Oftagel

OFTAGEL® øjengel (carbomer 2,5 mg/g) S 01 XA 20; Udlevering HF. Terapeutiske indikationer: Tåresubstitution til behandling af tørre øjne inklusiv keratokonjunktivitis sicca. Dosering: En dråbe en til fire gange dagligt eller efter behov afhængig af tilstandens sværhedsgrad. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for det aktive stof eller et eller flere af indholdsstofferne. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Indeholder benzalkoniumchlorid, som kan forårsage øjenirritation. Benzalkoniumchlorid kan desuden misfarve bløde kontaktlinser. Ved drypning skal bløde og hårde kontaktlinser tages ud og ikke indsættes før tidligst 15 minutter efter. Interaktioner: Ved administration af andre lægemidler i øjet skal Oftagel altid tilføres sidst og tidligst 15 min efter de øvrige lægemidler. Graviditet og amning: De er ingen erfaring med Oftagel i forbindelse med graviditet eller amning. Der bør udvises forsigtighed, når Oftagel ordineres til gravide og ammende kvinder. Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner: Kan give forbigående sløret syn efter inddrypning. Føre motorkøretøj eller betjene maskiner bør ikke rådgives før synet er normalt. Bivirkninger: Øjne: Almindelig (1/100 til <1/10): Let forbigående irritation i øjet, tilklistring af øjenlåg og sløret syn. Opbevaringstid: Uåbnet flaske 30 måneder. Åbnet flaske højst 4 uger. Opbevaring: Må ikke opbevares over 25 °C. Opbevares i originalpakningen for at beskytte mod lys. Pakningen skal opbevares med bunden opad for bedre inddrypning. Pakninger og priser: Dråbeflaske 1x10 g og 3x10 g, www.medicinpriser.dk. Dato for ændring af teksten: 29.03.2021. Indehaver af markedsføringstilladelsen: Santen OY, medinfo@ santen.se, 08-850 598 833. Kontakt: info.dk@santen.com.

Oftagel

Vores farmakonomer får mange spørgsmål om tørre øjne. Et spørgsmål, der ofte går igen, er: Hvad er bedst at dryppe tørre øjne med?

Det er svært at give et endeligt svar, da man ofte må prøve sig lidt frem, og da det afhænger af de specifikke symptomer, man oplever. Oplever du nedsat tåre- eller slimproduktion i øjet, er Oftagel et lægemiddel, som vi er glade for at anbefale. Dråberne virker ved at fugte øjet og dermed lindre symptomer på tørre øjne, såsom røde, sviende eller kløende øjne.

Du kan læse mere om forebyggelse og behandling af tørre øjne i artiklen her.