Ibutop

Ibutop® Creme Ibuprofen. Indikationer: Anvendes mod lokale inflammatoriske lidelser. Dosering: 4-10 cm Ibutop svarende til 1,6 - 4 g creme masseres godt ind i huden på det angrebne område 3-4 gange dagligt. Vask hænder efter brug, dog ikke hvis hænderne behandles. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for ibuprofen eller et eller flere af hjælpestofferne. Bronkospasmer, angioødem, astma, rinit eller urticaria i anamnesen efter indtagelse af acetylsalicylsyre eller andre NSAID. Patologiske hudforandringer, som eksem, akne, inficeret hud eller åbne sår. Tredje trimester af graviditeten. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: Må ikke anvendes sammen med okklusionsbandage og komme i kontakt med slimhinder og øjnene. Risikoen for udvikling af kontaktallergi øges med tiden. Ibutop bør derfor ikke anvendes ved langvarig smerte. Eksponering for naturligt og kunstigt sollys bør begrænses under behandlingen. Cyclooxygenase/prostaglandinsyntesehæmmere kan påvirke ægløsningen og derved nedsætte fertiliteten. Virkningen på fertiliteten er reversibel. Indeholder natriummethylparahydroxybenzoat, som kan give allergiske reaktioner. Interaktioner: Bør ikke anvendes i kombination med andre lægemidler til anvendelse på huden. Graviditet og amning: Under 1-2. trimester: Bør ikke anvendes medmindre der er strengt nødvendigt. Hvis Ibutop anvendes af en kvinde, der forsøger at blive gravid, eller under 1. og 2. trimester, bør dosis være så lav og behandlingens varighed så kort som muligt. 3. trimester: Må ikke bruges i 3. trimester af graviditeten (kontraindiceret). Amning: Bør kun anvendes efter råd fra læge. Bivirkninger: Almindelige bivirkninger: Erytem, eksantem, allergisk pruritus samt andre eksematøse reaktioner. Sjældne bivirkninger: Bronkospasme, mavesmerter, bulløse eruptioner (inkl. toksisk epidermal nekrolyse og erythema multiforme), urticaria. Meget sjældne bivirkninger: Systemisk påvirkning af nyrerne, angioødem, anafylaktiske reaktioner. Overdosering: Overdosering er usandsynlig ved topikal administration. Pakninger og priser pr. september 2013: 50 g tube: 59,30 kr, 100 g tube: 108,10 kr. Læs altid oplysningerne i indlægssedlen omhyggeligt. Udlevering: HF. Dansk repræsentation: Actavis A/S, Ørnegårdsvej 16, 2820 Gentofte. Læs mere om Ibutop på: www.ibutop.dk

Ibutop

Ibutop er en creme, som indeholder det smertestillende lægemiddelstof ibuprofen. Cremen er et håndkøbslægemiddel og tilhører gruppen NSAID (non-steroide antiinflammatoriske lægemidler).

Ibutop har effekt på betændelseslignende symptomer i muskler, led eller bindevæv, som f.eks. kan opstå som følge af en forstuvning eller et slag.