Panodil

Panodil, Panodil Zapp, Panodil Brus, Panodil Hot, Panodil Junior (paracetamol). Anvendelse: Mod svage smerter f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskel- og ledsmerter, samt for at nedsætte feber f.eks. ved forkølelse og influenza. Dosering: Panodil og Panodil Brus, Panodil Zapp: Voksne (inkl. ældre) og børn på 12 år og derover (min. 40 kg): 1 g 3-4 gange i døgnet, dog højst 4 g pr. døgn. I enkelte tilfælde kan 500 mg 3-4 gange i døgnet være tilstrækkeligt. Minimum doseringsinterval: 4 timer. Panodil og Panodil Brus: Børn 2-11 år: 50 mg/kg/døgn fordelt på 3-4 doser. Minimum doseringsinterval: 6 timer. Maksimal behandlingstid uden lægens anvisning er 3 dage. Børn under 2 år: Må ikke anvendes uden lægens anvisning. Panodil Zapp: Børn under 12 år: Må ikke anvendes uden lægens anvisning. Panodil Hot: Voksne (inkl. ældre) og børn på 15 år og derover: 2 breve (1 g) 3-4 gange i døgnet, dog højst 8 breve (4 g) pr. døgn. I enkelte tilfælde kan 1 brev (500 mg) 3-4 gange i døgnet være tilstrækkeligt. Minimum doseringsinterval: 4 timer. Børn under 15 år: Må ikke anvendes uden lægens anvisning. Panodil Junior oral suspension og suppositorier: Børn på 2 år og derover: 50 mg/kg/døgn fordelt på 3-4 doser. Minimum doseringsinterval: 6 timer. Maksimal behandlingstid uden lægens anvisning er 3 dage. Børn under 2 år: Må ikke anvendes uden lægens anvisning. Alle: Den maksimale døgndosis må ikke overskrides. Bør anvendes i laveste effektive dosis i kortest mulig tid. Forsigtighedsregler: Må ikke anvendes samtidig med andre lægemidler, der også indeholder paracetamol, da det kan føre til en overdosis. Overdosis med paracetamol kan medføre leversigt, der kan kræve levertransplantation eller medføre død. Bør ikke anvendes uden lægens anvisning af personer med nedsat lever- eller nyrefunktion, hos personer med underskud af glutathion, ved hyppige hovedpineanfald, overfølsomhed overfor paracetamol eller hjælpestofferne. Se indlægssedlen eller konsulter din læge eller apotekspersonalet for information om interaktion med andre lægemidler samt andre former for interaktion. Panodil, Panodil Zapp, Panodil Brus, Panodil Hot, Panodil Junior (paracetamol). Anvendelse: Mod svage smerter f.eks. hovedpine, menstruationssmerter, tandpine, muskel- og ledsmerter, samt for at nedsætte feber f.eks. ved forkølelse og influenza. Dosering: Panodil og Panodil Brus, Panodil Zapp: Voksne (inkl. ældre) og børn på 12 år og derover (min. 40 kg): 1 g 3-4 gange i døgnet, dog højst 4 g pr. døgn. I enkelte tilfælde kan 500 mg 3-4 gange i døgnet være tilstrækkeligt. Minimum doseringsinterval: 4 timer. Panodil og Panodil Brus: Børn 2-11 år: 50 mg/kg/døgn fordelt på 3-4 doser. Minimum doseringsinterval: 6 timer. Maksimal behandlingstid uden lægens anvisning er 3 dage. Børn under 2 år: Må ikke anvendes uden lægens anvisning. Panodil Zapp: Børn under 12 år: Må ikke anvendes uden lægens anvisning. Panodil Hot: Voksne (inkl. ældre) og børn på 15 år og derover: 2 breve (1 g) 3-4 gange i døgnet, dog højst 8 breve (4 g) pr. døgn. I enkelte tilfælde kan 1 brev (500 mg) 3-4 gange i døgnet være tilstrækkeligt. Minimum doseringsinterval: 4 timer. Børn under 15 år: Må ikke anvendes uden lægens anvisning. Panodil Junior oral suspension og suppositorier: Børn på 2 år og derover: 50 mg/kg/døgn fordelt på 3-4 doser. Minimum doseringsinterval: 6 timer. Maksimal behandlingstid uden lægens anvisning er 3 dage. Børn under 2 år: Må ikke anvendes uden lægens anvisning. Alle: Den maksimale døgndosis må ikke overskrides. Bør anvendes i laveste effektive dosis i kortest mulig tid. Forsigtighedsregler: Må ikke anvendes samtidig med andre lægemidler, der også indeholder paracetamol, da det kan føre til en overdosis. Overdosis med paracetamol kan medføre leversigt, der kan kræve levertransplantation eller medføre død. Bør ikke anvendes uden lægens anvisning af personer med nedsat lever- eller nyrefunktion, hos personer med underskud af glutathion, ved hyppige hovedpineanfald, overfølsomhed overfor paracetamol eller hjælpestofferne. Se indlægssedlen eller konsulter din læge eller apotekspersonalet for information om interaktion med andre lægemidler samt andre former for interaktion. Panodil Zapp, Panodil Brus og Panodil Hot desuden: Ved nedsat hjertefunktion og natrium- eller saltfattig diæt (indeholder natrium). Panodil Brus desuden: Ved intolerance overfor visse sukkerarter (indeholder sorbitol E420). Panodil Hot desuden: Forsigtighed ved Føllings sygdom/PKU (indeholder aspartam E951). Indeholder farvestoffer, som kan medføre allergiske reaktioner samt ved intolerance overfor visse sukkerarter (indeholder saccharose). Panodil Junior oral suspension desuden: Ved intolerance overfor visse sukkerarter (indeholder sorbitol E420 og maltitol E965). Indeholder konserveringsmidler (E215, E217, E219), som kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen). Graviditet og amning: Kan anvendes, men bør anvendes i laveste effektive dosis i kortest mulig tid og med lavest mulig doseringsfrekvens. Bivirkninger: Almindelige: Rødmen af rektalslimhinden (suppositorier). Øvrige bivirkninger; se indlægssedler. Pakninger: Ingen vejledende mindstepris for: Panodil, filmovertrukne tabletter 500 mg: 10 stk. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 500 mg: 10 stk. Panodil Brus, brusetabletter 500 mg: 10 stk. Panodil Hot, pulver til oral opløsning, breve á 500 mg: 10 stk. Panodil Junior, oral suspension 24 mg/ml: 60 ml og 200 ml. Panodil Junior suppositorier 125 mg og 250 mg: 10 stk. Se dagsaktuel pris på medicinpriser.dk for: Panodil, filmovertrukne tabletter 500 mg: 20 stk., Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 500 mg: 20 stk, Panodil Brus, brusetabletter 500 mg: 20 stk. Læs omhyggeligt vejledningen i indlægssedlen eller på pakken. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, tlf: 80 25 16 27. Trademarks owned or licensed by GSK. ©2019 GSK or licensor.
Panodil Extra (paracetamol + caffein), filmovertrukne tabletter 500 mg/65 mg. Anvendelse: Korttidsbehandling af feber f.eks. i forbindelse med forkølelse og influenza samt milde til moderate smerter f.eks. hovedpine, tandpine, menstruationssmerter samt muskel- og ledsmerter. Dosering: Voksne (inkl. ældre) og børn på 15 år og derover: 1-2 tabl. hver 4.-6. time. Maksimal enkeltdosis: 2 tabl. Maksimal daglig dosis: 6 tabl. Den angivne dosis må ikke overskrides. Den laveste effektive dosis bør anvendes i kortest mulig tid. Min. dosisinterval: 4 timer. Børn under 15 år: Må ikke anvendes uden lægens anvisning. Hos patienter med nedsat nyre- og leverfunktion er dosisjustering nødvendigt. Forsigtighedsregler: Bør administreres med særlig forsigtighed hos personer med kronisk alkoholmisbrug, alvorligt nedsat lever- og nyrefunktion og Gilberts syndrom. Forsigtighed bør udvises ved patienter i samtidig behandling med lægemidler, der påvirker leverfunktionen, dehydrerede patienter og patienter med kroniske ernæringsforstyrrelser (lave glutathionreserver i leveren) og glucose-6-phosphatdehydrogenase-mangel eller alkoholafhængighed. Alkoholiske drikke bør undgås. Samtidig overdreven indtag af kaffe eller the kan medføre irritabilitet og en følelse af anspændthed. Samtidig indtagelse af andre produkter indeholdende paracetamol skal undgås pga. risikoen for svær leverskade ved overdosering. Paracetamol overdosering kan forårsage leverskade, der kan kræve levertransplantation eller føre til død. Langvarig brug af ethvert smertestillende middel mod hovedpine kan forværre hovedpinen (medicinoverforbrugshovedpine). Forsigtighed bør udvises hos astmapatienter, som er følsomme for acetylsalicylsyre. Bivirkninger: Almindelig: Søvnløshed, rastløshed, svimmelhed, takykardi, kvalme pga irritation af maven. Øvrige bivirkninger; se indlægsseddel. Graviditet og amning: Graviditet: Bør ikke anvendes under graviditet pga. mulige negative effekter af caffein. Amning: Kan anvendes under amning ved normale terapeutiske tilstande, hvis kliniske fordele opvejer ulemper. Pakninger: 10 stk og 20 stk: Se dagsaktuel pris på medicinpriser.dk. Læs omhyggeligt vejledningen i indlægssedlen eller på pakken. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, tlf: 80 25 16 27. Trademarks owned or licensed by GSK. ©2019 GSK or licensor. Panodil Zapp, Panodil Brus og Panodil Hot desuden: Ved nedsat hjertefunktion og natrium- eller saltfattig diæt (indeholder natrium). Panodil Brus desuden: Ved intolerance overfor visse sukkerarter (indeholder sorbitol E420). Panodil Hot desuden: Forsigtighed ved Føllings sygdom/PKU (indeholder aspartam E951). Indeholder farvestoffer, som kan medføre allergiske reaktioner samt ved intolerance overfor visse sukkerarter (indeholder saccharose). Panodil Junior oral suspension desuden: Ved intolerance overfor visse sukkerarter (indeholder sorbitol E420 og maltitol E965). Indeholder konserveringsmidler (E215, E217, E219), som kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen). Graviditet og amning: Kan anvendes, men bør anvendes i laveste effektive dosis i kortest mulig tid og med lavest mulig doseringsfrekvens. Bivirkninger: Almindelige: Rødmen af rektalslimhinden (suppositorier). Øvrige bivirkninger; se indlægssedler. Pakninger: Ingen vejledende mindstepris for: Panodil, filmovertrukne tabletter 500 mg: 10 stk. Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 500 mg: 10 stk. Panodil Brus, brusetabletter 500 mg: 10 stk. Panodil Hot, pulver til oral opløsning, breve á 500 mg: 10 stk. Panodil Junior, oral suspension 24 mg/ml: 60 ml og 200 ml. Panodil Junior suppositorier 125 mg og 250 mg: 10 stk. Se dagsaktuel pris på medicinpriser.dk for: Panodil, filmovertrukne tabletter 500 mg: 20 stk., Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 500 mg: 20 stk, Panodil Brus, brusetabletter 500 mg: 20 stk. Læs omhyggeligt vejledningen i indlægssedlen eller på pakken. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, tlf: 80 25 16 27. Trademarks owned or licensed by GSK. ©2019 GSK or licensor.
Panodil Extra (paracetamol + caffein), filmovertrukne tabletter 500 mg/65 mg. Anvendelse: Korttidsbehandling af feber f.eks. i forbindelse med forkølelse og influenza samt milde til moderate smerter f.eks. hovedpine, tandpine, menstruationssmerter samt muskel- og ledsmerter. Dosering: Voksne (inkl. ældre) og børn på 15 år og derover: 1-2 tabl. hver 4.-6. time. Maksimal enkeltdosis: 2 tabl. Maksimal daglig dosis: 6 tabl. Den angivne dosis må ikke overskrides. Den laveste effektive dosis bør anvendes i kortest mulig tid. Min. dosisinterval: 4 timer. Børn under 15 år: Må ikke anvendes uden lægens anvisning. Hos patienter med nedsat nyre- og leverfunktion er dosisjustering nødvendigt. Forsigtighedsregler: Bør administreres med særlig forsigtighed hos personer med kronisk alkoholmisbrug, alvorligt nedsat lever- og nyrefunktion og Gilberts syndrom. Forsigtighed bør udvises ved patienter i samtidig behandling med lægemidler, der påvirker leverfunktionen, dehydrerede patienter og patienter med kroniske ernæringsforstyrrelser (lave glutathionreserver i leveren) og glucose-6-phosphatdehydrogenase-mangel eller alkoholafhængighed. Alkoholiske drikke bør undgås. Samtidig overdreven indtag af kaffe eller the kan medføre irritabilitet og en følelse af anspændthed. Samtidig indtagelse af andre produkter indeholdende paracetamol skal undgås pga. risikoen for svær leverskade ved overdosering. Paracetamol overdosering kan forårsage leverskade, der kan kræve levertransplantation eller føre til død. Langvarig brug af ethvert smertestillende middel mod hovedpine kan forværre hovedpinen (medicinoverforbrugshovedpine). Forsigtighed bør udvises hos astmapatienter, som er følsomme for acetylsalicylsyre. Bivirkninger: Almindelig: Søvnløshed, rastløshed, svimmelhed, takykardi, kvalme pga irritation af maven. Øvrige bivirkninger; se indlægsseddel. Graviditet og amning: Graviditet: Bør ikke anvendes under graviditet pga. mulige negative effekter af caffein. Amning: Kan anvendes under amning ved normale terapeutiske tilstande, hvis kliniske fordele opvejer ulemper. Pakninger: 10 stk og 20 stk: Se dagsaktuel pris på medicinpriser.dk. Læs omhyggeligt vejledningen i indlægssedlen eller på pakken. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, tlf: 80 25 16 27. Trademarks owned or licensed by GSK. ©2019 GSK or licensor.

Panodil -smertestillende


For mange er Panodil blevet synonym med smertestillende medicin eller hovedpinepiller, men det er faktisk et bestemt mærke af smertestillende medicin med det aktive stof paracetamol. Panodil findes som både tabletter, pulver, brusetabletter, mikstur og suppositorier, ligesom der findes Panodil-produkter beregnet til børn.


Du kan blive klogere på sådan noget som medicin mod hovedpine og smertestillende til børn i vores artikler.


Panodil er et håndkøbslægemiddel, og man skal være over 18 år for at købe de smertestillende produkter fra Panodil.