Klarigen

Produkter i kategorien

Produktinformation Klarigen® (xylometazolinhydrochlorid) 1 mg/ml næsespray, opløsning
Anvendelsesområde: Temporær symptomatisk behandling af nasal kongestion på grund af rhinitis eller sinusitis. Dosering: Voksne og børn over 10 år: 1 pust i hvert næsebor højst 3 gange dagligt i højst 10 dage. Må
ikke anvendes til børn under 10 år uden lægens anvisning. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for et af
indholdsstofferne. Grøn stær. Rhinitis sicca. Efter operation i hypofysen eller generelt i hjernen gennem næse
eller mund. Kontraindikationer er omskrevet og/eller forkortet i forhold til det af sundhedsstyrelsens godkendte
produktresume. Forsigtighedsregler: Følsomhed over for sympatomimetika. Forhøjet blodtryk. Hjerte-karsygdomme. Diabetes. Forhøjet stofskifte. Vandladningsproblemer pga. forstørret prostata. Svulst i binyremarven.
Rebound effekt ved ophør af langtidsbehandling. Udelukkende anvendelse som midlertidig understøttende behandling i behandlingen af allergisk influenza. Samme næsespray må kun anvendes af en person. Indeholder
sorbitol. Interaktion: Tricykliske og tetracykliske antidepressiva. Monoaminooxidase-hæmmere (også 2 uger
efter stop af behandling). Graviditet: Bør ikke anvendes. Amning: Bør ikke anvendes. Bivirkninger: Almindelige: Sviende eller brændende følelse i næse og svælg, tør næseslimhinde. Sjældne: Systemiske allergiske
reaktioner, nervøsitet, søvnløshed, hovedpine, svimmelhed, forbigående synsforstyrrelser, hjertebanken, forhøjet blodtryk, kvalme. Pakningsstørrelser: 1 x 10 ml, 2 x 10 ml, 3 x 10 ml, 4 x 10 ml og 5 x 10 ml. Tilskud:
Ingen. Registreringsindehaver: Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S, Tlf.:63952700. Udlevering: HF. Kontraindikationer er omskrevet og/eller forkortet i forhold til det af sundhedsstyrelsens godkendte
produktresume.
Fuldt produktresumé kan rekvireres hos Orifarm Generics A/S eller på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: www.laegemiddelstyrelsen.dk