Strefen


Strefen, Strefen Orange sugetabletter (flubiprofen)
INDIKATIONER: Lægemiddel til kortvarig symptomatisk lindring af ondt i halsen hos voksne og børn over 12
år. DOSERING: Voksne og børn over 12 år: En sugetablet hver 3.-6. time efter behov. KONTRAINDIKATIONER:
Overfølsomhed over for det aktive stof eller et eller flere af hjælpestofferne. Kendt overfølsomhed overfor
acetylsalicylsyre eller andre NSAID-præparater. Recidiverende peptisk ulcus/intestinal ulceration. Fortilfælde af
gastrointestinal blødning eller perforation, svær colitis, hæmorragiske eller hæmopoietiske lidelser relateret til tidligere
NSAID-Behandling. Sidste trimester af graviditet.Svær hjerteinsufficiens, -nyreinsufficiens eller -leverinsufficiens.
FORSIGTIGHEDSREGLER: Ældre: Ældre får oftere bivirkninger ved brug af NSAID-præparater, især
gastrointestinal blødning og perforation. Luftveje: Bronkospasme kan udløses hos patienter, der lider af eller tidligere
har lidt af bronkial astma eller allergisk sygdom. Andre NSAID-præparater: Anvendelse samtidig med andre
NSAID-præparater, herunder selektive cyclooxygenase-2-hæmmere, bør undgås. Kardiovaskulære og
cerebrovaskulære virkninger: Udvis forsigtighed, inden behandlingen indledes hos patienter med hypertension og/eller
hjertesvigt i anamnesen. Brugen af visse NSAID-præparater (specielt ved høje doser og i langvarig behandling) kan
forbindes med en lille øget risiko for arterielle trombotiske hændelser. Lever: Mild til moderat leverdysfunktion.
Påvirkning af nervesystemet:Analgetika-induceret hovedpine. Gastrointestinal: NSAID-præparater bør gives med
forsigtighed til patienter med tidligere gastrointestinale sygdomme Dermatologi: Alvorlige hudreaktioner, bl.a.
exfoliativ dermatitis, Stevens-Johnson syndrom, toksisk epidermal nekrolyse.
Ved irritation i munden, bør behandlingen seponeres. Sukkerintolerance: Strefen, sugetabletter: Patienter med sjældne
arvelige problemer med fruktoseintolerans, glukose-galaktose-malabsorption eller sukrase-isomaltase-insufficiens bør
ikke tage dette lægemiddel. Strefen Orange, sugetabletter: Patienter med sjældne, arvelige problemer med
fruktoseintolerans, bør ikke tage dette lægemiddel. Indeholder isomalt og maltitol, som kan have en mild afførende
effekt efter flere daglige doser. Isomalt og maltitol har et kalorieindhold på 2,3 kcal/g. INTERAKTIONER:
Flurbiprofen bør undgås i kombination med: Andre NSAID-præparater inkl. selektive cyclooxygenase-2-hæmmere,
acetylsalicylsyre (lav dosis) Flurbiprofen bør anvendes med forsigtighed i kombination med: Antikoagulantia,
trombocythæmmende midler, antihypertensiva (diuretika, ACE-hæmmere, angiotensin-II-antagonister, alkohol,
hjerteglykosider, ciclosporin, kortikosteroider, lithium, methotrexat, mifeprison, orale antidiabetika, phenytoin,
kaliumbesparende diuretika, prebenecid sulfinpyrazon, antibakterielle quinoloner, selektive
serotoningenoptagshæmmere, tacrolimus, zidovudin. GRAVIDITET OG AMNING: Graviditet: Kontraindiceret i
tredje trimester. Amning: Anbefales ikke til ammende mødre. Fertilitet: Lægemidler som hæmmer cyclo-
oxygenase/prostaglandinsyntese, kan medføre nedsat kvindelig fertilitet. Dette er reversibelt ved ophør af behandlingen.
BIVIRKNINGER: Bivirkninger er relateret til flurbiprofen i håndkøbsdoser ved kortvarig brug. Blod og
lymfesystem (ikke kendt):Anæmi, trombocytopeni. Immunsystemet (sjælden): Anafylaktisk reaktion Psykiske
forstyrrelser (ikke almindelig): Insomni. Kardiovaskulære og cerebrovaskulære sygdomme (ikke kendt): Ødem,
hypertension og hjertesvigt. Nervesystemet (almindelig): Svimmelhed, hovedpine og paræstesi. (ikke almindelig)
Somnolens. Luftveje, thorax, mediastinum (almindelig): Irritation i halsen. (ikke almindelig) Forværring af astma og
bronkospasme, dyspnø, hiven efter vejret, orofaryngeale blærer, faryngeal hypoæstesi Mave-tarm-kanalen (almindelig):
Diaré, mundsår, kvalme, smerter imunden, oral paræstesi, orofaryngeale smerter, orale gener. (ikke almindelig)
Oppustet mave, mavesmerter, forstoppelse, mundtørhed, dyspepsi, flatulens, glossodyni, dysgeusi, oral
dysæstesi og opkastning Lever og galdeveje (ikke kendt): Hepatitis Hud og subkutane væv (ikke almindelig):Forskellige
typer af hududslæt, pruritus. (ikke kendt) Alvorlige former for hudreaktioner såsom bulløse reaktioner, inklusive
Stevens-Johnson syndrom og toksisk epidermal nekrolyse. Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet
(ikke almindelig): Feber, smerter.
PAKNINGSSTØRRELSER: Blisterpakning med 8, 16 eller 24.
Læs omhyggeligt vejledningen på pakken og indlægssedlen. Reckitt Benckiser Nordic A/S, tlf. 4444 9701.

Strefen

Strefen er et håndkøbslægemiddel mod ondt i halsen. Sugetabletterne indeholder det aktive stof flurbiprofen, som virker smertelindrende og antiinflammatorisk.

Er du ramt af forkølelse, halsbetændelse eller influenza, og har du en øm og ru hals, som gør ondt, når du synker, så kan Strefen give en tiltrængt lindring.

Sugetabletterne virker i op til 4 timer og findes med smag af citrus eller appelsin.