Panodil

Her finder du hele serien af smertestillende midler fra Panodil. Du skal være over 18 år for at kunne købe Panodil. Panodil er et håndkøbslægemiddel som indeholder paracetamol, der virker smertestillende og febernedsættende. Panodil findes til både børn og voksne. Panodil Zapp har en hurtigere indsættende virking end almindelig Panodil. Husk at du ikke må tage mere Panodil end den anbefalede max dosering. Læs mere om anvendelsen af Panodil under de enkelte produkter. 

Produkter i kategorien

Panodil® Zapp (paracetamol). Indikation: Svage smerter, febernedsættende. Dosering: Voksne og børn over 12 år (40 kg): 1 g 3-4 gange dagligt, dog højst 4 g pr. døgn. I enkelte tilfælde kan 1/2 g 3-4 gange dagligt være tilstrækkeligt. Kontraindikationer: Svær leverinsufficiens, hypersensitivitet overfor paracetamol eller hjælpestofferne. *Interaktioner: Metoclopramid, domperidon, colestyramin, lægemidler med enzyminducerende effekt (f.eks. fenytoin, carbamazepin), probenecid, chloramphenicol, warfarin. *Forsigtighedsregler: Ved nedsat lever-, nyre- eller hjertefunktion, ved natrium- eller saltfattig diæt, svækket ernæringstilstand, hyppige hovedpineanfald, samtidig behandling med anden paracetamolholdig medicin. Bivirkninger: Sjældne: Forhøjet serum kreatinin, urticaria, forøget levertransaminase. Meget sjældne: Trombocytopeni, agranulocytose, leukopeni, hæmolytisk anæmi, anafylaksi, Stevens-Johnson syndrom, bronkospasmer (analgetisk astma) hos prædisponerede, nyreskade ved langtidsbehandling, allergisk dermatitis, abnorm leverfunktion. *Overdosering: Doser over ca. 7,5 g indebærer risiko for leverskade, evt. også leversvigt og død. Udlevering: HX18: Panodil Zapp 10 stk. HA18: Panodil Zapp 20 stk. B: 100 stk. Pakningsstr. og priser 19.09.2014: Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 500 mg: 10 stk. uden fast pris - 20 stk. kr. 27,67 - 100 stk. kr. 50,62. Se dagsaktuel pris på medicinpriser.dk. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S er indehaver af markedsføringstilladelsen. Panodil® er et varemærke tilhørende GlaxoSmithKline-gruppen af firmaer.
Bivirkninger, både kendte og nyopdagede, bedes indberettet hurtigst muligt til Sundhedsstyrelsen (www.meldenbivirkning.dk) eller GlaxoSmithKline (dk.info@gsk.com).
De med (*) markerede afsnit er omskrevet og/eller forkortede i forhold til Sundhedsstyrelsens godkendte produktresumé, som vederlagsfrit kan rekvireres fra GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, Nykær 68, 2605 Brøndby på telefon 44 86 86 86.