Alminox

Her finder du håndkøbslægemidlet Alminox mod mavesyre og halsbrand. Alminox er syreneutraliserende og virkningen indtræder med det samme.

Produkter i kategorien

Produktinformation: Alminox® DAK 100 mg/500 mg tyggetabletter (Magnesiumoxid og aluminiumaminoacetat). Anvendelse: Forøget produktion af mavesyre. Halsbrand. Sure opstød og svien. Mavesår. Sår på tolvfingertarmen. Katar i spiserøret. Dosering: Voksne: For megen mavesyre, halsbrand, sure opstød og svien: 1 3 tyggetabletter efter behov. Mavesår, sår på tolvfingertarmen og katar i spiserøret: 3 5 tyggetabletter 1 og 3 timer efter hovedmåltider samt ved sengetid. Børn: Bør ikke anvendes til børn under 15 år uden lægens anvisning. Må ikke anvendes: Ved overfølsomhed overfor aluminiumaminoacetat eller magnesiumoxid eller over for et eller flere af hjælpestofferne. Ved samtidig behandling med: Antibiotika (ciprofloxacin, norfloxacin, ofloxacin, tetracyklin), medicin mod kræft i blærehalskirtlen (estramustin), svampemiddel (ketoconazol). Sammen med enterotabletter, da Alminox® kan hæmme virkningen af denne type medicin. Særlige advarsler og forsigtighedsregler: Tal med lægen ved mavesår, nedsat nyrefunktion, samtidig behandling med smertestillende lægemidler eller gigtmidler (NSAID) og andre gigtmidler. Der bør gå mindst 2 timer mellem indtagelse af Alminox® og følgende lægemidler: D-vitamin (calcitriol), medicin mod øget kalkindhold i blodet eller knogleskørhed (clodronat), smertestillende medicin (diflunisal, gabapentin), hjertemedicin (digoxin, sotalol), antabus (disulfiram), blodtryksnedsættende medicin (fosinopril), medicin mod epilepsi (gabapentin), medicin mod tuberkoluse (isoniazid), jern, antibiotikum (levofloxacin og grepafloxacin), medicin, der nedsætter immunforsvaret (mycophenolatmofetil), gigtmedicin (penicillamin), mavesårsmedicin (ranitidin), medicin for stofskiftet (thyreoideahormoner), Der bør gå mindst 4 timer mellem indtagelse af Alminox® og følgende lægemiddel: Antibioticum (trovafloxacin). Langvarig brug af Alminox® kan ændre kroppens indhold af kalk og fosfor. Overdosering: Symptomer: Vejtrækningsbesvær, kvalme, opkastning, ansigtsrødmen, kramper, muskelsammentrækninger, forvirring, koma, for lavt blodtryk, langsom puls, uregelmæssig hjerterytme. Graviditet og amning: Kan anvendes. Bivirkninger: Almindelige: Forstoppelse eller diarré. Ikke almindelige: Forhøjet indhold af magnesium hos patienter med nedsat nyrefunktion. Sjældne: Demens, ændring i personlighed, kramper, rytmisk muskelsammentrækninger, forvirring og bevidstløshed hos personer med nedsat nyrefunktion. Pakninger: 30 stk., 100 stk., 200 stk.

Læs indlægssedlen i pakningen omhyggeligt.

Takeda Pharma A/S, Dybendal Alle 10, 2630 Taastrup. Tlf.: 46 77 11 11.
Fax: 46 75 66 40. www.takeda.dk