det derfor vigtigt at følge op med kæmningen, så du kan se, om der stadig er levende lus efter behandlingen.

I det seneste år er der kommet nye lusemidler på markedet, som ofte bygger på planteolier og Dimeticon - f.eks. Hedrin, Linicin og Australian Bodycare Anti Lice. Lusemidlerne er ikke lægemidler, med hører ind under medicinsk udstyr og skal have et CE-mærke for at være godkendt i Danmark.

Grundprincippet i nogle af de nye produkter er at indkapsle lusene og dække deres åndehuller til, så de ikke er i stand til at udskille overskydende vand fra blodsugningen. Lusenes tarm ødelægges, så lusene dør. Sundhedsstyrelsen, Lægemiddelstyrelsen og Skadedyrslaboratoriet anbefaler, at man altid genbehandler efter 8 dage, uanset hvad producenterne anbefaler på de enkelte produkter.

Hvis du ikke har haft god effekt af ét middel, kan du med fordel skifte til et andet, men det er vigtigt, at du sikrer dig, at du har udført behandlingen meget nøjagtigt. I forbindelse med behandling af lusemidler frarådes brug af balsam både før og efter, da balsam kan inaktivere lusemidlerne. Efter behandlingen, uanset hvilken du vælger, anbefales det altid fortsat at kæmme de kommende uger.

 

Læs mere om Hedrin lusebehandling her og Australian Bodycare lusebehandling her.

Se hele udvalget af lusebehandlingsprodukter her ≫

 

 

Kilde: Statens Skadedyrslaboratorium: Vejledning om hovedlus 2007

 

Webapoteket, august 2022