Imolope Tabletter

Imolope tabletter er håndkøbsmedicin mod diarré. Tabletterne anvendes kortvarigt mod akut diarré, f.eks. i forbindelse med rejser.


Imolope tabletter med 2 mg findes i pakning med 10, 20, 60 og 100 stk.

Produkter i kategorien

Pligttekst Imolope (loperamidhydrochlorid) 2 mg tabletter

Produktinformation Imolope (loperamidhydrochlorid) 2 mg tabletter
Læs omhyggeligt oplysninger i indlægssedlen eller på emballagen inden brug.
Anvendelsesområde: Diarré. Dosering: Voksne: Startdosis 2 tabletter. Pause 1 time. Derefter 1 tablet efter hver løs afføring. Højst 8 tabletter i døgnet. Behandlingen bør ikke fortsættes udover to døgn. Børn over 12 år: Startdosis 1 tablet. Pause 1 time. Derefter 1 tablet efter hver løs afføring. Højst 4 tabletter i døgnet. Behandlingen bør ikke fortsættes udover to døgn. Bør ikke anvendes til børn under 12 år. Tabletterne skal indtages med væske. Må ikke anvendes ved: Overfølsomhed over for indholdsstofferne, diarré i forbindelse med høj feber (over 38°C) og/eller blod i afføringen, opblussen af betændelse i tynd- og/eller tyktarmen, kraftig diarré efter behandling med antibiotika, ved forstoppelse eller følelse af oppustet mave. Forsigtighedsregler: Forsigtighed ved nedsat leverfunktion og kronisk tarmbetændelse. I disse tilfælde bør lægen konsulteres før behandling med Imolope påbegyndes. Behandlingen skal stoppes ved kronisk tarmbetændelse, hvid der ikke er bedring i løbet af 48 timers behandling. Behandling skal stoppes, hvis du har AIDS og oplever udspilet mave. Kontakt straks lægen. Brug kun dette lægemiddel til det formål, det er beregnet til, og overskrid aldrig den angivne dosis. Der er rapporteret om alvorlige hjerteproblemer (med symptomer såsom hurtig eller uregelmæssig hjerterytme) hos patienter, der har taget for meget loperamid, der er det aktive stof i Imolope. Indeholder lactose. Brug af anden medicin: Forsigtighed tilrådes ved samtidig brug af medicin med sulfamethizol sammen med trimethoprim; ved quinidin, ritonavir, itraconazol, ketoconazol, gemfibrozil og desmopressin. Graviditet: Bør ikke anvendes uden lægens anvisning. Amning: Bør ikke anvendes. Bivirkninger: Almindelige: Forstoppelse, luft i maven, kvalme, hovedpine og svimmelhed. Ikke almindelige: Døsighed, mavesmerter, ubehag i maven, mundtørhed, opkastning, halsbrand og udslæt. Sjældne: Alvorlige allergiske reaktioner, såsom hævelse i ansigt, tunge eller svælg, besvær med at synke, åndedrætsbesvær. Overfølsomhed. Bevidstløshed eller nedsat bevidsthed, sløvhed, øget muskelspænding, problemer med at koordinere bevægelser. Alvorlige hudsygdomme (Stevens-Johnson’s syndrom: feber, blæreformet udslæt samt betændelse ved én eller flere af kroppens åbninger, eller toksisk epidermal nekrolyse: afstødning af overhuden). Hævelser i huden, nældefeber, kløe. Tarmslyng, udvidelse af tyktarmen, udspiling af maven. Manglende evne til at tømme blæren. Træthed. Små pupiller. Tilskud: Ingen. Pakningsstørrelser: 10, 20, 60 og 100 stk. Registreringsindehaver: Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S, tlf: 63952700. Udlevering: HF. Fuldt produktresumé kan rekvireres hos Orifarm Generics A/S eller på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside: www.produktresume.dk