Cetirizin Teva

Teva Danmark A/S

Cetirizin Teva

cetirizin mod allergi

Læs mere

kr. 88,00

Varen er udsolgt

 • Altid mulighed for fri fragt

I alle pakninger med medicin findes en brugsvejledning, som du altid bør læse grundigt, før du tager medicinen. Er du i tvivl kontakt da egen læge.
Du kan finde indlægssedlen ved at klikke her og søge på produktet.

Bivirkninger ved Cetirizin Teva


Almindelige (1-10%): Mundtørhed. Døsighed, Somnolens.Ikke almindelige (0,1-1%): Leverpåvirkning. Ødemer. Aggressivitet, Depression, Hallucinationer, Konfusion, Kramper. Allergiske reaktioner.Meget sjældne (< 0,01%): Trombocytopeni. Dyskinesier, Dystoni, Okulogyration, Synkope, Anafylaktisk reaktion, Angioødem. Vandladningsbesvær. Akkommodationsbesvær.Ikke kendt: Hukommelsesbesvær, Suicidaltanker.

Graviditet og Amning Cetirizin Teva • Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel.

 • Som med andre lægemidler bør du undgå at tage Cetirizin Teva, hvis du er gravid.

 • Utilsigtet brug af lægemidlet ved graviditet forventes ikke at medføre skadelige påvirkninger af fostret. Ikke desto mindre skal behandlingen med lægemidlet ophøre.

 • Da cetirizin udskilles i modermælk, må du ikke tage Cetirizin Teva, mens du ammer.


Samtidig anvendelse af anden medicin


På grund af cetirizins profil, forventes det ikke, at andre lægemidler påvirker virkningen af Cetirizin Teva.

OBS før du bruger Cetirizin Teva


Tag ikke Cetirizin Teva:

 • Hvis du er allergisk over for cetirizindihydrochlorid eller et af de øvrige indholdsstoffer i Cetirizin Teva (angivet i punkt 6), over for hydroxyzin eller over for piperazinderivater (nært beslægtede aktive stoffer i andre lægemidler).

 • Hvis du har en alvorlig nyresygdom (alvorligt nedsat nyrefunktion med kreatininclearance under 10 ml/min).Advarsler og forsigtighedsregler • Hvis du har nedsat nyrefunktion, skal du spørge din læge til råds; om nødvendigt skal du tage en lavere dosis. Den nye dosis vil blive fastlagt af din læge.

 • Hvis du har vandladningsproblemer (f.eks. rygmarvsproblemer eller prostata- eller blæreproblemer), skal du spørge din læge til råds.

 • Hvis du lider af epilepsi, eller hvis du har risiko for krampeanfald, skal du spørge din læge til råds.

 • Hvis du skal have foretaget en allergitest i huden, så fortæl din læge, at du tager Cetirizin Teva. Du vil normalt skulle stoppe behandlingen med Cetirizin Teva, 3 dage før du skal have foretaget allergitesten

 • i huden.

 • Der er ikke set klinisk signifikante interaktioner mellem alkohol (ved en promille på 0,5 (g/l) svarende til et glas vin) og cetirizin anvendt ved de anbefalede doser. Der findes imidlertid ingen tilgængelige data vedrørende sikkerhed, når højere doser af cetirizin tages sammen med alkohol. Som det er tilfældet med alle antihistaminer, frarådes det derfor at indtage Cetirizin Teva med alkohol.


Patienter med moderat nedsat nyrefunktion • Det anbefales, at patienter med moderat nedsat nyrefunktion tager 5 mg én gang dagligt.

 • Hvis du lider af alvorlig nyresygdom, skal du kontakte din læge eller apoteket, som kan justere din dosis derefter.

 • Hvis dit barn lider af en nyresygdom, skal du kontakte din læge eller apoteket, som kan justere dosis efter dit barns behov.Opbevaring & holdbarhed • Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

 • Må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C. 

 • Brug ikke lægemidlet efter udløbsdato. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.Pakningsstørrelser


Blisterkort med 7, 10, 14, 20, 28, 30, 50, 50x1, 60, 90 og 100 tabletter. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Cetirizin Teva indeholder


Aktivt stof:


Cetirizindihydrochlorid. En filmovertrukket tablet indeholder 10 mg cetirizindihydrochlorid.Øvrige indholdsstoffer:

 • Lactosemonohydrat
 • cellulose, mikrokrystallinsk
 • silica, kolloid vandfri
 • magnesiumstearat
 • titandioxid (E 171)
 • hypromellose (E 464)
 • macrogol.

Kom godt igang med et abonnement

Få dine varer leveret automatisk på abonnement. Det er helt gratis at oprette. Du opnår samme rabat som ved almindelige køb - og der er altid mulighed for fri fragt, hver gang!

 • Op til 25% rabat
 • Gratis levering til Klub- og Premium kunder
 • Ingen bindingsperiode, du kan opsige når som helst
 • Ingen uforudsete opkrævninger
 • Let selvbetjening til ændringer i dine abonnementer

 

Log ind eller opret en profil

 

Kom godt igang med et abonnement

 1. Vælg de varer du ønsker at abonnere på
 2. Vælg hvor ofte varen automatisk skal leveres
 3. Vent på, at din vare ankommer

Få yderligere hjælp i kundeservice

Mandag kl. 8.00-17.00
Tirsdag-fredag kl. 8.30-17.00
Lørdag kl. 9.00-13.00

Oprettelse af nyt abonnement

image

{{currentNewSubscription.productName}}

{{fc(currentNewSubscription.productPrice)}} kr. x

{{fc(currentNewSubscriptionTotal)}} kr.

Hvor ofte vil du have varen leveret?

Få hjælp

Leveringsintervaller

Vælg det uge-interval, som du ønsker at modtage varerne med. Du bestemmer uge-intervallet - vi sender i den ønskede uge, men ugedagen kan variere.

Dato må ikke være før dags dato
Forventet næste levering ultimo uge {{nextDeliveryWeek}}
Fortsæt med at handle

{{currentExisting.title}}

{{currentExisting.deliveryText}}
image

{{currentProduct.name}}

{{currentProduct.detailedCurrentPrice.major}},{{currentProduct.detailedCurrentPrice.minor}} kr. x

{{currentProduct.detailedTotalPrice.major}},{{currentProduct.detailedTotalPrice.minor}} kr.

{{currentExisting.subscriptionProducts.length}} varer på abonnement, i alt
{{currentExisting.detailedTotalPrice.major}},{{currentExisting.detailedTotalPrice.minor}} kr.
Forventet næste levering ultimo uge {{currentExisting.nextDeliveryText}}
Fortsæt med at handle

Vælg en pakkeshop eller -boks

Sådan, dit første abonnement er nu oprettet

Forventet næste levering ultimo uge {{nextDeliveryWeek}}
Fortsæt med at handle

Betalingskort er ikke tilknyttet

Betalingskort er ikke tilknyttet
Fortsæt med at handle