Lacrofarm


Lacrofarm (Macrogol 3350, natriumhydrogencarbonat, natriumchlorid og kaliumchlorid), pulver til oral opløsning.

Læs informationen i pakningen inden brug. Kontakt lægen eller apoteket, hvis du har spørgsmål.
Anvendelsesområde: Behandling af kronisk forstoppelse samt behandling af meget svær forstoppelse, der skyldes hård, indeklemt afføring. Dosering og indgivelsesmåde: Kronisk forstoppelse: 1-3 breve dagligt afhængigt af individuelt respons. En behandling varer normalt ikke længere end 2 uger, men kan gentages om nødvendigt. Svær forstoppelse: 8 breve dagligt indtaget over 6 timer, alle 8 breve opløst i 1 liter vand. Behandling varer normalt ikke længere end 3 dage. Patienter med nedsat hjertepumpefunktion: Ved behandling af svær forstoppelse bør dosis fordeles således, at der ikke gives mere end 2 breve inden for en time. Administration: Før anvendelse skal hver poses indhold opløses i 125 ml vand. Børn: Bør ikke anvendes til børn under 12 år. Ældre og patienter med nedsat nyrefunktion: Dosisjustering er ikke nødvendig. Må ikke anvendes ved: Overfølsomhed overfor nogle af indholdsstofferne. Blokering eller hul i tarmen. Hæmmet tarmfunktion. Svær betændelses i tarmene, såsom blødende tyktarmsbetændelse, Chrohn's sygdom eller toksisk megacolon. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Væskeindholdet i Lacrofarm erstatter ikke det almindelige væskeindtag, hvorfor normalt væskeindtag skal opretholdes. Hvis du får bivirkninger der tyder på ændringer af væske-/elektrolytbalancen som f.eks. hævelser, kortåndethed, træthed, dehydrering (symptomerne omfatter øget tørst, mundtørhed og svaghed) eller hjerteproblemer, skal behandlingen med Lacrofarm stoppes straks, og du skal søge læge. Brug af anden medicin: Visse lægemidler, f.eks. mod epilepsi, kan være mindre effektive ved brug af Lacrofarm. Lacrofarm kan modvirke effekten af fortykningsmiddel. Graviditet og amning: Lacrofarm kan anvendes under graviditet og amning. Bivirkninger: Almindelige: Oppustethed, kvalme, mavesmerter og fordøjelsesbesvær, rumlen i maven, diaré, opkastning, analt ubehag. Meget sjældne: Allergiske reaktioner der giver åndenød, svimmelhed, hævelse i ansigtet, læberne, tungen eller halsen, tegn på allergi, f.eks. udslæt, kløe eller kortåndethed. Hyppighed ikke kendt: Elektrolytforstyrrelser, hovedpine, hævelser af hænder, fødder eller ankler, nældefeber, rødme i huden eller hududslæt. Pakningsstørrelser: Æske med 8, 20, 50, eller 100 breve. Tilskud: Ingen. Udleveringsgruppe: Håndkøb ikke apoteksforbeholdt (HF). Registreringsindehaver: Orifarm Generics A/S, Energivej 15, DK-5260 Odense S.

Lacrofarm


Lacrofarm Junior er et afføringsmiddel til behandling af kronisk forstoppelse hos børn fra 2-11 år og meget svær forstoppelse hos børn fra 5-11 år. Håndkøbslægemidlet Lacrofarm Junior behandler forstoppelse og hjælper barnet med at få en behagelig tarmfunktion også efter længere tid med forstoppelse.Lacrofarm Junior fås i pulverform til oral opløsning og findes i pakningsstørrelser med 30 og 100 breve. Sørg for at læse indlægssedlen grundigt før brug og følg altid brugsanvisningen eller lægens anvisninger. Har du nogle tvivlsspørgsmål vedrørende anvendelse af Lacrofarm Junior, er du velkommen til at kontakte apotekspersonalet i kundeservice.