Nalox

Nalox®
Forsigtighedsregler:
Kun til udvortes brug. Undgå kontakt med øjne og slimhinder. Anvend ikke Nalox, hvis du er overfølsom for nogle af ingredienserne.

Spørg lægen før du anvender Nalox til børn.
Læs brugsanvisningen grundigt inden brug.
Opbevares utilgængeligt for børn.
Medicinsk udstyr.

Nalox

Her finder du Nalox, som anvendes til behandling af negle der er skadede og misfarvede pga fx. neglesvamp, psoreasis eller andre skader. Hvis du har neglesvamp, bør dette behandles før du anvender Nalox.