Orlistat Sandoz til vægttab

Orlistat er et håndkøbslægemiddel, der kan hjælpe med vægttab og behandle fedme og overvægt ved at nedsætte optagelsen af fedt fra tarmen. Der er altså mindre fedt fra maden, som bliver optaget i kroppen. Orlistat kan ikke erstatte sund, varieret kost og motion. Orlistat bruges som supplement til dette for hurtigere at opnå et ønsket vægttab.

Kapslerne fra Orlistat tages i forbindelse med de tre hovedmåltider for at virke i forbindelse med den mad, man spiser, så fedtoptaget fra maden bliver reduceret.

Produkter i kategorien

Produktinformation
Orlistat Sandoz®, hårde kapsler 60 mg
Det aktive lægemiddelstof (orlistat) i Orlistat Sandoz® er sammensat, så det fastholder fedtet i fordøjelsessystemet. Orlistat Sandoz® forhindrer derved kroppen i at optage omkring en fjerdedel af fedtet i kosten. I stedet forlader fedtet kroppen med afføringen.
Anvendelse: Vægttab hos overvægtige voksne med body mass index (BMI) på mindst 28. Skal kombineres med en let diæt med lavt kalorie- og fedtindhold.
Dosering: Voksne (18 år og derover): Den anbefalede dosis af Orlistat Sandoz® er én 60 mg kapsel tre gang dagligt. Der bør højst indtages tre 60 mg kapsler i løbet af 24 timer. Behandlingens varighed må ikke overskride 6 måneder. Kapslerne bør tages med vand lige før, under eller op til 1 time efter hvert hovedmåltid. Hvis et måltid springes over eller ikke indeholder fedt, skal man ikke tage en dosis orlistat. Hvis du ikke har tabt dig efter 12 ugers behandling med Orlistat Sandoz®, bør du konsultere lægen eller apoteket. Det kan være nødvendigt at afbryde behandlingen. Kost og motion er vigtige elementer i et vægttabsprogram. Det anbefales at starte et kost- og motions-program før indledning af behandling med Orlistat Sandoz® og at fastholde dette efter endt behandling. Dette lægemiddel er ikke beregnet til børn og unge under 18 år.
Kontraindikationer: Orlistat Sandoz® må ikke anvendes ved
overfølsomhed over for orlistat eller over for et flere af hjælpestofferne.
samtidig behandling med lægemidlet ciclosporin (anvendes efter organtransplantation, ved svær leddegigt og visse alvorlige hudsygdomme).
kroniske malabsorptionssyndrom (problemer med at optage næring fra føden).
kolestase (tilstand, hvor udstrømningen af galde fra leveren er blokeret).
graviditet.
amning.
samtidig behandling med blodfortyndende medicin.
Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: Behandlingen med orlistat kan potentielt nedsætte optagelsen af fedtopløselige vitaminer (A, D, E og K). Derfor bør du indtage et multivitamintilskud ved sengetid. Kontakt lægen inden anvendelse af Orlistat Sandoz® hvis du har sukkersyge eller en nyresygdom. Kontakt lægen når du tager Orlistat Sandoz® hvis du oplever blødning fra endetarmen eller hvis du tager medicin mod forhøjet blodtryk eller forhøjet kolesterol, da du måske skal have justeret din dosis.
Se indlægssedlen eller konsulter din læge eller apotekspersonalet for interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Graviditet og amning: Brug af supplerende præventionsmetode anbefales for at forhindre at p-piller evt. ikke virker, som f.eks. i tilfælde af svær diarré. Orlistat Sandoz® må ikke anvendes under graviditet eller amning.

Bivirkninger: De fleste almindelige bivirkninger ved Orlistat Sandoz® skyldes medicinens virkemåde. Det er muligt at nedsætte de gener, der skyldes kosten, ved at spise fedtfattigt.
Meget almindelige bivirkninger: Luftafgang fra tarmene med eller uden olieholdigt indhold, pludselig trang til afføring, afføring med fedt- eller olieindhold, løs afføring.
Almindelige bivirkninger: Mavepine, ufrivillig afføring, tyndtflydende afføring, hyppig afføringstrang, uro.

Udlevering: Orlistat Sandoz® kan købes i håndkøb på apoteket.
Pakninger og Priser pr. 05.12.2016: 60 mg 84 stk 382,60 kr., 126 stk. 450,35 kr.
Spørg efter de dagsaktuelle priser på apoteket eller se på dem på www.medicinpriser.dk
Læs vejledningen i pakningen grundigt inden brug.
Produktinformationen er afkortet i forhold til Lægemiddelstyrelsens produktresumé dateret 26. maj 2016.
Fuldt produktresumé kan rekvireres hos markedsføringstilladelsesindehaver:
Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, tlf.: 63 95 10 00, www.sandoz.dk