CTR-saldo og tilskud til medicin

Din CTR-saldo er et udtryk for, hvor mange penge du har fået tilskudsberettiget medicin for i den nuværende CTR-periode. Din CTR-saldo er afgørende for, hvor stort et tilskud du kan få. Jo mere medicin du køber – jo højere CTR-saldo – jo større tilskud på efterfølgende køb. Denne tilskudsform er lavet for at sikre, at dem med de største medicinudgifter, får mest hjælp.

 

CTR beløbsgrænserne for 2022

Voksne

  • 0 - 1.020 kr.: 0%
  • 1.020 kr. - 1.705 kr.: 50 %
  • 1.705 kr. - 3.700 kr.: 75 %
  • 3.700 kr. - 20.091 kr.: 85 %
  • Over 20.091 kr.: 100%

Egenbetalingsloft: 4.320 kr.

 

Børn under 18 år

  • 0 - 1.020 kr.: 60 %
  • 1.020 kr. - 1.705 kr.: 60%
  • 1.705 kr. - 3.700 kr.: 75 %
  • 3.700 kr. - 24.628 kr.: 85 %
  • Over 24.628 kr.: 100%

Egenbetalingsloft: 4.320 kr.

 

 

Hver gang du køber tilskudsberettiget medicin på et apotek, indberetter apoteket automatisk det fulde beløb før et evt. tilskud til Det Centrale Tilskudsregister (CTR).

Tilskud fra sygesikringen bliver automatisk trukket fra medicinens pris, så du kun skal betale restbeløbet (din egenbetaling). Alle landets apoteker, herunder Webapoteket, har adgang til CTR-registret, og det er derfor underordnet, hvor du køber din medicin. Se også mere om generelt og særlige tilskud til receptpligtig medicin

Bemærk at CTR-registreringen udelukkende opregner den aktuelle saldo for dit medicinkøb. Den indeholder ikke oplysninger om hvilken medicin du har købt. Du kan altid tjekke din aktuelle CTR-saldo, ved at logge ind på Det fælles medicinkort med dit NemID.

 

Tilskudsperiode

Hver CTR-periode er på 12 måneder. De 12 måneder følger ikke nødvendigvis kalenderåret, da det er individuelt, hvornår CTR-saldoen nulstilles, og der startes forfra med at beregne tilskud.

Din tilskudsperiode starter, første gang du køber tilskudsberettiget medicin og løber et år fra den dato. Du kan altid se datoen for, hvornår din CTR-periode udløber på din seneste bon fra apoteket eller på fakturaen fra Webapoteket.

 

Klausuleret og individuelt medicintilskud

Nogle lægemidler på recept har det som kaldes ”klausuleret tilskud”. Det vil sige, at det kun er i nogle tilfælde, der ydes tilskud. Det kan f.eks. være, hvis medicinen udskrives til behandling af bestemte sygdomme eller persongrupper. Et klausuleret tilskud kræver, at din læge har skrevet ”tilskud” på recepten. Hvis du er i tvivl om hvorvidt, du kan få tilskud til den medicin, du skal have, er det således altid en god idé at spørge din læge.

Nogle lægemidler kan der desuden søges individuelt tilskud til, ligesom du kan få særligt tilskud til terminalbehandling, eller hvis du er kronisk syg. Ansøgning om individuelt tilskud foregår også gennem din egen læge. Apoteket kan ikke tildele tilskud på et lægemiddel. 

I særlige tilfælde kan du også få tilskud til håndkøbsmedicin, forudsat at de er udskrevet på recept. Det skal ligeledes håndteres af lægen.

 

Tilskud til danskere bosat i udlandet 

Danskere, der bor i udlandet, og som har et gyldigt blåt EU-sygsikringskort fra Danmark, kan ifølge sundhedsloven få medicintilskud til receptmedicin. Dette er således også gældende for udenlandsdanskere, der handler receptmedicin online på Webapoteket.

Sundhedsstyrelsen gør opmærksom på, at danskere bosat i udlandet, der har et blå EU-sygesikringskort fra Danmark, dog ikke har ret til at få et sundhedskort eller et særligt sundhedskort.

 

 

 Webapoteket januar 2022