Persondatapolitik for Web Sundhed ApS

Tak for dit samtykke til at modtage markedsføring fra Web Sundhed ApS!

Web Sundhed ApS (“Web Sundhed”, “vi”, “os”, “vores”) er alene dataansvarlig for de oplysninger, der indsamles og behandles med det formål at kommunikere med dig i overensstemmelse med dit samtykke. I denne persondatapolitik kan du læse nærmere om vores behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder i den forbindelse.

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer, kan du kontakte os på:

                Web Sundhed ApS
                CVR-nr.: 42092029
                Adresse: Møgelhøj 8, 8520 Lystrup
                E-mailadresse: kundeservice@webapoteket.dk
                Telefonnummer: +45 8785 1133

Vi er ikke dataansvarlige for den behandling af personoplysninger, der i øvrigt finder sted som følge af dit besøg på webapoteket.dk, herunder hvis du tilmelder dig som Profilkunde, Klubkunde, Premiumkunde eller køber produkter på siden. Hjemmesiden webapoteket.dk drives af Gazelle Online Apotek, der er selvstændig dataansvarlig, og der henvises derfor til deres persondatapolitik.

Hvilke personoplysninger behandler vi og på hvilket retsgrundlag?

Hvis du har givet os dit samtykke til at modtage markedsføring fra os, behandler vi dine personoplysninger for at kunne sende dig markedsføring samt foretage profilering, så vi bedre kan målrette vores henvendelser til dig og dine interesser. Vi modtager og behandler følgende oplysninger om dig:

  • De oplysninger du giver, når du tilmelder dig som Profilkunde, Klubkunde eller Premiumkunde på webapoteket.dk, og når du opdaterer din medlemsprofil, herunder navn, kontaktdetaljer, køn og fødselsdato
  • Oplysninger om dine køb hos webapoteket.dk samt de produkter, som du viser interesse for i dine søgninger på webapoteket.dk (dog ikke om lægemidler)
  • Oplysninger indsamlet via cookies på webapoteket.dk, herunder oplysninger om din lokalitet og søgeadfærd, hvis du har samtykket hertil.

Vi modtager oplysningerne fra Gazelle Online Apotek, Bavne Alle 25, 8370 Hadsten, CVR-nr. 38101994, der driver webapoteket.dk.

Retsgrundlaget for vores behandling er dit samtykke, jf. databeskyttelsesforordningen (”GDPR”) artikel 6, stk. 1, litra a.

Vi sletter oplysningerne nævnt ovenfor, når du tilbagekalder dit samtykke til at modtage markedsføring fra os eller efter en periode på 12 måneder, hvor vi ikke har sendt markedsføringsmateriale til dig. Hvis du tilbagekalder dit samtykke, vil vi dog opbevare dokumentation for dit samtykke i 2 år efter tilbagekaldelsen af hensyn til forældelsesreglerne. Denne opbevaring sker på baggrund af vores legitime interesse i, at kunne dokumentere et tidligere samtykke, jf. GDPR artikel 6, stk. 1, litra f.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke til at modtage markedsføring fra os ved at kontakte os ved brug af kontaktinformationerne øverst. Hvis du vælger at tilbagekalde dit samtykke, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger før tilbagekaldelsen eller vores ret til efterfølgende opbevaring af dokumentation for dit samtykke, jf. ovenfor. Hvis du har oprettet dig som medlem af en kundeklub på webapoteket.dk og tilbagekalder dit samtykke, så kan det betyde, at dit medlemskab af den pågældende kundeklub ophører. Der henvises i den forbindelse til Webapotekets vilkår for medlemskab på webapoteket.dk.

Overførsel til tredjeparter

Dine oplysninger kan tilgås af vores ansatte og af følgende tredjeparter, som vi kan videregive dine oplysninger til:

  1. Koncernforbundne selskaber
  2. Serviceudbydere der hjælper os med vores forretningsaktiviteter, herunder leverandører af IT-services, der hjælper os med udsendelse af markedsføring
  3. Rådgivere
  4. Andre tredjeparter, hvis du samtykker hertil, eller hvis de er involveret i en fusion eller opkøb, der involverer hele eller dele af vores virksomhed eller aktiver heri.

Flere af disse virksomheder vil være databehandlere, da de behandler dine personoplysninger efter vores instruks. Vi har indgået databehandleraftaler med vores databehandlere. I de tilfælde, hvor vi videregiver dine personoplysninger til tredjeparter, der er selvstændig dataansvarlige, vil behandlingen finde sted i henhold til disse tredjeparters egne persondatapolitikker, og vi har ingen indflydelse på denne behandling.

Nogle af de tredjeparter, som vi overfører personoplysninger til, kan være lokaliseret uden for EU/EØS. Hvis dine personoplysninger overføres til modtagere uden for EU/EØS, vil vi sikre, at de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine oplysninger er på plads, jf. GDPR artikel 46. Overførsel til lande uden for EU/EØS vil derfor kun ske, hvis:

  1. Modtageren er hjemmehørende i et land, som Europa-Kommissionen har fastslået, der har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau (’sikkert tredjeland’), eller
  2. Modtageren har indgået en aftale med os baseret på Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser.

Du er meget velkommen til at kontakte os, hvis du ønsker yderligere information om vores overførelse af dine personoplysninger til tredjeparter uden for EU/EØS, eller hvordan du kan få en kopi af relevante dokumenter, herunder Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser.

Dine rettigheder

Du har følgende rettigheder i relation til vores behandling af dine personoplysninger:

Retten til information
Du har ret til anmode os om oplysninger om eller adgang til dine personlige informationer. Der er dog undtagelser, som betyder, at du ikke altid modtager al den information, som vi behandler.

Retten til at gøre indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger. Det betyder, at du kan stoppe eller forhindre os i at behandle dine personoplysninger. Det gælder dog kun i visse tilfælde, og vi behøver ikke stoppe med at behandle dine personoplysninger, hvis vi kan give legitime grunde til at forsætte behandlingen af dine personoplysninger.

Retten til sletning
Du har i visse tilfælde ret til at anmode om sletning af dine personoplysninger.

Retten til dataportabilitet
Du har ret til at modtage en kopi af dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format. Såfremt det er teknisk muligt, har du ret til at anmode om, at personoplysningerne bliver transmitteret direkte til en anden virksomhed eller person, der fungerer som dataansvarlig. 

Retten til berigtigelse
Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig berigtiget. Du har også ret til at få fuldstændiggjort personoplysninger, som du mener er ufuldstændige.

Retten til begrænsning af behandling
Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. 

Udøvelse af rettigheder og retten til at klage

Hvis du ønsker at udøve dine ovennævnte rettigheder kan du kontakte os ved brug af kontaktoplysningerne anført ovenfor. Ønsker du at klage til Datatilsynet over vores behandling af dine personoplysninger, kan du kontakte Datatilsynet på www.datatilsynet.dk

Versioner

Dette er version 1 af vores Persondatapolitik, dateret 12. april 2021.