Klarigen

Produktinformation Klarigen® (xylometazolinhydrochlorid) 1 mg/ml næsespray, opløsning
Anvendelsesområde: Temporær symptomatisk behandling af nasal kongestion på grund af rhinitis eller sinusitis. Dosering: Voksne og børn over 10 år: 1 pust i hvert næsebor højst 3 gange dagligt i højst 10 dage. Må
ikke anvendes til børn under 10 år uden lægens anvisning. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for et af
indholdsstofferne. Grøn stær. Rhinitis sicca. Efter operation i hypofysen eller generelt i hjernen gennem næse
eller mund. Kontraindikationer er omskrevet og/eller forkortet i forhold til det af sundhedsstyrelsens godkendte
produktresume. Forsigtighedsregler: Følsomhed over for sympatomimetika. Forhøjet blodtryk. Hjerte-karsygdomme. Diabetes. Forhøjet stofskifte. Vandladningsproblemer pga. forstørret prostata. Svulst i binyremarven.
Rebound effekt ved ophør af langtidsbehandling. Udelukkende anvendelse som midlertidig understøttende behandling i behandlingen af allergisk influenza. Samme næsespray må kun anvendes af en person. Indeholder
sorbitol. Interaktion: Tricykliske og tetracykliske antidepressiva. Monoaminooxidase-hæmmere (også 2 uger
efter stop af behandling). Graviditet: Bør ikke anvendes. Amning: Bør ikke anvendes. Bivirkninger: Almindelige: Sviende eller brændende følelse i næse og svælg, tør næseslimhinde. Sjældne: Systemiske allergiske
reaktioner, nervøsitet, søvnløshed, hovedpine, svimmelhed, forbigående synsforstyrrelser, hjertebanken, forhøjet blodtryk, kvalme. Pakningsstørrelser: 1 x 10 ml, 2 x 10 ml, 3 x 10 ml, 4 x 10 ml og 5 x 10 ml. Tilskud:
Ingen. Registreringsindehaver: Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S, Tlf.:63952700. Udlevering: HF. Kontraindikationer er omskrevet og/eller forkortet i forhold til det af sundhedsstyrelsens godkendte
produktresume.
Fuldt produktresumé kan rekvireres hos Orifarm Generics A/S eller på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: www.laegemiddelstyrelsen.dk

Klarigen

Forkølelse er ubehageligt og kan give gener, der påvirker de øvre luftveje - f.eks. i form af en tilstoppet næse. Klarigen hjælper mod tilstoppet næse ved forkølelse og bihulebetændelse.

Klarigen næsespray indeholder det aktive stof xylometazolin, som virker sammentrækkende på slimhindehævelse. På den måde får du bedre luft igennem næsen, hvilket især kan være en lettelse om natten og give en bedre nattesøvn.

Klarigen virker i op til 12 timer og må anvendes af voksne og børn over 10 år. Vi anbefaler, at du læser indlægssedlen inden brug.

Forkølet? Læs om forebyggelse og lindring af forkølelse her.