Yellow

Her finder du alle Yellowprodukterne fra Orifarm. Yellowprodukterne er en serie produkter, som er et let genkendeligt alternativ til de dyre mærker.

Produkter i kategorien

Produktinformation Altifex (fexofenadin) filmovertrukne tabletter 120 mg.
Læs omhyggeligt oplysninger i indlægssedlen eller på emballagen inden brug.
Anvendelsesområde: Lindring af symptomer ved sæsonbetinget allergisk snue.
Dosering: Anbefalet dosering til voksne og børn over 12 år: 120 mg en gang daglig. Bør ikke anvendes til børn under 12 år.
Må ikke anvendes ved: Overfølsomhed overfor fexofenadin eller andre af indholdsstofferne. Forsigtighedsregler: Der bør udvises forsigtighed ved anvendelse til ældre, til patienter med nedsat nyre- eller leverfunktion samt til patienter med tidligere eller vedvarende hjertesygdom. Brugen skal ophøre 3 dage inden der foretages allergitest.
Brug af anden medicin: Tal med lægen, hvis du tager nogle af de følgende lægemidler: erythromycin (mod infektion), ketoconazol (mod svamp), lopinavir/ritonavir (medicin mod HIV), medicin som indeholder aluminium eller magnesium (mod mavebesvær). Graviditet og amning: Bør ikke anvendes.
Bivirkninger: Almindelige: Hovedpine, sløvhed, svimmelhed, kvalme. Ikke almindelige: Træthed. Ikke kendt frekvens: Overfølsomhedsreaktioner (hævelser af hud, øjne, læber (angioødem), trykken for brystet, vejrtrækningsbesvær, rødmen, systemisk anafylaksi), søvnløshed, nervøsitet, søvnforstyrrelser, mareridt/overdrevne drømme, hurtig hjerterytme, hjertebanken, diarre, udslæt, nældefeber, kløe.
Pakningsstørrelser: 2, 7, 10, 15, 20, 30, 50, 100 og 200 (10 x 20) filmovertrukne tabletter.
Tilskud: Klausuleret tilskud til pensionister eller til bestemte sygdomme. Registreringsindehaver: Orifarm Generics A/S, Energivej 15, DK-5260 Odense S. Udlevering: HF.
Fuldt produktresumé kan rekvireres hos Orifarm Generics A/S eller på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside: www.laegemiddelstyrelsen.dk