Basiron

Basiron, gel 5 og 10 %, Basiron Wash, gel 5%, benzoylperoxid. Indikation: Acne vulgaris.
Dosering:
Basiron, gel Anvendes 1-2 gange daglig i et tyndt lag på hudområdet, der ønskes behandlet. Personer med sart hud:
Anvendes 1 gang daglig før sengetid. Basiron Wash, gel Basiron Wash anvendes 2 gange daglig på hudområdet, der ønskes
behandlet.Gør huden våd, kom gelen på hænderne, og vask hudområdet med gelen. Lad gelen virke i 1-5 minutter, og skyl derefter
huden omhyggeligt med vand, hvorefter den tørres.

Kontraindikationer:
Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.
Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen: Kun til udvortes brug. Ved brug af lægemidlet kan der i løbet af nogle
dage optræde mild en brændende fornemmelse, moderat rødme og afskalning, på det behandlede hudområde. I løbet af de første
behandlingsuger vil der hos de fleste patienter opstå en pludselig forværring af afskalningen. Dette er harmløst og vil normalt
forsvinde i løbet af en dag eller to, hvis behandlingen midlertidigt stoppes. Ved alvorlig irritation, bør patienten anbefales at
anvende præparatet mindre hyppigt, standse behandlingen midlertidigt eller ophøre behandlingen fuldstændigt. Lægemidlet
bør ikke komme i kontakt med øjne, mund, næsebor eller slimhinder. Anvendes med forsigtighed på halsen og andre følsomme
områder. Udtalt solbadning eller brug af solarium bør undgås. Kontakt med farvet materiale, som hår eller farvede tekstiler, kan
resultere i blegning eller misfarvning.På grund af risiko for allergi bør lægemidlet ikke bruges på beskadiget hud. Basiron, gel
indeholder propylenglycol, der kan give irritation af huden.

Interaktioner:
Lægemidler, der virker afskallende, irriterende eller
udtørrende, bør ikke anvendessamtidig med Basiron/Basiron Wash. Da benzoylperoxid virker oxiderende, bør det ikke anvendes
sammen med midler, der er følsomme over for oxidering. Benzoylperoxid modvirker effekten af tretinoin (A-vitaminsyre). Basiron/
Basiron Wash bør derfor ikke anvendes samtidig med præparater, som indeholder tretinoin. Ved kombinationsbehandling med
benzoylperoxid og tretinoin, bør det ene præparat appliceres om morgenen og det andet om aftenen.

Graviditet og amning:
Graviditet: Benzoylperoxid bør kun anvendes på tvingende indikation under graviditet. Amning: Det vides
ikke, om benzoylperoxid udskilles i modermælken. Da mange lægemidler udskilles i modermælk, bør der udvises forsigtighed, når
benzoylperoxid gel gives til en ammende kvinde og præparatet bør ikke appliceres på brystet for at undgå, at det eventuelt bliver
overført til spædbarnet. Præparatet bør ikke appliceres på brystet for at undgå, at det eventuelt bliver overført til spædbarnet.

Bivirkninger:
Alle bivirkninger som følge af kliniske forsøg er hudreaktioner. De er reversible, når behandlingen er reduceret
i hyppighed eller afbrydes. Over 10 % af patienterne kan forvente at få erytem og kontaktdermatitit, som er de hyppigste
bivirkninger. Meget almindelig (>1/10): Tør hud, erytem, dermal eksfoliering (peeling), brændende fornemmelse i huden.
Almindelig (>1/100 til <1/10): Pruritus, smerte i huden (stikkende smerte), hudirritation (irritativ kontaktdermatitis). Ikke almindelig
(1/1.000 ti <1/100): Allergisk kontaktdermatitis. Ikke kendt: Hævelse i ansigtet.
Ej tilskud. Ikke fast pris. Udlevering HF, Gel 5%, 60 g tube vnr 01 65 79, Gel 10%, 60 g tube vnr 01 73 16. Udlevering HF, Wash gel 5%, 100 g tube vnr 01 66 55.

Teksten er afskrevet og forkortet i forhold til det af Lægemiddelstyrelsen godkendte produktresumé. Produktresumeet kan vederlagsfrit rekvireres fra Galderma Nordic AB.Dato for udarbejde afmaterial: 2012-04-16

Basiron

Basiron er det eneste håndkøbslægemiddel, der findes på markedet mod bumser, uren hud og akne. Basiron findes både som Basiron 5 % og Basiron 10 % creme samt som Basiron Wash. Både Basiron gel og wash indeholder benzoylperoxid, som virker ved at hæmme bakteriernes vækst og samtidig opløse hudorme.

Du kan læse mere om brugen af Basiron under de enkelte produkter. Er du i tvivl, om Basiron er løsningen for dig, eller har du spørgsmål til, hvordan du skal anvende Basiron, er du altid velkommen til at kontakte vores farmakonomer og farmaceuter i vores kundeservice.