Opbevaring og bortskaffelse af medicin

Det meste medicin opbevares bedst tørt og ved stuetemperatur. Hvis din medicin kræver særlig opbevaring, f.eks. i køleskab, vil det fremgå af indlægssedlen og pakningen.

Både receptpligtig medicin og håndkøbsmedicin skal opbevares forsvarligt, og naturligvis udenfor børn og dyrs rækkevidde. Et aflåst medicinskab er bedst. Husk også at være særligt opmærksom på din medicin, hvis du har den med i en taske eller kuffert.


Kan jeg bruge medicin, som har overskredet udløbsdatoen?

Der står altid på din medicin, hvornår den udløber, og hvor længe den evt. er holdbar efter åbning. Du bør aldrig anvende medicin, hvor udløbsdatoen er overskredet. De virksomme stoffer i medicinen vil som regel aftage med tiden, og du er derfor ikke sikret den korrekte behandling, hvis du indtager for gammel medicin. I enkelte tilfælde kan for gammel medicin desuden være direkte skadelig.

Gør det til en vane, med jævne mellemrum, at kigge dit medicinskab efter i sømmene. Sortér ud i den medicin, som er blevet for gammel, eller som du ikke længere bruger. I enkelte tilfælde kan du også risikere at fugt, varme eller luft har påvirket din medicin, så den ikke længere har samme virkning. Dette gælder især øjendråber, næsedråber, cremer eller lignende. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt din medicin stadig er sikker og brugbar, så spørg din læge eller på dit lokale apotek.


Bortskaffelse af gammel medicin og medicinrester

Har du medicin som er blevet for gammelt, eller som du bare ikke skal bruge mere? Husk, at du ikke bør smide det i skraldespanden med almindeligt husholdningsaffald. Medicinrester (både receptpligtig og håndkøbsmedicin), brugte kanyler, insulinpenne m.v. betragtes som farligt affald, og skal derfor bortskaffes på forsvarlig vis.

Grunden til, at man anser medicinrester for farligt affald er dels, at der kan være stoffer i medicinen som kan være skadelige for miljøet, og dels, at det kan få alvorlige konsekvenser hvis medicinresterne kom i de forkerte hænder eller gjorde børn eller dyr syge.

Du kan aflevere dine medicinrester til et hvilket som helst apotek. Husk dog, at kanyler skal være i godkendte og lukkede kanylebokse, som du kan købe på apoteket.

 

Webapoteket.dk, juli 2018