Rowiren

Rowiren (100 mg/g rosemarinolie, Rosemarinus officinalis L. aetheroleum) creme. Indikation: Rowiren er et traditionelt plantelægemiddel til voksne til lindring af lettere muskel- og ledsmerter samt lettere perifere kredsløbssygdomme. Indikationen er alene baseret på traditionel anvendelse, dvs. erfaringer med anvendelse kendt gennem længere tid. Dosering: Voksne og ældre: påsmør ca. 3 6 cm creme 2 til 3 gange dagligt på det berørte område og massér cremen forsigtigt ind i huden. Mængden af creme afhænger af størrelsen på området som skal behandles. Pædiatrisk population: Bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år. Kontraindikationer: Overfølsomhed over for rosmarinolie eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Bivirkninger: Ikke kendt: Hypersensitivitet (kontaktdermatitis), hypersensitivitet (astma). Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Seponer behandling hvis der opstår rød, irriteret eller tør hud. Ledsmerter ledsaget af hævelse af led, rødme eller feber skal undersøges af en læge. Lægen skal kontaktes, hvis der opstår inflammation i huden eller subkutan induration, sår, pludselig hævelse af det ene eller begge ben ledsaget af rødme og varme, hjerte- eller nyreinsufficiens, eller pludselig skarp smerte i benene ved hvile. Undgå kontakt med øjnene. Cremen bør ikke anvendes nær slimhinder. Vask hænder før og efter brug af cremen. Hvis cremen indtages ved et uheld, skal læge eller apotekspersonale kontaktes for rådgivning. Indeholder cetostearylalkohol, emulgerende (type A), som kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontaktdermatitis). Pædiatrisk population: Der foreligger ingen tilstrækkelige data vedrørende brugen til børn og unge under 18 år og bør derfor ikke anvendes. Indeholder 0,3 g alkohol (ethanol) pr. dosisenhed svarende til 2 g creme. Det kan forårsage en brændende fornemmelse på skadet hud. Indeholder 600 mg cetostearylalkohol pr. dosisenhed svarende til 2 g creme. Kan give lokalt hududslæt (f.eks. kontakteksem). Overdosering: Der er ikke indberettet tilfælde af overdosering. Lægemiddelformer: Creme. Pakningsstørrelser: 50 og 90 g creme. Udleveringsgruppe: HF. Tilskud: Ikke tilskudsberettiget. Indehaver af markedsføringstilladelsen: Medis GmbH, Europaring F15, 2345 Brunn am Gebirge, Østrig. DK-Row-060821-1

Rowiren

Lettere muskel- og ledsmerter kan behandles med Rowiren creme. Cremen indeholder rosmarinolie, der smertelindrer og øger blodgennemstrømningen. Rowiren er et traditionelt plantelægemiddel, som smøres på huden. Cremen absorberes hurtigt og fedter ikke.