Kan jeg få alle slags receptmedicin hos Webapoteket?

Vi ville gerne kunne sælge dig alle former for medicin på Webapoteket, men der er ganske få undtagelser. Magistrelle lægemidler, produkter på ernæringsrecept, lægemidler som indeholder euforiserende stoffer samt produkter som kræver ubrudt kølekæde kan du ikke købe online.

Magistrelle lægemidler:

Lægemidler kaldes magistrelle når de tilberedes på apoteket specifikt til den enkelte patient. Ifølge receptbekendtgørelsen §19, stk. 3 må ordinering af magistrelle lægemidler ikke ske elektronisk, og da en online ordre kræver elektronisk recept kan du ikke købe magistrelle lægemidler hos Webapoteket.

Ernæringsrecepter:

Hvis man er svagtspisende f.eks. på grund af alvorlig sygdom, kan man få tilskud til særlige proteindrikke og lign. som er nødvendigt af heldbredsmæssige årsager. Disse tilskud gives med udgangspunkt i det man kalder en ernæringsrecept, der som udgangspunkt ikke er elektronisk, og du kan derfor ikke på nuværende tidspunkt benytte ernæringsrecepter hos Webapoteket. Vi arbejder dog på en løsning som gør det muligt.

Lægemidler som indeholder narkotiske stoffer:

Lægemidler i den udleveringsgruppe som kaldes A§4 kræver særlig recept og kan ikke bestilles online. Der er primært tale om meget stærke smertestillende midler af typen Morfin, Ketogan og lign.

Produkter som kræver ubrudt kølekæde:

Da vores varer bringes ud med Post Danmark eller fragtmand, kan vi ikke garantere en ubrudt kølekæde. Produkter som skal holdes kølige indtil de overgives til forbrugeren, kan vi således ikke sælge online.

Hvis du er i tvivl om, hvorvidt du kan købe netop din medicin online, må du endelig kontakte vores kundeservice.