Servicemål på Webapoteket.dk - Gazelle Online Apotek

På Gazelle Online Apotek og hermed Webapoteket.dk arbejder vi konstant på at øge kvaliteten i vores håndtering og information omkring lægemidler.

I den forbindelse fastsætter vi en række servicemål, som vi ønsker at overholde.
For at dokumentere at Gazelle Online Apotek overholder disse kvalitetsmål foretager vi selv med jævne mellemrum målinger af kvaliteten på de enkelte områder. Resultater af disse målinger stiller vi til rådighed for de af vore kunder, der måtte have interesse heri.

Gazelle Online Apotek modtager lejlighedsvis kontrolbesøg fra Lægemiddelstyrelsen, der kontrollerer at apoteket udfører sit hverv, i overensstemmelse med den gældende lovgivning, og lever op til annoncerede servicemål.

 

Servicemål

Nedenfor kan du finde oplysninger om servicemål for Webapoteket.dk / Gazelle Online Apotek for ventetid, faglig rådgivning & information.

Ventetid

Da vi er et online apotek er der ikke ventetid som på et fysisk apotek og der måles derfor ikke ventetid som på et fysisk apotek. 

Mål for fejludlevering ved receptekspedition

Højst 0,03 % i forhold til antal ordinationer.

Servicegrad

Ved e-handel kan Gazelle Online Apotek levere i 99 tilfælde ud af 100 det efterspurgte apoteksforbeholdte eller receptpligtige lægemiddel.

Faglig rådgivning og information

Vi bestræber os på at give vore kunder den nødvendige information og vejledning om medicin. De primære kunder på Gazelle Online Apotek er Webapoteket.dks online kunder. 

  • Webapoteket.dks kunder: Ud fra indholdet af hver enkelt webordre foretages altid en faglig vurdering af, hvorvidt en kunde skal have yderligere rådgivning og information. Kunderne kontaktes primært pr mail, men kan også, hvis det skønnes nødvendigt kontaktes telefonisk. Det fremgår af hjemmesiden samt på følgesedler fra Webapoteket.dk, at kunderne kan maile eller ringe for at få eventuel yderligere faglig rådgivning.

Mindst 85% af kunder, der henvender sig pr mail, telefon og chat inviteres til dialog om deres lægemiddelbehandling. Dette gælder både for recept, håndkøb og dosisdispenseret medicin.

  • Dosisdispensering: Alle vore kunder, der modtager dosisdispenserede lægemidler tilbydes dels en kopi af doseringskortet dels en kopi af indlægssedler til de pågældende lægemidler.

Der accepteres højst 2 fejludleveringer pr år vedr. dosisdispenserede lægemidler.

Kundetilfredshedsundersøgelse

Webapoteket.dk anvender Trustpilot løbende til kundetilfredshedsundersøgelser. Se Webapoteket.dks kundeanmeldelser her

Serviceydelser

Gazelle Online Apotek tilbyder Tjek på Inhalation.
Medicinsamtaler til nye kronikere ved en farmaceut tilbydes efter nærmere aftale.


Efterlevelse af servicemål

I nedenstående kan seneste resultater af målinger for Gazelle Online Apotek service ses

Ventetidsmåling

Kunder på Gazelle Apoteket er udelukkende online kunder.  Der kan handles på hjemmesiden alle årets dage døgnet rundt. Ventetidsmåling som på fysisk apotek har derfor ikke relevans.

Udleveringspraksis

Udleveringspraksis handler om, hvorvidt vi substituerer til et andet receptpligtigt lægemiddel end det, der står på recepten. Substitution betyder, at vi udleverer et andet og billigere lægemiddel end det, lægen har skrevet på recepten. Lægemidlerne har samme virksomme stof.

På Gazelle Online Apotek vælger kunden selv, hvorvidt der skal substitueres og til hvad. Udleveringspraksis afspejler derfor primært kundernes eget valg. 

Tabellen i linket nedenfor viser apotekets udleveringspraksis i forhold til salg af receptmedicin, der kan substitueres. 

Servicegrad

Mål 99 %. Målt uge 18 2019 99,8 %

Faglig rådgivning og information

Mål: mindst 85 %. Målt uge 15 2018 87,7 %

Dosisdispensering - der har endnu ikke været udleveret dosisdispenserede lægemidler.

Fejludlevering ved receptekspedition

Mål: Højst 0,03 % i forhold til antal ordinationer. Målt 0,02% (April 2018- April 2019)

 

Apotekets stamoplysninger

  • Apotekerens Navn: Trine Løvgren Persson
  • Apotekerens CVR.nummer: 38101994
  • Enhedens navn og adresse: Gazelle Online Apotek, Bavne Alle 25, 8370 Hadsten
  • Åbningstider: 8.00-17.00 mandag, 8.30-17.00 tirsdag-fredag, 9-13 lørdag, lukket på helligdage inkl juleaften.
  • Antal ansatte: 7 farmakonomer, 1 apoteker/farmaceut, 2 farmaceuter, 14 øvrige medarbejdere.

Webapoteket.dk / Gazelle Online Apotek 16. maj 2019