Tapin

Tapin® (lidocain/prilocain) 25 mg + 25 mg medicinsk plaster

Læs omhyggeligt oplysninger i indlægssedlen eller på emballagen inden brug. Kontakt lægen eller apoteket, hvis du har spørgsmål.
Anvendelsesområde: Lokalbedøvelse af huden inden indstik af kanyle eller før mindre hudoperationer. Dosering: Plasteret påsættes det udvalgte hudområde og tages af lige inden indgrebet. Voksne og unge over 12 år: 1 eller flere plastre 1-5 timer før indgreb. Børn: 0-2 mdr.: Maks. 1 plaster 1 gang daglig i højst 1 time før indgreb. 3-11 mdr.: Maks. 2 plastre ca. 1-4 timer før indgreb. 1-5 år: Maks. 10 plastre ca. 1-5 timer før indgreb. 6-11 år: Maks. 20 plastre ca. 1-5 timer før indgreb. Børn over 3 mdr.: Anvendes maks. 2 gange dagligt med 12 timers mellemrum. Børn med atopisk dermatit: før fjernelse af vandvorter: plaster påsættes højst 30 min før indgreb. Må ikke anvendes: Ved overfølsomhed for indholdsstofferne i Tapin eller andre lokalbedøvende lægemidler. På rifter, hudafskrabninger, sår, områder med hududslæt eller eksem. Omkring øjnene eller i munden. Må ikke anvendes til for tidligt fødte spædbørn. Forsigtighedsregler: Ved sjælden arvelig blodsygdom (glukose-6-fosfat-dehydrogenasemangel) eller ved methæmoglobinæmi. Plasteret indeholder polyoxyleret ricinusolie, som kan medføre hudreaktioner. Opmærksomhed ved vaccination. Brug af anden medicin: Spørg lægen inden brug af Tapin hvis du bruger andre lokalbedøvende midler, medicin til behandling af infektioner (sulfonamider, nitrofurantoin) eller epilepsi (phenytoin, phenobarbital). Må ikke anvendes til børn under 12 mdr., der samtidig bliver behandlet med andre lægemidler, der kan påvirke niveauet af blodpigment (methæmoglobinæmi) (f.eks. sulfonamider). Graviditet: Det er usandsynligt, at lejlighedsvis brug af Tapin under graviditet vil påvirke fostret. Amning: Udskilles i modermælk, det er dog i så små mængder, at det generelt ikke udgør nogen risiko for barnet. Bivirkninger: Almindelige: Forbigående lokale hudreaktioner (bleghed, rødme, hævelse) på det behandlende område. Ikke almindelige: Let svie, kløe eller varme på det behandlende område. Sjældne: Allergiske reaktioner som i sjældne tilfælde kan udvikle sig til anafylaktisk shock (hududslæt, hævelse, feber, vejrtrækningsproblemer og besvimelse). Methæmoglobinæmi (blodforstyrrelse). Små prikformede blødninger på det behandlende område (særligt hos børn med eksem, hvis plastret har været påført i længere tid). Irritation af øjnene, hvis Tapin ved et uheld kommer i kontakt med dem ved behandling af huden. Hos børn kan der endvidere ses bivirkningen methæmoglobinæmi (blodforstyrrelse), ses hyppigere hos nyfødte og spædbørn i alderen 0 til 12 måneder, ofte i forbindelse med overdosering. Pakningsstørrelser: 2, 20, 40, 50 plastre. Registreringsindehaver: Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S.


Tapin lokalbedøvelse af huden

Tapin er lokalbedøvende håndkøbslægemidler, som virker bedøvende og smertelindrende på huden, og kan bruges eksempelvis forud for en blodprøve eller vaccination. I sortimentet fra Tapin finder du både lokalbedøvende creme med og uden medfølgende plastre samt medicinske plastre med bedøvende creme inkorporeret i plastret.

Produkterne fra Tapin virker ved, at de aktive indholdsstoffer (lidocain og prilocain) i bedøvelsescremen trænger ned i huden, hvor de har en lokalbedøvende effekt. Er du i tvivl om anvendelsen af Tapin bedøvelsescreme og plastre, eller har du brug for vejledning i forhold til valg af produkt, kan du kontakte vores apotekspersonale i kundeservice.