Voltarol medicinsk plaster

Voltarol medicinsk 12-timers plaster er en nyhed indenfor smertelinding.

  • Voltarol er et håndkøbslægemiddel, der indeholder diclofenac, som virker smertestillende samt antiinflammatorisk

  • Voltarol kan anvendes af voksne og børn over 16 år - læs mere om Voltarol nedenfor

Produkter i kategorien

Voltarol medicinsk plaster indeholder diclofenac. Virkning: Er betændelsesnedsættende (anti-inflammatorisk) og smertestillende. Anvendes til kortvarig behandling af lokale symptomer på smerter i forbindelse med akutte forstuvninger, forstrækninger eller blå mærker. Dosering: Voksne og børn over 16 år: Ét medicinsk plaster to gange dagligt. Voltarol er til kortvarig behandling. Behandlingsvarigheden bør ikke overstige 7 dage. Bivirkninger: Almindelig: Lokale hudreaktioner, såsom hudrødmen, brændende fornemmelse, kløe, betændt hudrødmen, hududslæt, kan være med pustler eller vabler. Meget sjældne: Overfølsomhedsreaktioner eller lokale allergiske reaktioner (kontakteksem). Forsigtighedsregler: Bør kun anvendes på intakt rask hud og ikke på åbne sår. Bør ikke komme i kontakt med øjne eller slimhinder. Undgå overdreven udsættelse for sollys for at forhindre lysoverfølsomhedsreaktioner. Er ikke beregnet til brug sammen med okklusiv forbindinger. Særlig forsigtighed af NSAIDer bør udvises hos ældre patienter. Samtidig anvendelse af oral NSAIDer kan øge forekomsten af bivirkninger.  Bør ikke bruges af gravide og ammende. Kan påvirke chancen for at blive gravid. Pakninger: Voltarol medicinsk plaster 140 mg, 2 plaster. Inden brug af produktet, bør vejledningen i og på pakningen læses grundigt. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S – tlf. 36 35 91 00. Dato for produktresumé: 03/2016.  Læs mere på www.voltaren.dk.