Vanquin

Her finder du Vanquin som er et håndkøbslægemiddel. Vanquin indeholder pyrvin som anvendes mod børneorm. Husk at hele husstanden skal behandles med Vanquin, hvis i har et tilfælde af børneorm i familien. Behandlingen med Vanquin skal gentages efter et par uger.

Produkter i kategorien

Virkning og anvendelse: Vanquin anvendes til behandling af børneorm. Vanquin slår børneormen og dens larver ihjel. Dermed afbrydes produktionen af æg. Vanquin påvirker ikke børneormens æg.

Dosering: Vanquin tabletter doseres efter kropsvægt. 1 tablet pr. 10 kg kropsvægt tages på én gang. Behandlingen gentages efter 2-3 uger. Doser over 8 tabletter anbefales ikke, da effekten ikke forstærkes, hvis dosis øges yderligere. Bemærk: Det tilrådes at behandle alle medlemmer af husstanden samtidig. Omhyggelig hygiejne er vigtig for at undgå gen-smitte. Tabletten tages straks efter et måltid.

Børn: Lægemidlet bør ikke anvendes til børn med en legemsvægt under 10 kg, da erfaringen med behandling af børn i denne vægtklasse er utilstrækkelig.
Ældre: Der er ikke dokumentation for effekt hos ældre.

Kontraindikationer: Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne.
Advarsler og forsigtighedsregler: Patienter og forældre bør være opmærksomme på, at pyrvinembonat misfarver tøj. Tabletterne må ikke tygges. De skal synkes straks for at undgå misfarvning af tænder og mund. Afføringen farves rød. Ved opkastning er indholdet rødt, og vil sandsynligvis farve alt materiale rødt.
Hjælpestoffer: Saccharose. Bør ikke anvendes til patienter med arvelig fructoseintolerans, glucose/galactosemalabsorption og sucrase-isomaltasemangel. Methylparahydroxybenzoat og propylparahydroxybenzoat. Kan give allergiske reaktioner (kan optræde efter behandlingen).
Interaktioner: Interaktion med andre lægemidler er ikke tilstrækkeligt undersøgt.

Graviditet og amning: Hvis du er gravid, må du kun tage Vanquin efter aftale med din læge. Hvis du ammer, må du kun tage Vanquin efter aftale med din læge.
Bivirkninger: Almindelige: mavesmerter, diaré, kvalme, opkastning. Ikke almindelige: Allergiske reaktioner, lysfølsomhed.
Tilskud: Ikke tilskudsberettiget.