Mildin

Produktinformation Mildin® (loratadin) 10 mg tabletter
Læs omhyggeligt oplysninger i indlægssedlen eller på emballagen inden brug.
Anvendelsesområde: Symptomer ved allergisk snue og kronisk nældefeber. Dosering: Voksne og børn på 6 år eller ældre og over 30 kg: 1 tablet dagligt. Børn under 30 kg: Behandling ikke hensigtsmæssig. Må ikke anvendes ved: Overfølsomhed over for et indholdsstof. Forsigtighedsregler: Alvorligt nedsat leverfunktion. Indeholder lactose. Behandling bør ophøre to dage før priktest. Brug af anden medicin: Medicin, der hæmmer leverenzymer, kan føre til øgede bivirkninger. Spørg lægen. Graviditet og amning: Mildin® bør ikke anvendes. Bivirkninger: Hovedpine, søvnighed, træthed, nervøsitet, øget appetit, søvnløshed, allergiske reaktioner, svimmelhed, påvirkninger af hjerterytmen, kvalme, mundtørhed, mavekatar, unormal leverfunktion, udslæt, hårtab, vægtforøgelse. Pakningsstørrelser: 10, 30 og 100 stk. Tilskud: Klausuleret tilskud til pensionister eller til bestemte sygdomme. Registreringsindehaver: Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S. Udlevering: HF.
Fuldt produktresumé kan rekvireres hos Orifarm Generics A/S eller på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside: www.laegemiddelstyrelsen.dk

Mildin TabletterMildin er et håndkøbslægemiddel mod allergi - bl.a. høfeber og nældefeber.Lægemidlet inderholder antihistamin, der hæmmer virkningen af histamin, som opstår ved udviklingen af den allergiske reaktion.Mildin tabletterne findes i pakning med 10, 30 og 100 stk.