Finail

Produktinformation Finail neglelak
Finail (amorolfin), medicinsk neglelak, 5 % (50 mg/g)
Læs informationen i pakningen inden brug. Kontakt lægen eller apoteket, hvis du har spørgsmål.
Indikation: Negle-infektioner forårsaget at svampe som er følsomme overfor amorolfin. Dosering og indgivelsesmåde: Påsmøres de angrebne negle en gang ugentlig. Må ikke bruges ved: Overfølsomhed overfor amorolfin eller nogle af hjælpestofferne. Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: Undgå kontakt mellem neglelak og øjne, ører og slimhinder. Neglefile som er brugt på angrebne negle må ikke bruges til raske negle. Interaktioner: Ingen kendte interaktioner. Graviditet og amning: Kan anvendes. Bivirkninger: Sjældne bivirkninger: Ændringer af neglen, misfarvning af neglen, skøre negle. Meget sjældne bivirkninger: Brændende følelse på huden, kontakteksem. Pakningsstørrelser: Glasflasker a 2,5 ml, 3 ml, 5 ml. Ikke alle pakningsstørrelser markedsføres nødvendigvis.
Tilskud: Jf. Sundhedsministeriets regler om tilskud. Registreringsindehaver: Orifarm Generics A/S, Energivej 15, DK-5260 Odense S. Udleveringsgruppe: HA.
Fuldt produktresumé kan rekvireres hos Orifarm Generics A/S eller på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside: www.laegemiddelstyrelsen.dk

Finail Neglelak

Finail Neglelak er en medicinsk neglelak, som anvendes til behandling af neglesvamp.

Neglelakken indeholder det aktive stof amorolfin, der har en svampedræbende effekt.