Ipren mod smerter

Her finder du håndkøbslægemidlet Ipren, som er et såkaldt NSAID. 

  • Ipren indeholder ibuprofen, som viker smertestillende, nedsætter feber og mindsker inflammation.
  • Ipren findes som tabletter og som gel til at smøre på huden.
  • Du kan læse mere om anvendelsen af Ipren ved at klikke på de enkelte produkter.
  • Ipren bør ikke anvendes af gravide, børn under 15 år eller ældre uden lægens anvisning.

Produkter i kategorien

Produktinformation: Ipren® (ibuprofen) 200mg, filmovertrukne tabletter. Anvendelse: Svage smerter. Dosering: Voksne: 1-2 tabletter, højst 6 tabletter i døgnet. Bør ikke anvendes til børn under 15 år uden lægens anvisning. Må ikke anvendes: Ved overfølsomhed overfor ibuprofen eller et eller flere af indholdsstofferne. Ved sår i mave-/tarmkanalen, blødning i mavetarmkanalen, tyktarmsbetændelse, Crohns sygdom, tidligere tilfælde af astma, nældefeber eller andre overfølsomhedsreaktioner overfor acetylsalicylsyre eller lignende smertestillende stoffer. Ved meget nedsat lever-, hjerte- eller nyrefunktion, blødningstendens. Under graviditet i 3. trimester. Forsigtighedsregler: Samtidig anvendelse af acetylsalicylsyre, COX-2 hæmmere, andre NSAID-præparater, digoxin og methotrexat sammen med ibuprofen bør undgås. Ved samtidig behandling med blodfortyndende midler, ACE-hæmmere, furosemid, thiazider, beta-blokkere, kortikosteroider, lithium, ciclosporin, trombocythæmmende midler, SSRI, abciximab, tirofiban, integrelin, clopidogrel, tacrolimus, zidovudin, aminoglykosider, ginkgo biloba. Ved fortilfælde af forhøjet blodtryk og/eller alvorlig nedsat hjertefunktion. Bør ikke anvendes af kvinder der planlægger at blive gravide. Graviditet og amning: Graviditet: Må ikke anvendes i de sidste tre måneder af graviditeten. Bør kun anvendes på tvingende indikation under første og andet trimester af graviditeten. Amning: Kan anvendes. Bivirkninger: Meget almindelige: Fordøjelsesbesvær. Diarré. Almindelige: Mild og forbigående hovedpine, svimmelhed, tinnitus, blødning fra mave-/tarmkanalen, blod i opkast, sortfarvet afføring, mavesmerter, tarmluft, træthed, mave-/tarmgener som kvalme, opkastninger, ubehag i bughulen, fordøjelsesbesvær, forstoppelse og mavekramper, eksem, væskeophobning i kroppen. Ikke almindelige: Hjertesvigt (hos patienter med begrænset hjertefunktion), forandringer i blodbilledet, føleforstyrrelser, synsforstyrrelser, påvirkning af hørelse, astmatiske anfald, stakåndethed, sår i mave-/tarmkanalen, tyktarmsbetændelse, inflammatoriske tarmsygdomme, mavekatar, halsbrand, påvirkning af nyrefunktion, nyrebetændelse, udslæt, blodudtrædning i huden, kløe, lysfølsomhed af huden, løbende næse, forhøjet blodtryk, allergiske og anafylaktiske reaktioner, leverbetændelse, gulsot, påvirkning af levertal, hallucinationer, søvnløshed, nervøsitet, let rastløshed. Sjældne: Sløvhed, motoriske forstyrrelser, betændelse af synsnerve, nyreskader, blærefuldt udslæt, nældefeber, meningitis, kulderystelser, feber, leverskade, depression, konfusion, koncentrationsbesvær, kognitiv påvirkning. Meget sjældne: Bronkospasme, betændelse af bugspytkirtlen, forværring af Crohns sygdom, alvorlige overfølsomhedsreaktioner, herunder hudreaktioner, hårtab, sygdomme i hår og negle, skoldkopper, karbetændelse, anafylaktisk shock, leversvigt. Pakning: 20 stk.
Læs indlægssedlen i pakningen omhyggeligt.
Takeda Pharma A/S, Langebjerg 1, 4000 Roskilde. Tlf.: 46 77 11 11. Fax 46 75 66 40. www.takeda.dk

Produktinformation: Ipren® (ibuprofen) gel 5 %. Anvendelse: Smertestillende og betændelsesdæmpende. Dosering: Smør et tyndt lag gel på det aktuelle hudområde højst 3 gange daglig. Massér forsigtigt til gelen er trængt helt ind i huden. Husk at vaske hænder efter endt påsmøring. Voksne: 9 10 g gel daglig er ofte tilstrækkeligt. Daglig dosis bør ikke overskride 15 g gel. Behandlingen bør ikke vare mere end 1 uge, medmindre lægen har angivet andet. Børn: Lægemidlet bør ikke anvendes til børn under 15 år. Må ikke anvendes: Ved overfølsomhed over for ibuprofen eller et af de øvrige indholdsstoffer. Ved astma eller anden vejrtrækningsbesvær, væskeophobning under huden især ved læber og hals, nældefeber eller en allergisk reaktion efter behandling med acetylsalicylsyre eller andre smertestillende lægemidler (NSAID). På skadet hud (f.eks. ved eksem, akne, betændelse, åbne sår). Under tætsluttende bandage. Under graviditet i 3. trimester. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Må ikke komme i kontakt med øjne eller slimhinder. Behandling bør afbrydes, hvis der kommer udslæt. Behandlingsperioden bør ikke overskrides. Undgå direkte sollys eller solarielys på det behandlede hudområde.
Ipren® gel kan gøre det sværere at blive gravid. Tal med lægen, hvis du ønsker at blive gravid. Bør ikke anvendes samtidig med anden medicin på huden. Overdosering er usandsynlig, når gelen anvendes på huden. Ved indtagelse kan der opstå kvalme og opkastning. Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket ved indtagelse. Indeholder denatureret sprit og propylenglycol. Påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken. Graviditet og amning: Graviditet: Må kun anvendes efter aftale med lægen. Amning: Kun efter anbefaling fra lægen. Bivirkninger: Lokale hudreaktioner. Almindelige: Rødme af huden, kløe, eksem. Sjældne: Vejrtrækningsbesvær, ved overfølsomhed over for acetylsalicylsyre, hudreaktioner med bl.a. kraftig afskalning af huden. Feber og udslæt i ansigt samt på arme og ben, mavesmerter. Meget sjældne: Væskeophobning under huden især ved læber og hals, allergiske reaktioner (anafylaktiske reaktioner), påvirkning af nyrerne. Pakning: 50 g.

Læs indlægssedlen i pakningen omhyggeligt.
Takeda Pharma A/S, Langebjerg 1, 4000 Roskilde. Tlf.: 46 77 11 11. Fax 46 75 66 40. www.takeda.dk