Tapin lokalbedøvelse af hudenTapin er lokalbedøvende håndkøbslægemidler, som virker bedøvende og smertelindrende på huden, og kan bruges eksempelvis forud for en blodprøve eller vaccination. I sortimentet fra Tapin finder du både lokalbedøvende creme med og uden medfølgende plastre samt medicinske plastre med bedøvende creme inkorporeret i plastret.Produkterne fra Tapin virker ved, at de aktive indholdsstoffer (lidocain og prilocain) i bedøvelsescremen trænger ned i huden, hvor de har en lokalbedøvende effekt. Er du i tvivl om anvendelsen af Tapin bedøvelsescreme og plastre, eller har du brug for vejledning i forhold til valg af produkt, kan du kontakte vores apotekspersonale i kundeservice.

Produkter i kategorien

Pligttekst Tapin® (lidocain/prilocain) 25 mg + 25 mg creme

Produktinformation Tapin® (lidocain og prilocain) 25 mg + 25 mg creme.
Læs omhyggeligt oplysninger i indlægssedlen eller på emballagen inden brug.
Anvendelsesområde: Lokalbedøvelse af huden. Dosering: Påføres huden under tætsluttende plasterforbinding. Voksne: 2 g creme på et hudområde der er 2 x 5 cm i mindst 1 og højst 5 timer. Børn: 1g creme på et hudområde der er 2 x 5 cm i ca. 1 time eller efter lægens anvisning. Må ikke anvendes ved: Overfølsomhed for andre lokalbedøvende lægemidler eller for indholdsstofferne i cremen. Forsigtighedsregler: Må ikke anvendes i åbne sår, på skadet hud eller komme i kontakt med øjnene. Bør ikke anvendes på børns kønsslimhinder eller på beskadiget trommehinde. Spørg lægen inden du bruger Tapin® hvis du har sjældne blodsygdomme (glukose 6 fosfatdehydrogenase mangel eller methæmoglobinæmi), har nedsat hjertefunktion eller hvis dit barn er for tidligt født eller er mellem 0-12 mdr. og behandles for en blodsygdom. Brug af anden medicin: Spørg lægen inden brug af Tapin® hvis du bruger medicin mod urinvejsinfektion, halsbrand, hjerterytmeforstyrrelser eller andre lokalbedøvende midler. Graviditet: Spørg lægen. Amning: Udskilles i modermælk, men hvis dosis ikke overskrides er der ikke risiko for at barnet påvirkes. Bivirkninger: Almindelige: Forbigående lokal bleghed, rødmen eller væskeophobninger. Brændende eller kløende fornemmelse på huden, ved anvendelse på kønsslimhinder og ved behandling af bensår. Ikke almindelige: Brændende eller kløende fornemmelse på huden, hvor cremen påsmøres intakt hud. Føleforstyrrelser som prikken og stikken (ved anvendelse på kønsslimhinder). Sjældne: Allergiske reaktioner. Methæmoglobinæmi (blodsygdom). Irritation af øjet ved tilfældig øjenkontakt. Læsioner i huden hvor cremen har siddet. Pakningsstørrelser: 5 g + 2 plastre, 5x5 g tuber med 12 plastre, 30 g tube.
Tilskud: Ingen. Registreringsindehaver: Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S, Tlf.: 63952700. Udlevering: HF. Fuldt produktresumé kan rekvireres hos Orifarm Generics A/S eller på Sundhedsstyrelsens hjemmeside: www.produktresume.dk

Tapin® (lidocain/prilocain) 25 mg + 25 mg medicinsk plaster

Læs omhyggeligt oplysninger i indlægssedlen eller på emballagen inden brug. Kontakt lægen eller apoteket, hvis du har spørgsmål.
Anvendelsesområde: Lokalbedøvelse af huden inden indstik af kanyle eller før mindre hudoperationer. Dosering: Plasteret påsættes det udvalgte hudområde og tages af lige inden indgrebet. Voksne og unge over 12 år: 1 eller flere plastre 1-5 timer før indgreb. Børn: 0-2 mdr.: Maks. 1 plaster 1 gang daglig i højst 1 time før indgreb. 3-11 mdr.: Maks. 2 plastre ca. 1-4 timer før indgreb. 1-5 år: Maks. 10 plastre ca. 1-5 timer før indgreb. 6-11 år: Maks. 20 plastre ca. 1-5 timer før indgreb. Børn over 3 mdr.: Anvendes maks. 2 gange dagligt med 12 timers mellemrum. Børn med atopisk dermatit: før fjernelse af vandvorter: plaster påsættes højst 30 min før indgreb. Må ikke anvendes: Ved overfølsomhed for indholdsstofferne i Tapin eller andre lokalbedøvende lægemidler. På rifter, hudafskrabninger, sår, områder med hududslæt eller eksem. Omkring øjnene eller i munden. Må ikke anvendes til for tidligt fødte spædbørn. Forsigtighedsregler: Ved sjælden arvelig blodsygdom (glukose-6-fosfat-dehydrogenasemangel) eller ved methæmoglobinæmi. Plasteret indeholder polyoxyleret ricinusolie, som kan medføre hudreaktioner. Opmærksomhed ved vaccination. Brug af anden medicin: Spørg lægen inden brug af Tapin hvis du bruger andre lokalbedøvende midler, medicin til behandling af infektioner (sulfonamider, nitrofurantoin) eller epilepsi (phenytoin, phenobarbital). Må ikke anvendes til børn under 12 mdr., der samtidig bliver behandlet med andre lægemidler, der kan påvirke niveauet af blodpigment (methæmoglobinæmi) (f.eks. sulfonamider). Graviditet: Det er usandsynligt, at lejlighedsvis brug af Tapin under graviditet vil påvirke fostret. Amning: Udskilles i modermælk, det er dog i så små mængder, at det generelt ikke udgør nogen risiko for barnet. Bivirkninger: Almindelige: Forbigående lokale hudreaktioner (bleghed, rødme, hævelse) på det behandlende område. Ikke almindelige: Let svie, kløe eller varme på det behandlende område. Sjældne: Allergiske reaktioner som i sjældne tilfælde kan udvikle sig til anafylaktisk shock (hududslæt, hævelse, feber, vejrtrækningsproblemer og besvimelse). Methæmoglobinæmi (blodforstyrrelse). Små prikformede blødninger på det behandlende område (særligt hos børn med eksem, hvis plastret har været påført i længere tid). Irritation af øjnene, hvis Tapin ved et uheld kommer i kontakt med dem ved behandling af huden. Hos børn kan der endvidere ses bivirkningen methæmoglobinæmi (blodforstyrrelse), ses hyppigere hos nyfødte og spædbørn i alderen 0 til 12 måneder, ofte i forbindelse med overdosering. Pakningsstørrelser: 2, 20, 40, 50 plastre. Registreringsindehaver: Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S.