Alnok

Produktinformation
Alnok® 10 mg tabletter og 1mg/ml oral opløsning
Alnok® er et lægemiddel mod allergi, der indholder det aktive stof cetirizinindihydrochlorid.
Alnok® filmovertrukne tabletter kan anvendes af voksne og børn over 6 år.
Alnok® oral opløsning kan anvendes af voksne og børn over 2 år.
Anvendelsesområde: Til voksne og børn over 6 år: Til behandling af øjen- og næse symptomer ved allergisk snue og høfeber
samt symptomer ved nældefeber.
Dosering: Tabletter: Voksne og unge over 12 år: 1 tablet (10 mg) 1 gang daglig. Børn 6-12 år: ½ tablet 5 mg, 2 gange daglig.
Bør ikke anvendes til børn under 6 år. Tabletten skal synkes sammen med et glas væske. Tabletten kan deles i to lige store
doser. Oral opløsning:Voksne og unge over 12 år: 10 mg én gang daglig svarende til 10 ml opløsning (2 fulde måleskeer). Brug
til børn mellem 2 til 6 år: 2,5 mg svarende til 2,5 ml oral opløsning (½ måleske) to gange daglig. Brug til børn mellem 6 til 12 år:
5 mg svarende til 5 ml (1 fuld måleske) to gange daglig. Nedsat nyrefunktion: Hos patienter med nedsat nyrefunktion anbefales
5 mg én gang daglig. Hvis du lider af alvorlig nyresygdom, kontakt lægen som kan justere din dosis derefter. Hvis dit barn lider
af nyresygdom, kontakt lægen som kan justere dosis efter dit barns behov. Hvis virkningen af Alnok® er for stærk eller svag,
kontakt lægen.
Kontraindikationer: Patienter med alvorlig nedsat nyrefunktion med kreatinin clearance under 10 ml/min bør ikke anvende
Alnok®. Anvend ikke Alnok® ved overfølsomhed over for cetirizindihydrochlorid, over for hydroxyzin eller piperazinderivater,
eller et af de øvrige indholdstoffer. Hvis du skal have foretaget en allergitest, så spørg din læge adskillige dage før testen, om
du skal ophøre med at tage Alnok®. Denne medicin kan påvirke resultaterne af allergitesten. Det tilrådes at undgå at drikke alkohol sammen med Alnok®. Hvis du stopper med at tage Alnok® kan intens kløe og/eller nældefeber i sjældne tilfælde vende
tilbage.
Særlige advarsler: Alnok® bør anvendes med forsigtighed ved nedsat nyrefunktion, epilepsi, eller ved risiko for krampeanfald.
Spørg lægen til råds, hvis du har vandladningsproblemer.
Alnok® tabletter: Indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler
visse sukkerarter. Alnok® oral opløsning: Bør ikke anvendes til børn under 2 år. Indeholder sorbitol. Kontakt lægen, før du
tager denne medicin, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter, eller hvis du har en arvelig fructoseintolerans.
Methylparahydroxybenzoat (E218), og propylparahydroxybenzoat (E216), kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter
behandlingen)
Graviditet og amning: Spørg din læge til råds.
Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner: Efter du har taget Alnok®, skal du nøje bemærke,
hvordan du reagerer på medicinen, hvis du ønsker at køre, udføre risikobetonede aktiviteter eller betjene maskiner. Du må ikke
overskride den anbefalede daglige dosis.
Bivirkninger: Træthed, mundtørhed, kvalme, diarré, svimmelhed, hovedpine, søvnighed, halsbetændelse, hævelse og irritation i næsen.
Udlevering: Alnok® tabletter og oral opløsning kan købes på apoteket uden recept.
Pakninger: Tabletter: 10 stk., 30 stk., 60 stk. og 100 stk. Oral Opløsning:150 ml.
Priser: Ikke fast pris. Spørg efter den dagsaktuelle pris på apoteket.
Læs vejledningen i pakningen grundigt inden brug.
Produktinformationen er afkortet i forhold til Lægemiddelstyrelsens produktresuméer dateret 28. august 2019
(Alnok® tabletter) og 4. maj 2022 (Alnok® oral opløsning)
Fuldt produktresumé kan rekvireres hos markedsføringstilladelsesindehaver:
Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, 2300 København S, tlf.: 63 95 10 00, www.sandoz.dk
Nr2208093522_Aug2022

Alnok mod allergi

Pollen, parfume, husdyr eller husstøvmider. Der findes mange kilder, der kan lede til allergi. Lider du af allergi, eller har du fået en allergisk reaktion, er der hjælp at hente med Alnok.

Alnok er et håndkøbslægemiddel, der indeholder det aktive stof cetirizin, som er et antihistamin, der anvendes mod allergi, og som kan afhjælpe symptomerne.

Allergipiller fra Alnok kan anvendes af voksne og børn ned til 6 år, og findes i pakningsstørrelser på 10, 30, 60 og 100 stk. Alnok oral allergimedicin kan anvendes af voksne og børn helt ned til 2 år.