Panodil


Her finder du hele serien af smertestillende og febernedsættende midler fra Panodil til både børn og voksne til god pris. Findes som tabletter, pulver, brusetabletter, mikstur og suppositorier.

  • Læs mere om anvendelsen af Panodil under de enkelte produkter.

  • Har du hovedpine og ønsker at læse om hvilken medicin der findes, kan du læse artiklen her.
  • Læs mere om smertestillende til børn i denne artikel.
  • Panodil er et håndkøbslægemiddel. Du skal være over 18 år for at kunne købe Panodil.


Produkter i kategorien

Panodil® Zapp (paracetamol). Indikation: Svage smerter, febernedsættende. Dosering: Voksne og børn over 12 år (40 kg): 1 g 3-4 gange dagligt, dog højst 4 g pr. døgn. I enkelte tilfælde kan 1/2 g 3-4 gange dagligt være tilstrækkeligt. Kontraindikationer: Svær leverinsufficiens, hypersensitivitet overfor paracetamol eller hjælpestofferne. *Interaktioner: Metoclopramid, domperidon, colestyramin, lægemidler med enzyminducerende effekt (f.eks. fenytoin, carbamazepin), probenecid, chloramphenicol, warfarin. *Forsigtighedsregler: Ved nedsat lever-, nyre- eller hjertefunktion, ved natrium- eller saltfattig diæt, svækket ernæringstilstand, hyppige hovedpineanfald, samtidig behandling med anden paracetamolholdig medicin. Bivirkninger: Sjældne: Forhøjet serum kreatinin, urticaria, forøget levertransaminase. Meget sjældne: Trombocytopeni, agranulocytose, leukopeni, hæmolytisk anæmi, anafylaksi, Stevens-Johnson syndrom, bronkospasmer (analgetisk astma) hos prædisponerede, nyreskade ved langtidsbehandling, allergisk dermatitis, abnorm leverfunktion. *Overdosering: Doser over ca. 7,5 g indebærer risiko for leverskade, evt. også leversvigt og død. Udlevering: HX18: Panodil Zapp 10 stk. HA18: Panodil Zapp 20 stk. B: 100 stk. Pakningsstr. og priser 19.09.2014: Panodil Zapp, filmovertrukne tabletter 500 mg: 10 stk. uden fast pris - 20 stk. kr. 27,67 - 100 stk. kr. 50,62. Se dagsaktuel pris på medicinpriser.dk. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S er indehaver af markedsføringstilladelsen. Panodil® er et varemærke tilhørende GlaxoSmithKline-gruppen af firmaer.
Bivirkninger, både kendte og nyopdagede, bedes indberettet hurtigst muligt til Sundhedsstyrelsen (www.meldenbivirkning.dk) eller GlaxoSmithKline (dk.info@gsk.com).
De med (*) markerede afsnit er omskrevet og/eller forkortede i forhold til Sundhedsstyrelsens godkendte produktresumé, som vederlagsfrit kan rekvireres fra GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, Nykær 68, 2605 Brøndby på telefon 44 86 86 86.