Lacrofarm


Lacrofarm Junior er et afføringsmiddel til behandling af kronisk forstoppelse hos børn fra 2-11 år og meget svær forstoppelse hos børn fra 5-11 år. Håndkøbslægemidlet Lacrofarm Junior behandler forstoppelse og hjælper barnet med at få en behagelig tarmfunktion også efter længere tid med forstoppelse.Lacrofarm Junior fås i pulverform til oral opløsning og findes i pakningsstørrelser med 30 og 100 breve. Sørg for at læse indlægssedlen grundigt før brug og følg altid brugsanvisningen eller lægens anvisninger. Har du nogle tvivlsspørgsmål vedrørende anvendelse af Lacrofarm Junior, er du velkommen til at kontakte apotekspersonalet i kundeservice.

Produkter i kategorien

Lacrofarm Junior (Macrogol 3350, natriumhydrogencarbonat, natriumchlorid og kaliumchlorid), pulver til oral opløsning, enkeltdosisbeholder
Læs informationen i pakningen inden brug. Kontakt lægen eller apoteket, hvis du har spørgsmål.
Indikation: Behandling af kronisk forstoppelse hos børn fra 2-11 år. Behandling af meget svær forstoppelse (refraktær obstipation) hos børn fra 5-11 år. Dosering og indgivelsesmåde: Kronisk forstoppelse: Startdosis: Børn 2-6 år: 1 brev dagligt. Børn 7-11 år: 2 breve dagligt. Dosis reguleres afhængigt af individuelt respons. Maksimal daglig dosis overstiger normalt ikke 4 breve dagligt. Meget svær forstoppelse: Børn 5-11 år: Stigende daglig dosis i 7 dage med henholdsvis 4, 6, 8, 10, 12, 12 og 12 breve dagligt dag 1-7. Hver daglig dosis (opløst i vand) skal indtages over 12 timer. Administration: Før anvendelse skal hver poses indhold opløses i ¼ glas vand. Patienter med nedsat hjertepumpefunktion og patienter med nedsat nyrefunktion: Behandling af meget svær forstoppelse anbefales ikke. Må ikke bruges ved: Overfølsomhed overfor nogle af indholdsstofferne. Tilstoppet tarm (tarmslyng) eller hul på tarmen. Alvorlige inflammatoriske tarmsygdomme såsom Morbus Crohn og colitis ulcerosa og toksisk megacolon. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: Årsagen til forstoppelsen bør undersøges, hvis der dagligt er behov for laksantia. Ved symptomer der tyder på ændringer af væske/elektrolytter (salte) skal behandlingen med Lacrofarm Junior stoppes med det samme, og elektrolytterne skal måles. Ved behandling af svær forstoppelse skal patienter med nedsat lukkerefleks, halsbrand (forårsaget af, at indholdet i maven løber tilbage til spiserøret) eller mindsket bevidsthed behandles med forsigtighed. Interaktioner: Absorptionen og dermed effekten af andre lægemidler kan være nedsat pga. nedsat transittid i tarmen. Macrogol kan øge virkningen af visse lægemidler. Medicin mod epilepsi kan nedsætte effekten af Lacrofarm Junior. Graviditet og amning: Lacrofarm Junior kan anvendes under graviditet og amning. Bivirkninger: Almindelige bivirkninger: Oppustethed, kvalme, mavesmerter, rumlen i maven, luft i tarmene, diaré, opkastning, analt ubehag. I meget sjældne tilfælde: Allergiske reaktioner. Hyppighed ikke kendt: Elektrolytforstyrrelser, hovedpine, hævelser af hænder/fødder pga væske (perifert ødem). Pakningsstørrelser: Æske med 2, 6, 8, 10, 20, 30, 40, 50, 60 eller 100 breve. Registreringsindehaver: Orifarm Generics A/S, Energivej 15, DK-5260 Odense S.