Persondatapolitik

Nedenstående politik beskriver hvordan Webapoteket / Gazelle Online Apotek indsamler og behandler oplysninger om dig.

Politikken er gældende for både de personoplysninger, som du afgiver til os direkte eller som vi indsamler via vores hjemmeside www.webapoteket.dk.

Gazelle Online Apotek er dataansvarlig for dine oplysninger og al henvendelse til Webapoteket.

 

Hvilke personoplysninger indsamler vi, til hvilke formål og retsgrundlaget for behandlingen

Når du besøger webapoteket.dk, indsamler vi automatisk oplysninger om dig og din brug af hjemmesiden, f.eks. om hvilken type browser du bruger, hvilke søgetermer du bruger på hjemmesiden og din IP-adresse, herunder din netværkslokation samt informationer om din computer.

Som dansk apotek overholder vi apotekerloven og sundhedsdata som f.eks. receptinformation er fortrolige og ligger i et lukket apotekssystem, som ikke deles med andre parter.

Formålet med indsamling af data på siden er at optimere brugeroplevelsen og hjemmesidens funktion, samt foretage målrettet markedsføring, herunder ”retargeting” via Facebook og Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan varetage vores interesser i at forbedre hjemmesiden samt vise dig relevante tilbud.

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

Når du køber et produkt eller kommunikerer med os på hjemmesiden, indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, f.eks. navn, adresse, e-mailadresse, telefonnr., betalingsmåde, oplysninger om hvilke produkter du køber og eventuelt har returneret, leveringsønsker, samt oplysning om den IP-adresse, hvorfra bestilling er foretaget.

Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne administrere dine rettigheder til at returnere og reklamere. Oplysninger om dine køb skal vi også gemme for at overholde lovkrav, herunder til bogføring og regnskab. Ved køb indsamles IP-adressen med det formål at varetage vores interesse i, at kunne forhindre svig.

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b, c og f.

Når du opretter en brugerprofil, Profilkunde, Klubkunde eller Premiumkunde bliver du bedt om at oplyse f.eks. navn, adresse, fødselsdato, e-mailadresse, telefonnr., antal børn/ voksne i husstanden, dine præferencer og interesser m.m. udover navn, adresse og e-mailadresse, køn og alder vælger du selv hvilke oplysninger du vil give os.

Derudover indsamler vi oplysninger under dit medlemskab, om din brug af kundeklubbens fordele, konkurrencer du deltager i m.m. Vi sammenholder disse oplysninger med andre oplysninger vi har om dig, herunder oplysninger om, hvad du har købt og eventuelt returneret.

Formålet er at kunne administrere dit medlemskab og levere dig de ydelser og tilbyde dig de fordele, der er forbundet med den profil, du har valgt: Profilkunde, Klubkunde eller Premiumkunde. Data anvendes også for at varetage vores interesse i at kunne sende nyhedsbreve og foretage målrettet markedsføring.

Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra b og f. Du vil ved tilmeldingen blive bedt om at give særskilt samtykke til elektronisk markedsføring.

Melder du dig ind i vores kundeklub, tilmelder du dig samtidig til vores nyhedsbrev. Her indsamler vi oplysninger som dit navn og e-mailadresse samt din brug af nyhedsbrevet. Tilmelder du dig nyhedsbrevet som Premiumkunde eller Profilkunde gælder det samme. Nyhedsbrevet kan til hver en tid afmeldes.

Formålet er at varetage vores interesse i at kunne levere nyhedsbreve med relevant indhold til dig. 
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Persondataforordningens art 6, stk. 1, litra f.

Når du handler receptmedicin skal du oplyse dit cpr-nummer.

Det er nødvendigt at kende dit cpr-nummer for at dine recepter kan vises på siden, og for at vi kan ekspedere en receptbestilling.

På webapoteket.dk kan du få overblik over de recepter, du har, som er aktive. Når du logger ind med NemID og cpr-nummer, får du adgang til receptserveren som alle læger og apoteker i Danmark kan tilgå. Vi logger ikke dit cpr-nummer på hjemmesiden, men går du ind på f.eks. sundhed.dk for at se dine recepter, vil du kunne se, at vi har været inde at se på din recept. Det er et udtryk for, at du har fået adgang til oversigten via vores hjemmeside. Du kan også se, hvis vi har ekspederet en recept til dig.

For at ekspedere en recept skal Gazelle Online Apoteks ordreekspeditionssystem bruge dit cpr-nummer. Cpr-numre opbevares udelukkende i apotekets lukkede it-system.

Kunder der har handlet med recept på Webapoteket gemmes med cpr-nummer i Gazelle Online Apotek´s system i 3 år jf. apotekerloven. Du kan til enhver tid slette disse oplysninger jf. punkt 3.4.

 

Modtagere af personoplysninger

Oplysninger om dit navn, adresse, e-mail, telefonnummer samt ordrenummer og specifikke leveringsønsker videregives til PostNord, GLS eller en anden transportør, der forestår leveringen af de købte varer til dig.

Oplysninger af ikke apoteksmæssigkarakter kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysningerne på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift og forbedringer af hjemmesiden, udsendelse af nyhedsbreve samt målrettet markedsføring, herunder ”retargeting”, samt til din bedømmelse af vores virksomhed og produkter. Blandt andet videregives oplysninger om dit navn og din e-mail til TrustPilot således, at der på vores vegne kan sendes en invitation til at vurdere os på TrustPilots hjemmeside. Vælger du at foretage en anmeldelse bliver TrustPilot dataansvarlig for de afgivne oplysninger. Disse virksomheder er databehandlere, som under vores instruks, behandler data, som vi er dataansvarlig for. Databehandlerne må ikke anvende oplysningerne til andet formål end opfyldelse af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandleraftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne.

Som dansk apotek overholder vi apotekerloven og sundhedsfølsomme data behandles fortroligt.

To af disse databehandlere, Google Analytics v/Google LLC. og Facebook Inc. er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlerens certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45.

 

Dine rettigheder

Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

Indsigtsretten

Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om oplysning om blandt andet, hvilke oplysninger vi har registreret om dig, hvilket formål registreringen tjener, hvilke kategorier af personoplysninger og modtagere af oplysninger der evt. måtte være, samt oplysning om hvorfra oplysningerne stammer.

Du har ret til at få udleveret en kopi af de personoplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til info@webapoteket.dk.  Vi vil bede dig om at dokumentere, at du er den du giver dig ud for at være.

Hvis du anmoder om yderligere kopier, vil vi opkræve et rimeligt gebyr for dette baseret på de administrative omkostninger.

Retten til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige personoplysninger om dig selv berigtiget af os. Såfremt du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger, som vi har registreret om dig, opfordres du til at rette skriftlig henvendelse til os, så oplysningerne kan blive korrigeret.

Oplysninger, som vi har indsamlet i forbindelse med din oprettelse af en profil som Profil-, Klub- eller Premiumkunde har du selv mulighed for at korrigere via log-in til din brugerprofil.

Retten til sletning

I visse tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f.eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et andet retsgrundlag for at fortsætte behandlingen. I det omfang en fortsat behandling af dine oplysninger er nødvendig, f.eks. for at vi kan overholde vores retlige forpligtelser, eller for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, er vi ikke forpligtede til at slette dine personoplysninger.

Retten til at begrænse behandlingen til opbevaring 

Du har til enhver tid ret til at begrænse opbevaringen af dine data. Det gøres i praksis, ved at du sletter din profil på webapoteket.dk når du ønsker begrænsningen aktiveret.


Retten til dataportabilitet

Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig.

Retten til indsigelse

Du har til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod vores behandling af dine personoplysninger, med henblik på direkte markedsføring, herunder den profilering der foretages for at kunne målrette vores direkte markedsføring.

Du har desuden til enhver tid ret til af grunde, der vedrører din personlige situation at gøre indsigelse mod den behandling af dine personoplysninger, som vi foretager på grundlag af vores legitime interesser jfr. pkt. 1.1 og 1.3.

Retten til at tilbagekalde samtykke

Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du har givet os til en given behandling af personoplysninger, herunder til den profilering, der foretages af dig som medlem i kundeklubben. Hvis du ønsker at tilbagekalde dit samtykke, kan du logge ind med din profil og slette profilen. Du kan også kontakte os på info@webapoteket.dk. 


Retten til at klage

Du har til enhver tid ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. En klage kan blandt andet indgives på mail dt@datatilsynet.dk eller telefon +45 33 19 32 00.

 

Sletning af persondata

Oplysninger indsamlet om din brug af Hjemmesiden jfr. pkt. 1.1. slettes senest, når du ikke har gjort brug af Hjemmesiden i 3 år. 

Oplysninger indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til at modtage nyhedsbrevet trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne. Fjerner man som Klubmedlem samtykket, er det samtidig en opsigelse af klubmedlemsskabet.

Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb du har gennemført på hjemmesiden jfr. pkt. 1.2 vil som udgangspunkt blive slettet 3 år efter udløbet af det kalenderår, hvori du har foretaget dit køb.

Oplysninger kan dog gemmes i længere tid, hvis vi har et legitimt behov for længere opbevaring, f.eks. hvis det er nødvendigt for at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller hvis opbevaring er nødvendig for, at vi kan opfylde lovkrav, det kan f.eks. være ved receptkøb.

Regnskabsmateriale opbevares i 5 år til udgangen af et regnskabsår for at opfylde bogføringslovens krav.

Oplysninger som vi har indsamlet i forbindelse med din oprettelse og din benyttelse af en bruger-profil som Profilkunde, Klubkunde eller Premiumkunde jfr. pkt. 1.4, vil vi automatisk slette: a) såfremt du ikke har logget på din brugerprofil i 3 år, b) såfremt du deaktiverer (suspenderer) din brugerprofil og ikke genaktiverer det indenfor de næste 3 år, eller c) såfremt du sletter din brugerprofil.

Sikkerhed 

Vi har gennemført passende tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod, at personoplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes, ændres eller forringes samt mod, at de kommer til uvedkommendes kendskab eller misbruges.

Kun medarbejdere, der har et reelt behov for at få adgang til dine personoplysninger for at udføre deres arbejde, har adgang til disse.

Kontaktoplysninger

Gazelle Online Apotek er dataansvarlig for de persondata, som indsamles via webapoteket.dk som er onlineapotekets salgsplatform.

Hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til denne Persondatapolitik eller ønsker du at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder beskrevet under afsnittet om persondatapolitik, kan du kontakte:

Webapoteket.dk / Gazelle Online Apotek
Bavne Allé 25, 8370 Hadsten

Tlf. +45 8785 1133    E-mail: kundeservice@webapoteket.dk

Ændringer i persondatapolitikken

Hvis vi foretager ændringer i Persondatapolitikken, giver vi dig besked via vores handelsbetingelser om dette ved dit næste besøg på hjemmesiden.

Opdateret 27-11-2019