GoTur

Produktinformation GoTur (cyclizinhydrochlorid) 50 mg tabletter
Læs omhyggeligt oplysninger i indlægssedlen eller på emballagen inden brug. Kontakt lægen eller apoteket, hvis du har spørgsmål.
Anvendelsesområde: Behandling af transportsyge, dvs. søsyge, køresyge og luftsyge. Dosering: Voksne og børn over 12 år: 50 mg (1 tablet) 1-2 timer før virkningen ønskes, højst 3 gange daglig. Børn 6-12 år: 25 mg (½ tablet) 1-2 timer før virkning ønskes, højst 3 gange daglig. Bør ikke anvendes til børn under 6 år uden lægens anvisning. Må ikke anvendes ved: Overfølsomhed over for cyclizinhydrochlorid eller indholdsstofferne. Snævervinklet grøn stær. Perioder med vejrtrækningsstop under søvn (søvnapnø). Forsigtighedsregler: Lægemidlets virkning på centralnervesystemet kan indebære en risiko for at fremkalde misbrug. Indeholder lactose. Forsigtighed tilrådes ved bilkørsel og maskinbetjening. Bør anvendes med forsigtighed ved forhøjet tryk i øjet (grøn stær), forsnævring af mavesækkens munding mod tarmen, nedsat bevægelighed af tarmen, vandladningsbesvær pga. forstørret prostata eller forstørret blærehals, ved vejrtrækningsbesvær, muskeltræthed (myastenia gravis) og ved tendens til at få kramper. Brug af anden medicin: Bør ikke anvendes sammen med lægemidler mod angst, psykoser, søvnløshed, depression (visse typer) og demens. Alkohol forstærker Goturs sløvende virkning. Graviditet: Bør kun anvendes efter lægens anvisning. Amning: Bør ikke anvendes. Bivirkninger: Meget almindelige bivirkninger: Døsighed, mundtørhed. Almindelige bivirkninger: Sløret syn. Ikke almindelige bivirkninger: Hurtig puls, vandladningsbesvær eller vandladningsstop, uro, søvnbesvær, udslæt med eller uden kløe, høre- og synshallucinationer. Sjældne bivirkninger: Tendens til betændelse pga. forandringer i blodet, almen sløjhed, lægemiddelrelateret udslæt, leverbetændelse, gulsot. Pakningsstørrelser: 10, 20, 30, 50 og 90 stk. Registreringsindehaver: Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S, Tlf.: 63952700. Udlevering: Pakningstørrelser med op til 10 stk.: Håndkøb. Pakningsstørrelser over 10 stk.: Receptpligtig. Tilskud: Ingen.

GoTur

Som navnet antyder, hjælper GoTur dig med at få en god tur, når du skal på farten. Køresyge, søsyge, luftsyge vi kan samle det under ét og kalde det transportsyge.

Mange oplever symptomer som kvalme, opkast og utilpashed, når balanceorganet stimuleres for meget under transport. Det kan være yderst ubehageligt og gøre længere rejser uoverskuelige.

Håndkøbslægemidlet GoTur kan lindre og være en løsning på køresyge. Husk at tabletterne skal tages forebyggende 1-2 timer før afrejse.