Bayvantic

Bayvantic

Her finder du Bayvantic som er et V-mærket lægemiddel til hunde.

Bayvantic indeholder de aktive stoffer imidacloprid og permethrin. Produkterne anvendes til behandling og forebyggelse af loppe- og flåtangreb på hunde. Bayvantic virker også afskrækkende på flåter, myg, sandfluer og almindelige stikfluer.

Vær opmærksom på at dette produkt er ekstremt giftigt for katte og kan være dræbende på grund af kattes særlige fysiologi og manglende evne til at omsætte visse stoffer inkluderet permethrin.
For at forhindre at katte ved et uheld bliver udsat for produktet, holdes behandlede hunde væk fra katte indtil påføringsstedet er tørt. Det er vigtigt at sikre sig, at katte ikke slikker på den behandlede hunds påføringssted. Søg straks dyrlæge hvis dette sker.

Bayvantic doseres efter hundens vægt og finde i 4 størrelser til:

Hunde < 4 kg
Hunde 4-10 kg
Hunde 10-25 kg
Hunde 25-40 kg

Du kan læse mere om Bayvantic her.

Produkter i kategorien


Bayvantic® Vet. spot-on, opløsning til hund (1 ml indeholder 100 mg imidacloprid og 500 mg permethrin)
Indikationer: Til behandling og forebyggelse af loppeangreb i 4 uger. Præparatet kan anvendes som en del af behandlings-strategien ved loppebetinget allergisk dermatit. Til behandling af pelslus. Præparatet har en vedvarende acaricid og repellerende virkning mod flåtangreb i op til 4 uger. Reducerer sandsynligheden for ehrlichiosis fra dag 3 efter behandling og op til 4 uger. Det anbefales at fjerne flåter, inden behandling foretages. En behandling har repellerende (anti-blodsugende) virkning på sandfluer i op til 3 uger, på myg i op til 4 uger og på almindelige stikfluer i 4 uger. Der kan forekomme fæstnelse af enkelte flåter eller stik fra enkelte sandfluer eller myg. Dosering: Kun til brug på huden. 1,5-4 kg: 1 pipette a 0,4 ml; 4-10 kg: 1 pipette a 1,0 ml; 10-25 kg: 1 pipette a 2,5 ml; 25-40 kg: 1 pipette a 4,0 ml. Til hunde på over 40 kg bruges en passende kombination af pipetter.
Kontraindikationer: Må ikke anvendes til katte, da det er særdeles giftigt for dem. Katte må ikke slikke på den behandlede hunds påføringssted. Søg straks dyrlæge hvis dette sker. Hvalpe under 7 uger og 1,5 kg bør ikke behandles. Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for de aktive stoffer eller et eller flere af hjælpestofferne. Bivirkninger: I meget sjældne tilfælde kan der hos hunde ses forbigående hudreaktioner, rødmen på applikationsstedet og sløvhed. Hundene kan vise adfærdsændring, mave-tarm symptomer og neurologiske reaktioner, hvis hunden er følsom overfor permethrin. Symptomerne er normalt forbigående og kræver ingen behandling. Drægtighed og diegivning: Kan anvendes under drægtighed og laktation. Forsigtighedsregler: Undgå at pipettens indhold kommer i kontakt med øjne eller mund på hunden. Tillad ikke nyligt behandlede dyr at slikke på hinanden. Præparatet er skadeligt for organismer i vandet. Særlige forsigtighedsregler: Behandlede dyr bør omgås med forsigtighed indtil påføringsstedet er tørt (gælder især børn). Nyligt behandlede dyr bør ikke gives lov til at sove sammen med deres ejere/husets børn. Opløsningsmidlet i Bayvantic® Vet. kan forårsage pletter på visse materialer, så lad derfor væsken tørre inden kontakt. Udlevering: HV. Pakninger: Bayvantic® Vet. pakninger med 4 pipetter: 0,4 ml 1,0 ml 2,5 ml 4,0 ml. For yderligere information læs indlægssedlen.
Bayer A/S, Tel. 4523 5000, vet.info@bayer.com, www.bayvantic.dk. Februar 2018. DK1802P40