Granon

Produktinformation: Granon® brusetabletter 200 mg og 600 mg (acetylcystein). Anvendelse: Løsner slim og gør det lettere at hoste det op ved luftvejssygdomme med sejt slim. Dosering: Brusetabletten opløses i ½-1 glas vand. Efter opløsning af brusetabletten i vand, er opløsningen en klar, farveløs væske uden partikler. 200 mg: Voksne: 1 brusetablet (200 mg) 2-3 gange dagligt. Børn over 6 år: 1 brusetablet (200 mg) 2 gange dagligt. Børn under 6 år: Bør ikke anvendes til børn under 6 år. 600 mg: Voksne: ½ brusetablet (300 mg) to gange dagligt eller 1 brusetablet (600 mg) én gang dagligt. Børn og unge: Ikke egnet. Må ikke anvendes til børn under 2 år. Må ikke anvendes: Ved overfølsomhed overfor acetylcystein eller et eller flere af hjælpestofferne. Hvis du for nylig har hostet blod op. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Kontakt lægen før du tager Granon: Hvis du har astma eller tidligere har haft sammentrækninger i luftvejene (bronkospasmer), har eller har haft mavesår, er overfølsom over for histamin. Ved overfølsomhed overfor histamin bør længerevarende behandling undgås. Granon kan give alvorlige hudreaktioner. Ved forandringer i hud og slimhinder: Kontakt lægen og stop med at tage Granon. Vær opmærksom på at dette lægemiddel indeholder natrium, lactose og sorbitol. Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. Brug af anden medicin Tal med lægen, hvis du er i behandling med antibiotika, tager hostestillende medicin, er i behandling med glyceryltrinitrat (hjertemedicin). Tegn på overdosering: Kvalme og opkast. Graviditet og amning: Bør ikke anvendes. Tal med lægen. Bivirkninger: Ikke almindelige: Mundbetændelse, mavesmerter, diarré, opkastning, halsbrand og kvalme, hovedpine, feber, allergiske reaktioner (kløe, nældefeber, hududslæt, hævelser, vejrtrækningsbesvær, hurtig puls, og nedsat blodtryk), tinnitus (susen for ørerne). Sjældne: Vejrtrækningsbesvær, åndenød. Kontakt straks læge eller skadestue eller ring 112. Udslæt, kløe, nældefeber og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112. Meget sjældne: Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk reaktion/chok). Kan være livsfarligt. Ring 112. Trafik-og arbejdssikkerhed: Granon påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Pakninger: 200 mg: 20, 25, 2x20, 3x20, 5x20, 2x25 og 4x25 stk. 600 mg: 10, 20, 25, 5x10, 5x20, 2x25 og 4x25 stk.

Læs informationen i pakningen inden brug. Kontakt lægen eller apoteket, hvis du har spørgsmål. Registreringsindehaver: Orifarm Healthcare A/S, Energivej 15, 5260 Odense S.

Granon

Hoste med sejt slim kan lindres med Granon brusetabletter. Brusetabletterne opløses i vand og drikkes. Herved bliver slimet mere tyndtflydende og lettere at hoste op.

Granon findes i to styrker, 600 mg og 200 mg, og findes med frisk citrussmag og sukkerfri. Vi anbefaler at tage 600 mg én gang dagligt om morgenen eller 200 mg både morgen, middag og aften.