Pinex

Pinex® (paracetamol). Indikationer: Svage smerter. Febernedsættende. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for paracetamol eller hjælpestofferne, dårlig lever. Dosering: Voksne: 1 g 3-4 gange dagligt, dog højst 4 g i døgnet. Børn: 50 mg/kg/døgn fordelt på 3-4 doser. Dosering Pinex smelt: Voksne (over 50 kg): 500-1000 mg hver 4. time gentaget efter behov, dog højst 3 g i døgnet (2 g ved kronisk alkoholisme). Børn mellem 43-50 kg: 500 mg hver 4. time, dog højst 3 g i døgnet. Børn over 33 kg: 500 mg hver 6. time, dog højst 2 g i døgnet, børn over 25 kg: 250 mg hver 4. time eller 500 mg hver 6. time, dog højst 1,5 g i døgnet, børn over 17 kg: 250 mg hver 4. time, dog højst 1 g i døgnet. Læs omhyggeligt vejledningen i pakningen. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: Vær opmærksom på risikoen for overdosering ved samtidig anvendelse af andre lægemidler indeholdende paracetamol. Udvis forsigtighed hvis du har nedsat nyre- og leverfunktion. Udvis forsigtighed hvis du lider af astma og samtidig er overfølsom over for acetylsalicylsyre. Længerevarende behandling (> 3 måneder) kan føre til hovedpine eller forværring af hovedpine. Ved høj feber udover 3 dage eller smerter i mere end 5 dage bør lægen kontaktes. Kan anvendes ved graviditet og amning (forsigtighed ved længerevarende brug). Giv aldrig børn under 2 år medicin uden lægens anvisning. Interaktioner: Bør tages mindst 1 time før eller 4-6 timer efter colestyramin (mod for højt kolesterol). Tal med lægen hvis du tager blodfortyndende medicin (eks. warfarin) eller medicin mod epilepsi (eks. fenytoin, carbamazepin). Bivirkninger: Bivirkninger er generelt sjældne i de anbefalede doser. Overdosering: Paracetamol i doser over ca. 7,5 g indebærer risiko for leverskade, eventuelt også leversvigt og død. Pakninger og priser pr. april 2013 (excl. recepturgebyr): Tabletter á 500 mg 10 stk. i blisterpakning: 17,15 kr. og 20 stk. i blisterpakning: 21,25 kr. Brusetabletter á 500 mg 20 stk. i blisterpakning: 27,40 kr. Pinex Junior oral opløsning á 24 mg/ml 60 ml: 25,90 kr. og 200 ml: 46,05 kr. Pinex Junior Suppositorier á 125 mg 10 stk.: 30,10 kr., á 250 mg 10 stk.: 30,10 kr., Pinex Suppositorier á 500 mg 10 stk.: 30,80 kr., á 1 g 10 stk.: 44,85 kr. Pinex smelt 250 mg 20 stk.: 41,10 kr., 500 mg 20 stk.: 41,20 kr. Indehaver af markedsføringstilladelsen: Actavis Group hf, Reykjavikurvegi 76-78, 220 Hafnarfjordur, Island. Produktresuméet er omskrevet og forkortet i fht. det af Sundhedsstyrelsens godkendte produktresumé. Produktresuméet kan vederlagsfrit rekvireres fra Actavis A/S. For dagsaktuelle priser se www.medicinpriser.dk.

Pinex

Her finder du hele serien af produkter fra Pinex. Pinex indeholder paracetamol som virker smertestillende og febernedsættende. Udvalget af Pinex er bredt og du kan finde forskellige former og produkter til både børn og voksne. Når du anvender paracetamol, er det vigtigt, at du ikke overstiger den anbefalede dosering. Læs mere om dosering af Pinex under de enkelte produkter.