Imolopesim

Imolopesim er et håndkøbslægemiddel, der anvendes mod akut diarre i forbindelse med mavekramper, oppustethed og luft i maven.

Imolopesim findes i pakninger med 6 eller 12 stk.

Produkter i kategorien

Pligttekst Imolopesim (loperamidhydrochlorid/simeticon) 2 mg/125 mg tabletter

Produktinformation Imolopesim (loperamidhydrochlorid/simeticon) 2 mg/125 mg tabletter
Læs omhyggeligt oplysninger i indlægssedlen eller på emballagen inden brug.
Anvendelsesområde: Akut diarré, når der samtidig med diarréen er mavekramper, oppustethed og luftafgang. Dosering: Voksne: Startdosis 2 tabletter efterfulgt af 1 tablet efter hver løs afføring. Højst 4 tabletter i døgnet. Unge mellem 12 og 18 år: Startdosis 1 tablet efterfulgt af 1 tablet efter hver løs afføring. Højst 4 tabletter i døgnet. Behandlingen bør ikke fortsættes udover to døgn. Må ikke anvendes til børn under 12 år. Tabletterne skal indtages med væske. Må ikke anvendes ved: Overfølsomhed over for indholdsstofferne, diarré i forbindelse med høj feber (over 38°C) og/eller blod i afføringen, opblussen af betændelse i tynd- og/eller tyktarmen, kraftig diarré efter behandling med antibiotika, ved forstoppelse eller følelse af oppustet mave. Forsigtighedsregler: Forsigtighed ved nedsat leverfunktion. Behandlingen skal stoppes og lægen konsulteres, hvis der ikke er bedring i løbet af 48 timers behandling. Behandling skal stoppes, hvis du har AIDS og oplever udspilet mave. Kontakt straks lægen. Overskrid aldrig den angivne dosis. Ved overdosering kontaktes læge eller hospital straks. Symptomer ved overdosering er øget hjertefrekvens (puls), uregelmæssig hjerterytme, ændring i hjerterytme, muskelstivhed, ukoordinerede bevægelser, døsighed, vandladningsbesvær og utilstrækkelig vejrtrækning. Børn reagerer kraftigere end voksne på store mængder af Imolopesim. Brug af anden medicin: Forsigtighed tilrådes ved samtidig brug af quinidin, ritonavir, itraconazol, ketoconazol, gemfibrozil og desmopressin. Graviditet: Bør ikke anvendes uden lægens anvisning. Amning: Bør ikke anvendes uden lægens anvisning. Bivirkninger: Stop behandling og kontakt læge, hvis du oplever følgende bivirkninger (sjældne): Alvorlige allergiske reaktioner, såsom hævelse i ansigt, tunge eller svælg, besvær med at synke, åndedrætsbesvær evt. ledsaget af udslæt eller opblussen af huden. Mavesmerter eller udspiling af maven og kraftig forstoppelse. Manglende evne til at tømme blæren. Andre bivirkninger: Almindelige: kvalme og smagsforstyrrelser. Ikke almindelige: Døsighed, forstoppelse og udslæt. Sjældne: opkastning, fordøjelsesproblemer, forstoppelse, luft i maven, svimmelhed, bevidstløshed eller nedsat bevidsthed. Nældefeber og kløe. Tilskud: Ingen. Pakningsstørrelser: 6 og 12 stk. Registreringsindehaver: Orifarm Generics A/S, Energivej 15, 5260 Odense S, tlf: 63952700. Udlevering: HF. Fuldt produktresumé kan rekvireres hos Orifarm Generics A/S eller på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside: www.produktresume.dk