Ibumetin

Produktinformation: Ibumetin® filmovertrukne tabletter, 200 mg (ibuprofen). Anvendelse: Svage smerter. Dosering: Voksne: 1-2 tabletter, højst 6 tabletter i døgnet. Bør ikke anvendes til børn under 15 år uden lægens anvisning. Kontakt lægen, hvis unge mellem 15-18 år har brug for Ibumetin i mere end 3 dage eller symptomerne bliver værre. Dosisjustering ej nødvendig ved let nedsat lever- eller nyrefunktion. Ældre: Dosisjustering ej nødvendig. Anvend den laveste effektive dosis i kortest mulige tid, som er nødvendig for at lindre symptomerne. Må ikke anvendes: Ved allergi over for ibuprofen eller et hjælpestof, nuværende eller tidligere blødning fra mave-tarm-kanalen/hul på tarmen ved behandling med NSAID, tidligere astma eller vejrtrækningsbesvær, væskeophobning under huden, nældefeber, allergisk reaktion ved behandling med acetylsalicylsyre eller andre NSAID, aktivt/tidligere blødende tyktarmsbetændelse, Crohns sygdom, mavesår, sår på tolvfingertarmen, tendens til blødninger, svært nedsat hjerte-/lever-/nyrefunktion, graviditet i 7.-9. måned. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Forsigtighed ved hjerteproblemer, tidligere sygdom i perifere arterier eller ved nogen form for slagtilfælde, forhøjet blodtryk, sukkersyge, bindevævssygdom (SLE), forhøjet kolesterol, hos ældre, rygere, astma, nedsat lever- eller nyrefunktion, hvis man har eller har haft en tarmsygdom (Crohns sygdom, blødende tyktarmsbetændelse (colitis ulcerosa)). Samtidig brug af alkohol, kan øge risikoen for bivirkninger i mave-tarm-kanalen. Øget risiko for bivirkninger hos ældre. Risiko for nedsat nyrefunktion hos dehydrerede børn/unge. Stop med at tage medicinen og kontakt læge/skadestue ved smerter i den øverste del af maven (mavesår), blødning fra mave-tarm-kanalen, alvorlige, akutte overfølsomhedsreaktioner. Kontakt lægen ved usædvanlige mavesmerter, ændret afføring, halsbrand, hyppige/daglige hovedpineanfald. Risikoen øges ved brug af høje doser og længere tids brug. Anbefalet dosis og behandlingstid bør ikke overskrides. Symptomer på betændelsessygdomme og infektioner kan skjules, blod-/urinprøveresultater påvirkes. Indeholder lactose: Bør ikke anvendes, hvis du ikke tåler visse sukkerarter. Indeholder natrium: indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. i det væsentlige natriumfrit. Brug af anden medicin: Samtidig behandling med følgende bør undgås: Medicin mod højt blodtryk, vanddrivende midler, acetylsalicylsyre, andre NSAID, digoxin, methotrexat. Samtidig behandling med følgende kan anvendes under visse forholdsregler: Warfarin, phenprocoumon, heparin, rivaroxaban, dabigatran), furosemid, thiazid, captopril, atenolol, losartan, clopidogrel, kortikosteroider, lithium, colestyramin, SSRI, ciclosporin, tacrolimus, zidovudin, aminoglykosider, ginkgo biloba, mifepriston, sulfonylureas, quinolon, abciximab, tirofiban, integrelin, voriconazol og fluconazol. Graviditet: Bør ikke anvendes af kvinder, der planlægger at blive gravide. Må ikke anvendes i de sidste 3 måneder af graviditeten. Bør kun anvendes efter aftale med lægen i de første 6 måneder af graviditeten. Amning: Kan anvendes, men tal med lægen før anvendelse. Bivirkninger: Meget almindelige: Sure opstød/halsbrand, diarré. Almindelige til meget almindelige: Blodigt opkast og/eller afføring på grund af blødning fra mave-tarmkanalen, mavesmerter, luft i maven, træthed. Almindelige: Kvalme og opkastninger, smerter og ubehag fra maven, fordøjelsesbesvær, forstoppelse, mavekramper, mild forbigående hovedpine, svimmelhed, øresusen, udslæt, væskeophobning i kroppen. Ikke almindelige: Nedsat hjertefunktion, ændring i blodets sammensætning (feber og tendens til betændelse), blodmangel, prikkende/snurrende fornemmelse i huden, synsforstyrrelser, påvirkning af hørelsen, forværring af astma, vejrtrækningsbesvær, mavesår/sår på tolvfingertarmen med blødning og/eller hul på mave-tarm-væg, mave-eller tarmbetændelse, mundbetændelse, kvalme, opkastning, halsbrand, akut nyresvigt, nyreskade, nældefeber, kløe, mindre blødning i hud og slimhinder, lysfølsomhed, snue, forhøjet blodtryk, akut allergisk reaktion, leverbetændelse, gulsot, ændrede levertal, hallucinationer, søvnløshed, nervøsitet, rastløshed. Sjælden: Synsnervebetændelse, nyrepåvirkning, sløvhed, meget langsomme ufrivillige vridende bevægelser, hududslæt med blærer, kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring på grund af for lidt natrium i blodet, hovedpine, rygsmerter, nakkestivhed, svimmelhed, almen sløjhed og eventuelt feber på grund af meningitislignende tilstand hos patienter med bindevævssygdom, kulderystelser, feber på grund af overfølsomhed over for Ibumetin, leverforgiftning, depression, forvirring, koncentrationsbesvær, besvær med at opfatte eller reagere på hvad der foregår. Meget sjælden: Akut forværring af vejrtrækningsproblemer, voldsomme mavesmerter og feber på grund af betændelse i bugspytkirtlen, hudlidelser med kraftig hudafskalning, pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) på grund af overfølsomhed (anafylaktisk chok), hudlidelse med udtalt kløe, som viser sig ved rødt og blæredannende udslæt, leverskader især ved langtidsbehandling, leversvigt, forværring af tarmsygdomme (colitis og Crohns sygdom), hårtab, sygdomme i hår og negle, feber, træthed, sløjhed på grund af betændelse i blodkar. Ikke kendt: Forværring af infektionsrelaterede betændelsestilstande (nekrotiserende fasciitis), alvorlig hudreaktion (DRESS-syndrom og AGEP). Pakning: 20 stk. Læs informationen i pakningen inden brug. Kontakt lægen eller apoteket, hvis du har spørgsmål. Registreringsindehaver: Orifarm Healthcare A/S, Energivej 15, 5260 Odense S. SPC-dato: 17.02.2023