Kodimagnyl


Her finder du Kodimagnyl, et håndkøbslæggemiddel mod smerter, som indeholder de aktive stoffer kodein og Acetylsalicylsyre.

  • Kodein kan virke forstoppende. For at modvirke dette indeholder "kodimagnyl - ikke stoppende"-tabletterne også magnesiumoxid.

  • Du skal være over 18 år for at kunne købe Kodimagnyl. Læs mere om bl.a. bivirkninger under det enkelte produkt.

  • I artiklen her, kan du læse mere om hvilke andre smertestillende midler du kan bruge

Produkter i kategorien

Produktinformation: Kodimagnyl® ikke-stoppende DAK filmovertrukne (1 tablet indeholder 9,6 mg codeinphosphathemihydrat, 500 mg acetylsalicylsyre og magnesiumhydroxid, tungt svarende til 150 mg magnesiumoxid). Anvendelse: Svage smerter. Dosering: 1 - 2 tabletter, højst 4 gange daglig. Bør ikke anvendes til børn under 12 år uden lægens anvisning. Må ikke anvendes: Til børn under 12 år med feber. Ved overfølsomhed overfor acetylsalicylsyre, codein, magnesiumhydroxid eller et eller flere af hjælpestofferne. Ved mavesår eller blødningstendens (f.eks. pga. K-vitaminmangel, blødersygdom eller lavt antal blodplader). Ved svært nedsat hjerte-, lever-, eller nyrefunktion. Hvis du er i tredje trimester af graviditeten eller tidligere har fået allergiske eller astma-lignende symptomer ved brug af visse typer smertestillende medicin (af typen NSAID eller salicylater). Til smertelindring hos børn og unge (i alderen 0-18 år) efter fjernelse af mandler eller polypper på grund af anstrengt vejrtrækning under søvn. Kvinder der ammer. Hvis du ved, at du omdanner codein til morphin meget hurtigt. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Kontakt lægen inden behandling: Hvis du har astma, vejrtrækningsbesvær, bronkitis med rigeligt opspyt, hoste med slim eller allergiske lidelser, har tendens til smerter og ubehag fra maven f.eks. mavesår eller har en stofskiftesygdom. Kontakt lægen under behandling: Hvis du får hyppige eller daglige hovedpineanfald, langsomt eller overfladisk åndedræt, forvirring, søvnighed, små pupiller, kvalme, opkastning, forstoppelse, appetitløshed eller hvis du skal opereres. Fortæl læge eller apotekspersonalet, hvis du tager medicin mod: For megen mavesyre, depression, hyppig vandladning (tolterodin), infektion (rifampicin, tetracyclin, flourquinoloner, urinsur gigt (probenecid), visse former for gigt og kræft (methotrexat), højdesyge og grøn stær (acetazolamid), epilepsi (valproat, acetazolamid) eller hvis du tager medicin til behandling af sukkersyge, blodfortyndende medicin (phenprocoumon, warfarin, clopidogrel, eptifibatid, heparin), visse typer hjertemedicin (betablokkere, calciumantagonister, ACE-hæmmere), vanddrivende medicin (furosemid, spironolacton), smertestillende medicin (NSAID, opioider), vaccine mod skoldkopper, ginkgo biloba, binyrebarkhormoner, beroligende medicin eller sovemedicin. Samtidig indtagelse af alkohol kan virke sløvende. Langvarig brug til ældre bør undgås. Bør ikke anvendes af kvinder, der planlægger at blive gravide. Overskrides den anbefalede dosis kan der opstå livstruende forgiftning. Hvis du har mistanke om overdosering, bør du straks søge læge. Graviditet og amning: Graviditet: Må ikke anvendes i sidste trimester. Bør kun anvendes på tvingende indikation under første og andet trimester af graviditeten. Amning: Bør ikke anvendes. Bivirkninger: Meget almindelige: Blodet er længere tid om at størkne; mavesmerter; halsbrand; sure opstød. Almindelige: Vejrtrækningsbesvær hos astmatikere. Tendens til blødninger; hovedpine; søvnløshed; kvalme; irritation samt smerter eller ubehag fra den øvre del af mave-tarmkanalen; opkast; forstoppelse; diarré; nældefeber. Ikke almindelige: Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion), kan være livsfarligt; skjulte indre blødninger; blodigt opkast, sort afføring på grund af blødning i mave-tarmkanalen. Svimmelhed; sløvhed; tinnitus; astma; udslæt; svedtendens; løbende næse; træthed. Sjældne: Hjerneblødning, kraftige blødninger fra den øvre del af mave-tarmkanalen eller hul på tarmen, åndenød, forstyrrelse i nyrefunktionen, allergisk reaktion med væskeophobning i slimhinder og hud især ved læber og hals, gulsot pga. nedbrydning af røde blodlegemer hos patienter med medfødt glucose-6-phosphat dehydrogenase, svækket vejrtrækning, blåfarvning af læber og negle. Bleghed og træthed pga. blodmangel efter langvarig behandling, dosisrelateret forbigående tab af hørelsen, forhøjede levertal, lavt blodsukker; lavt blodtryk, opstemthed. Pakninger: 10 stk. og 20 stk. Spørg efter de dagsaktuelle priser på apoteket eller se dem på www.medicinpriser.dk 

Læs indlægssedlen i pakningen omhyggeligt.


Takeda Pharma A/S, Dybendal Alle 10, 2630 Taastrup. Tlf.: 46 77 11 11.
Fax: 46 75 66 40. www.takeda.dk