De rådgiver dig - men hvad er en farmakonom og en farmaceut?

Hvem er farmakonomerne og farmaceuterne bag skranken eller skærmen på apotekerne i Danmark? Og hvad er forskellen på de to faglige profiler? Bliv klogere her.

 

Den danske apotekshistorie

Apoteksvæsenet i Danmark kan dateres helt tilbage til år 1546. I 1672 var der 24 apoteker i Danmark. I 1672 blev det stadfæstet, at det kun var apotekere, der måtte tilberede og forhandle lægemidler - den såkaldte medicinordning. Ingen måtte således drive et apotek uden først at have modtaget en kongelig bevilling.

I 1913 mistede apotekerne eneretten til at fremstille medicin, men de bevarede retten. Dette var den spæde start på medicinalindustrien i Danmark. Antallet af apoteker er siden vokset betragteligt og i 2022 er der 521 receptekspederende enheder - herunder 2 online apoteker, hvoraf Webapoteket er det ene. Alle apoteker, både de fysiske og de to online, skal også den dag i dag have bevilling. I dag er det Lægemiddelstyrelsen, som udsteder bevillingen.

Når du handler på et apotek i dag, både et fysisk apotek og et online apotek, vil du blive mødt af enten farmakonomer eller farmaceuter. Farmaceuter og farmakonomer er apotekets lægemiddeleksperter. De rådgiver om korrekt brug af medicin. Farmaceuter og farmakonomer arbejder også med mange andre fagområder, som f.eks. kvalitetssikring og -udvikling, undervisning af studerende, markedsføring og forretningsudvikling.

Der er ca. 2.300 ansatte farmakonomer, 630 farmakonomstuderende og 640 farmaceuter rundt om på de danske apoteker.

 

Hvad er en farmaceut?

Farmaceuter er universitetsuddannede lægemiddeleksperter. På et apotek vil ejeren altid være en farmaceutuddannet apoteker. Men udover ejeren, altså apotekeren, vil der også typisk være andre farmaceuter ansat.

Farmaceuter uddannes enten fra Københavns Universitet eller fra Syddansk Universitet. Det tager 5 år at blive farmaceut. Undervisningsformen på kandidatuddannelsen er en blanding af forelæsninger, holdundervisning, studieophold, selvstudie og laboratorieforsøg. Undervejs i studiet opnås viden om naturvidenskabelige fag og samfundsfarmaceutiske fag. En farmaceut lærer, hvordan man udvikler og fremstiller medicin, men også hvordan man kontrollerer og anvender medicin.

Undervejs i studiet får farmaceutstuderende mulighed for et praktikophold på 6 måneder på et apotek. På Webapoteket modtager vi farmaceutstuderende fra både universitetet i København og fra Syddansk Universitet.

Du kan læse mere om farmaceutuddannelsen på Københavns Universitet eller på Syddansk Universitet

 

Adgangskrav for optagelse på farmaceutuddannelsen

Søger du om optagelse på bacheloruddannelsen i farmaci, skal du:

  • have en bestået adgangsgivende eksamen
  • have bestået en række specifikke adgangskrav
  • opfylde et karaktergennemsnit, som fastsættes af uddannelsesinstitutionen fra år til år

 

Hvad er en farmakonom?

Tidligere hed farmakonomer apoteksassistenter. Uddannelsen til farmakonom tager 3 år. Uddannelsen forgår dels med praktikophold på et apotek (det kan både være et fysisk apotek, et online apotek eller et sygehusapotek) og med kursusophold på Pharmakon i Hillerød. De studerende bliver undervist i medicinsk-farmaceutiske fag og i samfundsfarmaceutiske fag.

Du kan læse mere om uddannelsen til farmakonom på www.pharmakon.dk

 

Adgangskrav for optagelse på farmakonomuddannelsen

  • Studentereksamen (stx), højere forberedelseseksamen (hf), højere teknisk eksamen (htx), højere handelseksamen (hhx), eux-uddannelse (eux) eller international baccalaureate (IB)
  • Gymnasialt indslusningskursus for fremmedsprogede (GIF)
  • Farmakonomskolen anbefaler et snit på minimum 4 fra den adgangsgivende uddannelse samt minimum karakter 4 i dansk. Ligeledes anbefales minimum karakter 4 i matematik på C-niveau.
  • Social- og sundhedsuddannelse, trin 2, samt dansk C, naturfag C og engelsk D som specifikke adgangskrav.

Inden du kan begynde på uddannelsen til farmakonom, skal du ansøge om en praktikplads på et apotek. Det kan gøres ved at sende en motiveret ansøgning til det apotek, du ønsker at uddanne dig på. Du kan i dette link finde listen over uddannelsesapoteker, der har ledige uddannelsespladser. Der findes i dag flere forskellige kombinationsmuligheder. Du kan enten uddanne dig på et fysisk apotek alene eller på fysisk apotek i kombination med enten et sygehusapotek eller et online apotek. Kombinationen af uddannelse på et fysisk apotek og et online apotek er et helt nyt tiltag med opstart i efteråret 2022.

 

Jobmuligheder for farmakonomer og farmaceuter

Farmaceuter og farmakonomer har mulighed for ansættelse på apoteker, på sygehuse, i medicinalindustrien eller som undervisere. Farmaceuter har også mulighed for at søge job på forsknings og -uddannelsesinstitutioner.

Se mere på www.apotekskarriere.dk.

 

Farmaceut og farmakonom på Webapoteket

På Webapoteket er det egentlig Gazelle Online apotek, som vores farmakonomer og farmaceuter er ansat i. Apoteket hedder Gazelle Online apotek, salgsplatformen hedder webapoteket.dk. Her er det farmakonomer og farmaceuter, der ekspederer og kontrollerer medicinen, inden den sendes ud af huset. Det er også farmaceuter og farmakonomer der i kundeserviceafdelingen besvarer spørgsmål telefonisk og via mail og chat.

På Gazelle Online apotek arbejder vi hele tiden med at udvikle vores rådgivning, både den skriftlige og den mundtlige, samt med at holde os fagligt opdaterede. Du vil altid kunne træffe en farmakonom eller en farmaceut i hele apotekets åbningstid.

Du kan se, om vi har aktuelle ledige stillinger her >>

 

 

Webapoteket, april 2022