Forstå udløbsdatoen på din medicin

Det er vigtigt, at man ikke indtager medicin, som er har overskredet udløbsdatoen. Læs her, hvordan du holder styr på udløbet af din medicin.

 

Hvordan kan jeg se, om min medicin er udløbet?

Medicin har kun en begrænset holdbarhed, og derfor tildeles medicin altid en udløbsdato fra producentens side.

Medicins udløb starter fra den første gang råvaren til lægemidlet åbnes og afvejes til produktion og fremstilling af medicinen. På tabletter og kapsler kan det såkaldte udløb f.eks. vare fra 2-5 år, alt efter hvor følsomt det aktive lægemiddelstof er. Det vil sige, at datoen på medicinæsken kan være 2 til 5 år ude i fremtiden, fra den dag råvaren til medicinen åbnes.

Du kan se udløbsdatoen som en stempling på medicinens pakning.

 

Hvorfor er udløbsdatoen vigtig?

Producenten af medicinen skal i forbindelse med registreringen af lægemidlet kunne dokumentere, at lægemidlet kan holde sig til det udløber. Hvis udløbsdatoen er overskredet, kan medicinen blive virkningsløs, eller der kan være dannet nedbrydningsprodukter, som i sjældne tilfælde ligefrem kan være skadelige.

Nogle lægemiddelformer er mere følsomme og udløber hurtigere end andre. Sterile lægemidler i en ampul uden konservering har f.eks. kun en holdbarhed på 24 timer fra ampullen åbnes, til den ikke længere kan anvendes. Sterile ampuller med konservering kan til gengæld holde sig i op til 14 dage efter åbning.

Holdbarheden af medicin afhænger altså af, om medicinen er konserveret eller ej, samt hvilken type medicin der er tale om.

Medicin kan efter udløbsdatoen:

  • Være virkningsløs
  • Have dannet nedbrydningsprodukter (som i sjældne tilfælde kan være direkte skadelige)

 

Hold øje med din medicin derhjemme

apoteket.dk kan du se en tabel med vejledende værdier for holdbarheden efter åbning (hvis præparatet er opbevaret korrekt). Tjek altid det korrekte udløb på yderemballagen af lægemidlet.

Alle lægemidler skal uden på yderemballagen være forsynet med en udløbsdato. Efter denne dato må lægemidlet ikke længere sælges, og du bør også fjerne det fra medicinskabet derhjemme.

I nogle tilfælde har medicin en bestemt holdbarhed, efter lægemidlet er blevet åbnet. I sådanne tilfælde vil det stå på pakken. Det kan her være en god idé at notere, hvornår du åbnede pakningen, så du altid er sikker på, at du ikke anvender for gammel medicin.

Vi har, ligesom alle andre danske apoteker en udløbskontrol som en fast del af vores kvalitetsstyringsprogram. Vi gennemgår således hver måned vores lager for udløbne varer. Medicin, der har mindre end 3 måneder tilbage, inden det udløber, fjernes fra lageret.

Et godt råd er at gennemgå medicinskabet derhjemme lige sådan ca. en gang i kvartalet og fjerne de lægemidler, der er blevet for gamle. Vær kritisk og se på lægemidlet - ser det forkert ud, eller lugter det, er det bedre at aflevere medicinen på apoteket, hvor det kan blive destrueret på forsvarlig vis.

Du kan læse mere om korrekt opbevaring og bortskaffelse af medicin her.

 

Hvad med udløbet på dosispakket medicin?

Dosispakket medicin er godkendt til at kunne holde sig i op til 6 uger efter pakning. Der findes flere lægemidler, som er for følsomme til at blive ompakket til dosispakning. Apotekerne har information fra Lægemiddelstyrelsen om hvilke lægemidler, der kan tåle at blive dosispakket, og hvilke der ikke kan. Så får du dosispakket medicin, kan du være sikker på, at det kan tåle at blive dosispakket til dig.

Du kan læse mere om dosispakket medicin her.

 

Hvordan skal udløbsdatoen forstås?

Lægemidler er som oftest mærket på én af følgende to måder:

Anvendes før / inden 12 20XX 
Dette betyder, at sidste anvendelsesdato er den 30. november 20XX

Udløb / Utg. / Exp. / Anvendes senest 12 20XX
Dette betyder at sidste anvendelsesdato er den 31. december 20XX.

 

Hvorfor har min medicin et meget kort udløb?

 Har du fået medicin med kortere tid til udløbsdatoen, end du er vant til? Så skyldes det højst sandsynligt en aktuel mangel på en lang række lægemidler. Det er derfor blevet besluttet, at den medicin, der er, skal udnyttes bedst muligt, for at flest muligt kan få den medicin, de har brug for.

Alle apoteker i Danmark har fået påbud om, at lægemidler, som defineres som kritiske, skal anvendes, hvis det vurderes, at den ordinerede medicin kan nå at blive brugt inden udløb.

Læs mere om kritiske lægemidler og kort udløb her.

 

 

Webapoteket, marts 2022