Panodil


For mange er Panodil blevet synonym med smertestillende medicin eller hovedpinepiller, men det er faktisk et bestemt mærke af smertestillende medicin med det aktive stof paracetamol. Panodil findes som både tabletter, pulver, brusetabletter, mikstur og suppositorier, ligesom der findes Panodil-produkter beregnet til børn.


Du kan blive klogere på sådan noget som medicin mod hovedpine og smertestillende til børn i vores artikler.


Panodil er et håndkøbslægemiddel, og man skal være over 18 år for at købe de smertestillende produkter fra Panodil.

Produkter i kategorien

Panodil® Zapp (paracetamol). Indikation: Svage smerter, febernedsættende. Dosering: Voksne og børn over 12 år (40 kg): 1 g 3-4 gange dagligt, dog højst 4 g pr. døgn. I enkelte tilfælde kan 1/2 g 3-4 gange dagligt være tilstrækkeligt. Kontraindikationer: Svær leverinsufficiens, hypersensitivitet overfor paracetamol eller hjælpestofferne. *Interaktioner: Metoclopramid, domperidon, colestyramin, lægemidler med enzyminducerende effekt (f.eks. fenytoin, carbamazepin), probenecid, chloramphenicol, warfarin. *Forsigtighedsregler: Ved nedsat lever-, nyre- eller hjertefunktion, ved natrium- eller saltfattig diæt, svækket ernæringstilstand, hyppige hovedpineanfald, samtidig behandling med anden paracetamolholdig medicin. Bivirkninger: Sjældne: Forhøjet serum kreatinin, urticaria, forøget levertransaminase. Meget sjældne: Trombocytopeni, agranulocytose, leukopeni, hæmolytisk anæmi, anafylaksi, Stevens-Johnson syndrom, bronkospasmer (analgetisk astma) hos prædisponerede, nyreskade ved langtidsbehandling, allergisk dermatitis, abnorm leverfunktion. *Overdosering: Doser over ca. 7,5 g indebærer risiko for leverskade, evt. også leversvigt og død. Udlevering: HX18: Panodil Zapp 10 stk. HA18: Panodil Zapp 20 stk. B: 100 stk. Pakningsstr. og priser 19.09.2014: Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 500 mg: 10 stk. uden fast pris - 20 stk. kr. 27,67 - 100 stk. kr. 50,62. Se dagsaktuel pris på medicinpriser.dk. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S er indehaver af markedsføringstilladelsen. Panodil® er et varemærke tilhørende GlaxoSmithKline-gruppen af firmaer.
Bivirkninger, både kendte og nyopdagede, bedes indberettet hurtigst muligt til Sundhedsstyrelsen (www.meldenbivirkning.dk) eller GlaxoSmithKline (dk.info@gsk.com).
De med (*) markerede afsnit er omskrevet og/eller forkortede i forhold til Sundhedsstyrelsens godkendte produktresumé, som vederlagsfrit kan rekvireres fra GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, Nykær 68, 2605 Brøndby på telefon 44 86 86 86.