Hårtab – Lider du af Hårtab og/eller Hårudtynding?

For mange er hårtab og hårudtynding 2 sider af samme sag. Men der er faktisk stor forskel. Hårtab er et fænomen som kommer med tiden, der viser sig ved at håret løsrives fra hårsækken. Derimod er hårudtynding en tilstand, begrundet ved manglende eller ringe hårgenvækst når håret falder af. Hårudtynding viser sig oftes ved en lavere hårtæthed i forhold til den normale hårbund, også kaldet  “hårudtyndede områder”.


Forskellen kan forklares udfra hårets livcyklus, som består af 3 faser:

  • Anagene fase - vækstfasen, hvor håret vokser. Denne fase varer for mænd 2-4 år og for kvinder 3 – 7 år.
  • Catagene fase - hårroden giver slip på selve håret, denne fase varer ca. 3 uger.
  • Telogene fase - hvor håret stadig er inde i hårsækken, men alle vitale aktiviteter er stoppet. Dette er hvilefasen inden håret falder ud af hårsækken. Denne fase varer ca. 3 måneder.

Alle tre faser er tilstede på hovedbunden samtidigt. Ved udtynding sker der er en forskydning i forholdet mellem den Anagene fase og den Telegone fase, hvor flere og flere hårrødder er i hvile. Årsagen hertil skal findes i stamcellerne, hvor stamcellerne for personer der lider af hårudtyning ikke får aktiveret en ny hårvækst.

Hårtab

Årsager til såvel hårtab som hårudtynding er mange men kan helt overordnet inddeles i:

•    Arvelig hårtab, og
•    Telogen effluvium

Arveligt hårtab, er genetisk bestemt, også kendt som Alopecia, og er den mest almindelige årsag til hårtab og -udtynding.

Telogen effluvium er en benævnelse som stammer fra hårets vækstcyklus, og dækker alle typer hårtab som ikke er arveligt betinget, dvs. forårsaget via udefra kommende faktorer. Herunder bl.a. hårtab efter graviditet, større operationer, drastiske vægttab fejl ernæring eller ekstrem stress. Det kan også være en bivirkning af visse lægemidler.

Telogen effluvium kan som oftest behandles. Alopecia kan ikke helbredes; imidlertid kan behandling udskyde hårudtyndingen og hår vokse tilbage i de hårsække der endnu ikke er uddøde. Jo tidligere behandling påbegyndes jo større er mulighederne for at redde hårpagten. Læs mere om behandlingsmuligheder her.

Webapoteket, februar 2016